Převrat v Lysé: Nový zastupitel Otava se po složení slibu stal rovnou starostou!

LYSÁ NAD LABEM – Ve středu 15. června se od 17.00 konalo ve velké zasedací místnosti MěÚ Zastupitelstvo města Lysá n. L. V úvodu složil slib nový zastupitel, pan Ing. Karel Otava, který zaujmul místo zastupitele po odstoupivší Marcele Chloupkové (oba ČSSD).

Nově zařazeným bodem programu bylo odvolání starosty města, pana Mgr. Jiřího Havelky.

Pro odvolání Mgr. Jiřího Havelky hlasovalo celkem 8 zastupitelů, 3 byli proti, 3 se hlasování zdrželi (ze 14 přítomných).

Na nového starostu byl navržen pouze jeden kandidát – Ing. Karel Otava. Ten byl vzápětí zvolen novým starostou města. Pro jeho zvolení hlasovalo celkem 9 zastupitelů, 5 bylo proti (ze 14 přítomných). Na zastupitelstvu města 15. 6. proběhla i volba místostarosty (od 3. 11. 2015 byla tato funkce neobsazena). Novým neuvolněným místostarostou byl zvolen Jan Burian (KDU-ČSL). Pro jeho zvolení hlasovalo celkem 9 zastupitelů, 5 bylo proti (ze 14 přítomných). Dále byla doplněna i rada města: staronovými členy Janem Krumpholcem (Lysá v pohybu) a Janem Burianem (KDU-ČSL), novými členy Bc. Martinem Robešem (Cesta města) a starostou Ing. Karlem Otavou (ČSSD). Pětici radních uzavírá stávající člen Josef Kolman (Naše Lysá).