Nevyužitý pozemek V Kolonii nabízí město Nymburk opětovně k odkupu. Již potřetí!

NYMBURK – Rada města na svém posledním jednání rozhodla o opakovaném zveřejnění záměru pronájmu a budoucího prodeje pozemku V Kolonii o rozloze 6 510 metrů čtverečných. Pozemek je určen k bytové zástavbě a jedná se o významný prodej v hodnotě přes 16 milionů korun. Nabídky je možné předložit do konce května. Od roku 2007 se zatím po dvou zásadních pokusech nepodařilo pozemek využít.

„Součástí budoucí kupní smlouvy bude také závazek budoucího kupujícího postavit do tří let od uzavření nájemní smlouvy na uvedených pozemcích bytový dům v souladu se schváleným územním plánem města Nymburk, který umožňuje výstavbu bytových domů, vila domů či domů pro seniory. Tento záměr se zatím nepodařilo uskutečnit,“ informoval radní pro oblast investic Zdeněk Vocásek.

Nově byl na hodnotu pozemku (podle katastru nemovitostí více dílčích pozemků) zpracován znalecký posudek. Požadovaná cena je předmětem nabídky zájemce a její minimální výše musí být 16 096 240 korun. Cena je tak 2 473 korun za metr čtverečný. Nájemné za nabízené pozemky do doby výstavby bytového domu je stanoveno ve výši 60 000 korun ročně, včetně povinnosti zajistit jejich řádnou údržbu po dobu nájmu.

Zájemci musí předložit nabídku do 31. května 2016 a s ní následující:

Především nabídkovou cenu za 1 metr čtverečný prodávaných pozemků, termín, do kdy jsou schopni realizovat uvedenou stavbu, doložený návrhem harmonogramu na realizaci projektu, návrh pohledové studie a popis investičního záměru, který musí být v souladu s územním plánem města, reference z obdobných staveb, které realizovali, s uvedením investičních nákladů, doby realizace a kontaktní osoby.

Pozemky určené k prodeji mají od roku 2007 zajímavý osud. Město nabízelo pozemky k prodeji s podmínkou nájmu po dobu výstavby demolice starých činžovních domů IV. kategorie. Nejvyšší nabídku předložila společnost GIP s.r.o., která provedla demolici a předložila záměr s výstavbou bytových domů, což se s nastupující krizí neuskutečnilo a smlouvy byly vzhledem k závazku realizace do tří let promlčeny. Dodnes se společnost GIP s.r.o. soudí s městem Nymburk o náhradu za demolice. Okresní soud a krajský soud zamítl náhradu nákladu za demolici, ale společnost GIP s.r.o. se odvolala k Nejvyššímu soudu, který vrátil věc zpět k projednání k Okresnímu soudu.

Následně město ve stejném režimu nájem pozemků s následným prodejem uveřejnilo v roce 2011, kdy nejvýhodnější nabídku předložila Senior Rezidence Beta s nabídkou 2 100 korun za metr čtverečný a především se záměrem výstavby domu pro seniory. Smlouva na realizaci byla uzavřena v květnu 2011. Zastupitelé v tomto případě nakonec zpochybnili záměr a investor tak od záměru upustil.

Olga Vendlová, tisková mluvčí MěÚ Nymburk

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *