SOUD MĚSTO NYMBURK vs. AZOS CZ

REKLAMA – Zařízení pro datový přenos zapůjčila firma VIDEO- DATA- MEDIA Nymburk.

Děkuji Vám za pozornost.

Hezký den přeje Pepa Podolák.

 

 

Jednání je přerušeno za účelem výslechů svědků a doplnění důkazních materiálů, bez udání data, kdy bude jednání pokračovat.

15:45 Předsedkyně soudu přerušuje jednání a vyzývá protistrany k předložení dalších důkazních materiálů. Sedlatý působí jistě, Krbcová je značně nervozní.

15:40 Soudkyně Zdeňková upozorňuje účastníky řízení, že debata se přenáší do osobní roviny.

15:30 Krbcová: My jsme skutečně těžká chemická výroba. Nepečeme rohlíky. To ale bylo známo Městu a občanům ve chvíli, kdy jsme do Nymburka vstupovali.  Ale máme všechna platná povolení, máme měření. Všechno jste nám zde povolili a proti ničemu jste při schvalování neprotestovali. Teď nám přeci nemůžete říkat, že nás tu nechcete, že máme zastavit výrobu. Jsou tu samozřejmě ekonomické aspekty…

15:25 Sedlatý: Iniciativa vzešla zespoda, od nespokojených obyvatel. To není aktivita na objednávku Města. Nemůžete přehlížet podpisy na petici, přítomné zde, hlášení lidí, počty demonstrujících, to by bylo pokrytecké.

15:20 Krbcová: Město Nymburk si samo nechalo vypracovat měření u ČIŽP, které nic neodhalilo. Město řeklo, že i přesto bude dál podnikat kroky k zastavení výroby a  pokračuje ve štvavé mediální kampani.

15: 18 Protistrany se začínají chytat za slova. Sedlatý výrazně zvýšil hlas na Krbcovou, která mu skočila do řeči.

15:10 Krbcová: AZOS má velmi přísné limity a ve všem vyhovuje. ČIŽP kontrovala i jiné procesy než jen vypouštěné emise.

Jednání je zdlouhavé a zatím nic překvapivého nepřineslo. Řady veřejnosti prořídly. V současné době je v jednací síni č.5 Okresního soudu v Nymburce přítomno 16 občanů Nymburka, pět novinářů, zástupce žalobce, zástupkyně žalovaného, starosta Nymburka, předsedkyně soudu, zapisovatelka a justiční stráž.

14:58 Sedlatý zpochybňuje, zda je ČIŽP skutečně schopna měřit hodnoty požadovaných látek.

14:55 Předsedkyně soudu je zavalena technickými zprávami, popisujícími technologii a procesy na kataforézní lince AZOS. Předčítá protokoly z jednotlivých kontrol a měření České inspekce životního prostředí.

14:50 Krbcová: Obhajoba předkládá výsledky měření, které dokazují, že máme vše v pořádku.

Již je jasné, že dnes k vynesení verdiktu nedojde.

14:33 Krbcová: Máme i zaměstnance, kteří u nás pracují déle a žádné zdravotní problémy nemají. Předložíme rozptylovou studii EIA, proti které nebyly při schvalovacím procesu vzneseny žádné námitky.

14:32 Sedlatý: V AZOSu pracují převážně agenturní zaměstnanci a to po dobu dvou, tří měsíců.

14:31 Krbcová: Předložíme zdravotní dokumentaci našich zaměstnanců, kde je zřejmé, že žádné zdravotní komplikace nemají.

14:25 Krbcová: Ano, ČIŽP skutečně měří jen kvalitu emisí ve výduchu k tomu určenému. Nerozumím, kudy jinudy by nám měly případné škodliviny unikat. To je snad vozíme ven v kamionech?

14:23 Sedlatý: Česká inspekce životního prostředí měří kvalitu emisí v komíně, ale už se nezajímá o to, jestli škodliviny neunikají také někudy jinudy. Zdravotní zpráva o výrazném zhoršení zdravotního stavu obyvatel je v tuto chvíli jedna, ale budou postupně přibývat.

14:20 Sedlatý: Sladovna nezapáchá, sladovna voní. Problémy začaly v lednu 2014, kdy AZOS spustil výrobu. Do té doby si nikdo z občanů nestěžoval. Je tedy jasné, kdo je původcem zápachu.

14:17 Krbcová: Zatím nikdo nepředložil relevantní lékařskou zprávu, kde by bylo jasně napsáno, že zdravotní problémy jsou zapříčiněny zápachem, krom předsedkyně spolku Permanent. Navíc není jasné, jestli tento zápach je opravdu z firmy AZOS. Stěžovatelé, kteří hlásí zápach jsou členové spolku Permanent, jehož jediným cílem je ukončení výroby firmy AZOS. Tento spolek je finančně podporován Městem Nymburk a Město dokonce na svém webu vybízí občany, aby se zapojovali do kampaně a pravidelně hlásili pocit zápachu.

14:15 Krbcová uvádí, že v této lokalitě (Zálabí) jsou i další výrobny, jako například Sladovna.

14:10 Sedlatý předkládá seznam hlášení – stížností, od listopadu 2015 systemizovaných, dle české normy. Tato norma rozlišuje 6 stupňů intenzity pachu. V hlášeních se uvádí nejčastěji: silný kovový zápach, dusivý zápach, nesnesitelný zápach.

14:05 Předsedkyně soudu předčítá obsáhlé zápisy z výjezdů strážníků městské policie na základě oznámení obyvatel, stěžujících si na nesnesitelný zápach. V některých případech je přímo zaprotokolováno potvrzení citelného zápachu ze strany hlídky. Dokonce si strážník stěžoval na následné zdravotní problémy.

13:55 Pokračuje předkládání důkazních materiálů. Jednání je od začátku přítomen starosta Nymburka Tomáš Mach.

REKLAMA – Zařízení pro datový přenos zapůjčila firma VIDEO- DATA- MEDIA Nymburk.

13:50 Jednání pokračuje.

13:30 Předsedkyně soudu vyhlašuje 15 minut přestávku.

13:29 Sedlatý opravuje obhajobu, že jednání probíhají v Praze a Kolíně.

13:28 Krbcová navrhuje přerušení řízení z důvodu probíhajícího řízení o vydání dodatečného stavebního povolení, probíhajícího současně v Nymburce a v Praze.

13:20 Sedlatý: Důkazní povinnost je na straně žalovaného. Nechť AZOS stavební povolení soudu předloží.

13:15 Krbcová: Žalobce má zřejmě v nepořádku archiv, když nemá původní stavební povolení z 60. let. My ho máme.

13:00 Začíná předkládání důkazních materiálů.

12:57 Krbcová znevažuje tvrzení o důkazech žalobce a zesměšňuje svědectví obyvatel Zálabí. Plénum reaguje hlasitým kašláním. Soudkyně Zdeňková uklidňuje přítomné.

12:54 Sedlatý zpochypňuje výsledky měření České inspekce životního prostředí, které jsou v rozporu s měřením Odboru životního prostředí Krajského úřadu Středočeského kraje a připomíná, že Město Nymburk podalo podnět k protikorupční policii na prošetření této záležitosti.

12:50 Sedlatý používá metaforu: AZOS má jistě špičkovou technologii, ale namontoval ji do nevhodné budovy. Je to jako, když budu mít špičkový motor a dám ho do staré shnilé rachotiny. Integrované povolení se vztahuje k lince, ale ta je naprosto  nevhodně umístěna ve staré budově, kde se běžně otevírají okna a dveře.

12:47 Krbcová: AZOS nemá stavební povolení na část své výroby, ale toto není předmětem tohoto sporu.

12:46 Krbcová: Žalobce směšuje otázku, zda je provoz firmy AZOS v Nymburce povolený a otázku privilegovaných imisí, tedy povolených. Ty vyplývají z integrovaného povolení.

12:35 Sedlatý: Podle nálezu Nejvyššího správního soudu, je provoz firmy AZOS nepovolený.

12:32 Krbcová: AZOS původně do této lokality nechtěl, ale bylo mu to nabídnuto Městem Nymburk.

12:30 Krbcová: Žalobce svoji žalobu dokládá jen na základě svědectví a tvrzení. Žalovaný má všechny protokoly z několika měření, ve kterých není žádné pochybení. AZOS má vše  v pořádku.

12:28 Krbcová: Žaloba je změť několika žalob a my se nemáme k čemu vyjadřovat. Žalovaný má platná povolení k užívání stavby z 60. let.

12:26 Právní zástupknyně firmy AZOS, Mgr. Krbcová uvádí, že žaloba je proti povolenému provozu.

12:20 Sedlatý: Žalobce má důkazy a svědky, že žalovaný obtěžuje své okolí zápachem.

12:18 Sedlatý: Nový zákon o ochraně ovzduší nově nerozlišuje obtěžující a znečišťující pachové látky, čímž se celá věc zjednodušuje.

12:16 Sedlatý: Žaloba se nese v duchu ochrany vlastnických práv. Opět se Město domáhá, aby AZOS neobtěžoval zápachem a zdravotně škodlivým spadem na městských pozemcích a pozemcích občanů Nymburka. Zároveň se domáhá zastavení nepovolené výroby.

12:14 Sedlatý hovoří pomalu a rozvážně.

12:12 Sedlatý: Z hlediska obtěžování zápachem se za rok nezměnilo nic. Provoz firmy AZOS je provozován, bez  patřičného povolení.

12:11 Právní zástupce Města Nymburk, JUDr. Sedlatý předkládá žalobu.

12:08 Soudkyně Mgr. Hana Zdeňková zahajuje řízení.

12:05 V soudní síni je více než 30 lidí z veřejnosti. Všichni se nevešli a čekají venku, na chodbě.

Online přenos ze soudního jednání začne ve 12:00