Krajský úřad Středočeského kraje rozhodl o zastavení provozu kataforézní a zinkovací linky společnosti AZOS CZ, s. r. o., Nymburk. Firma se ale může odvolat k Ministerstvu pro místní rozvoj

PRAHA – Krajský úřad Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“), podle § 134 odst. 2 stavebního zákona dnes, tj. 15. dubna 2016, rozhodl o zastavení  provozní činnosti kataforézní a zinkovací linky firmy AZOS CZ, s. r. o., v průmyslové zóně města Nymburk. Řízení doposud vedl stavební úřad v Nymburce. Vzhledem k podjatosti stavebního úřadu a možnému negativnímu vlivu na životní prostředí si řízení podle § 17 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) převzal Krajský úřad Středočeského kraje. Dnešní rozhodnutí krajského úřadu je nepravomocné, právní moci nabývá po 15 dnech od doručení, nebude-li podáno odvolání. O případném odvolání bude rozhodovat Ministerstvo pro místní rozvoj.

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, rovněž udělil společnosti AZOS CZ Nymburk dne 11. dubna 2016 pokutu ve výši 300 000 Kč za porušení podmínek integrovaného povolení. Pokuta není pravomocná, provozovatel má právo se proti tomuto rozhodnutí odvolat k Ministerstvu životního prostředí.

Ve věci firmy AZOS CZ, s. r. o., obdržel dne 31. 3. 2016 Krajský úřad Středočeského kraje Zprávu o šetření podnětu paní Martiny Skoupé, která žádala veřejnou ochránkyni práv o pomoc ve věci obtěžování zápachem z provozu společnosti AZOS CZ, s. r. o. Zástupce veřejné ochránkyně práv JUDr. Stanislav Křeček ve své zprávě k podnětu paní M. Skoupé jednoznačně konstatoval, že v dosavadním postupu Krajského úřadu Středočeského kraje neshledal pochybení.

Mediální zástupce firmy AZOS CZ Karel Samec prozatím reagoval slovy: „Azos nyní stanovisko Krajského úřadu analyzuje a v zákonem stanovené lhůtě se vyjádří, jak bude postupovat.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *