Aquacentrum v Nymburce nebude. Opraví se padesát let starý bazén

NYMBURK – Nymburk se po dvaceti letech úvah a příprav nejvíce přiblížil k realizaci nového bazénu. Konkrétně k rekonstrukci a rozšíření stávající budovy bazénu ve Zbožské ulici, kde mají vzniknout městské lázně. V nich se snoubí plavecký bazén, herní prvky a relaxační zóna. Variantu rekonstrukce schválili zastupitelé města na zasedání dne 13. dubna 2016 po předchozích debatách s odborníky a s přihlédnutím k hlasování občanů Nymburka ve veřejné anketě.

„Za dvacet let historie řešení situace ohledně bazénu v Nymburce jsme nejblíže realizaci, a to cestou rekonstrukce stávající budovy bazénu. Bazén v Nymburce nemá suplovat aquacentra v okolí, má se jednat o standard pro Nymburáky. V této variantně je město schopné jej ufinancovat. Nejedná se o ziskovou záležitost, ale Nymburk si bazén zaslouží,“ vyjádřil se na zasedání zastupitelstva starosta Ing. Tomáš Mach, Ph.D.

Vlastní realizaci rekonstrukce odborníci odhadli na rok, přičemž zahájení stavebních prací by mohlo začít ve druhé polovině roku 2017. Při zavření stávajícího bazénu během rekonstrukce nabídla spolupráci a dostupnou kapacitu především pro tréninky nymburských plaveckých oddílů Ing. Monika Bezděková, ředitelka Sportovního centra Nymburk. Nově zrekonstruovaný městský bazén poté bude domovským bazénem pro místní plavecké kluby a zároveň bude sloužit veřejnosti. Rekonstrukce bazénu musí předcházet projektová příprava, která bude zahájena v květnu 2016, aby město do léta 2017 docílilo stavebního povolení a na podzim téhož roku vybralo v zadávacím řízení veřejné zakázky zhotovitele rekonstrukce.

Nymburáci o novém bazénu hovoří již nejméně dvacet let. Svůj názor vyjádřilo ve veřejné anketě necelých 550 občanů Nymburka. Většina z nich hlasovala na webu města, a to 288 hlasy pro rekonstrukci stávajícího bazénu a 244 hlasy pro stavbu nového u zimního stadionu. Na dvě besedy o otázce městského bazénu, které pro veřejnost připravilo vedení města, se přišlo informovat a diskutovat pouze kolem čtyřiceti lidí. I oni měli možnost hlasovat o dvou zásadních variantách. Ty připravili a na besedách představili projektanti BFB Studia Ing. arch. Antonín Buchta a Ing. arch. Miloš Mlejnek.

Zásadním tématem při projednávání zastupiteli byla ekonomická stránka obou variant. Nákladnější varianta stavby nového bazénu s herní a relaxační zónou u zimního stadionu za odhadované investiční náklady 135 milionů korun a provozními náklady odhadnutými na 8 milionů ročně by podle ekonomů vyžadovala další úvěrové zatížení města, což by v podstatě vylučovalo další větší potřebné investice ve městě po několik následujících let. Navíc by zůstala otázka, co dělat s chátrající budovou stávajícího bazénu. Rekonstrukce stávajícího bazénu je odhadnuta na 86 milionů korun s ročním provozem přibližně za 6 milionů korun.

Podle architektů lze počítat se snížením současného schodku provozu bazénu 1,5 milionu korun už jen tím, že po rekonstrukci bude bazén používat ekonomičtější ohřev vody díky nové technologii a menšímu objemu vody. Architekti se klonili k variantě novostavby, než posudek budovy stávajícího bazénu ukázal, že je ve velmi dobrém stavu. „Na téměř padesátiletý bazén je v lepší kondici, než někteří jeho dvacetiletí kolegové,“ podivili se architekti z BFB Studia, kteří projektovali bazény v Havlíčkově Brodě, Auquacentrum Šutka v Praze, aquapark v Děčíně a dalších městech. Na rekonstrukci je navíc možno čerpat dotaci na dosažení energetických úspor.

Olga Vendlová, tisková mluvčí MěÚ Nymburk

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *