Kovanice slaví 750 let. Jsou starší než sousední Nymburk

KOVANICE – Malá obec v sousedství Nymburka Kovanice si letos připomíná 750 let od první písemné zmínky – 2. července 1266 Zudona de Kovanic přivěsil svoji pečeť k jakési majetkové listině. Místní si velmi zakládají na tom, že jejich obec je o desetiletí starší nežli sousední královské město Nymburk.

Obecní zastupitelstvo několik let z obecního rozpočtu šetřilo, aby bylo možné uspořádat oslavy na úrovni, jakou si tak významné jubileum zaslouží. A tak se v pátek 19. a sobotu 20. srpna uskuteční kulturní program se soutěží požárních družstev, tanečními zábavami, koncerty, divadelním představením a programy pro děti. Jako odkaz na jméno obce tu bude ukázka práce kováře s výhní a kovadlinou a rovněž speciální pivo Kovanické kladivo. K výročí vyjde rovněž kniha o historii obce „Kovanice – 750 let“ a bude připraveno několik upomínkových předmětů.

„Oslavy jsou připravené, naši občané i lidé ze sousedních obcí se na ně těší. Jako jediný problém se nám jeví účast rodáků. Kontakty máme jen na malý počet těch, kteří pravidelně přijíždějí, ale rádi bychom přivítali i ty, kteří žijí daleko či k obci už nemají žádné pouto. Ale i všechny, kteří mají k naší obci nějaký vztah. Zvaný je každý!“ vzkazuje starosta Kovanic Jaroslav Král.

Jan Řehounek