Spolek PERMANENT tvrdí: Kdyby chtěl Krajský úřad Středočeského kraje zapáchající nymburskou zinkovnu AZOS CZ skutečně zavřít, postupoval by jinak

NYMBURK – Členové spolku občanů PERMANENT se na prohlášení KÚSK z 15.4.2016 tváří skepticky. Kataforézní lakovna a zinkovna AZOS CZ, s.r.o., která v Nymburce více než dva roky podniká v nevyhovující budově, bez kolaudace, bez stavebního povolení a s mnoha zásadními porušeními podmínek integrovaného povolení, ve skutečnosti získává další čas k průtahům, odvoláním a dalším krokům. A k pokračování výroby na úkor zdraví nymburských občanů.

“Kraj provoz AZOSu nezastavil,” říká Mgr. Miloslava Štěrbová, předsedkyně PERMANENTu. “Vše je nepravomocné a AZOS se pochopitelně odvolá. Uzavření továrny v nejbližších měsících nevidíme jako reálné. Pokud by Kraj chtěl  doopravdy konat ve prospěch občanů Nymburka, již dávno by AZOSU odebral integrované povolení. Objektivních důvodů pro to shledáváme vícero. AZOS mnohokrát hrubě porušil podmínky integrovaného povolení, na jehož základě podniká.”

Členové PERMANENTu poukazují i na nedostatečnou pokutu, která byla AZOSu udělena. “Žádná pokuta nic neřeší. Existence sebevětších pokut nijak nezmění fakt, že den co den unikají z AZOSu toxické látky a dusivý, dráždivý zápach, obtěžující občany města a ohrožující jejich zdraví,” dodává člen PERMANENTu Jaroslav Štencl.

Ten také upřesňuje slova, kterými se KÚSK ve svém prohlášení ohání: “Tvrzení, že zástupce veřejné ochránkyně práv JUDr. Stanislav Křeček ve své zprávě jednoznačně konstatoval nulové pochybení v dosavadním postupu Krajského úřadu Středočeského kraje, je značně předčasné a bylo vytrženo z kontextu. JUDr. Křeček vyloženě uvádí, že toto tvrzení vychází z dosavadního šetření, přičemž si od všech zúčastněných stran vyžádal předložení dalších podkladů a v šetření bude pokračovat. Dá se tedy předpokládát, že po dodání materiálů, které má spolek PERMANENT k dispozici, zástupce ombudsmanky zmíněné tvrzení reviduje.”


Spolek občanů PERMANENT od roku 2014 poukazuje na řadu pochybení, která provázela a stále provázejí provoz kataforézní lakovny a zinkovny AZOS CZ, působící v těsné blízkosti obytné a relaxační nymburské čtvrti Zálabí (vzdálenost je několik desítek metrů). Dusivý a dráždivý zápach obtěžuje rezidenty i návštěvníky města, znemožňuje větrání či pobyt na zahrádkách, znepříjemňuje procházky v ulicích města a řada lidí mu přikládá vliv na zhoršení jejich zdravotního stavu. Vzhledem k chemikáliím, se kterými se v AZOSu pracuje, vzniká i obava z vážnějších dlouhodobých zdravotních následků. Při měření zápachu autorizovanou firmou ODOUR, které objednalo město Nymburk, bylo naměřeno šestinásobné překročení snesitelnosti zápachu.

Více informací o kauze najdete na www.zdravynymburk.cz

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *