HISTORICKÝ JARMARK KNĚŽNY MLADY V MILOVICÍCH

MILOVICE – Již 3. září se v Milovicích na Hakenově stadionu uskuteční historicky první jarmark kněžny Mlady. Vydejte se s námi na dobrodružné i poučné putování proti proudu času. Od 10.00 budete moci nasát historickou atmosféru na tržišti, vyzkoušet si dobová řemesla, historické zbraně a ochutnat pochutiny ze středověké kuchyně. Během dne nás navštíví sama kněžna Mlada se svojí družinou a v 13.30 se odehraje rekonstrukce pověsti o založení obce Mladá.

Obec Mladá a pověst o jejím založení

První zpráva o vesnici Mladá pochází z roku 1341. Kněžnic Boleslav pozval svého otce na vysvěcení kaple svého nového hradu. Kníže nejel, ale poslal za sebe svoji dceru Mladu. Mlada jela v doprovodu silně ozbrojené družiny a dvou šlechtických panen.

Vůdcem družiny byl Ctislav. Mlada s doprovodem dojeli na místo, ale když se vraceli zpět, lupič Hraboň se dozvěděl, že Mlada s družinou pojede kolem a družinu napadl. Všichni až na Mladu a panny byli zabiti. Ctislav, pod kterým byl zabit kůň, se však zachránil a utíkal pro pomoc. V Praze zvěstoval smutnou zprávu a vydal se se silným oddílem zbrojnošům kněžně Mladě a pannám na pomoc. Ctislav se svým oddílem lupiče zabil, a když šel pro zajaté dámy, našel je klečící se a modlící se ke svaté Kateřině. Mlada slíbila, že pokud přežijí, nechají na její počest postavit kapli.

Jak slíbila tak také udělala, nechala postavit kapli a Ctislav byl za odměnu povýšen na vladyku a dostal krajinu zdejší darem. Nechal ji vykácet a založil zde obec, kterou podle zakladatelky kaple nazval Mlada.

Zdroj: Brožura zaniklá obec Mladá

 

Hlavní program:

10:00 – 15:30 Jarmark, ukázky dobových řemesel, ochutnávka středověké kuchyně

12:15 Vystoupení sokolníka

13:15 Průvod kněžny Mlady

13:30 Rekonstrukce pověsti o založení obce Mladá

Doprovodný program:

Ohňová show – vystoupení Jakuba Kocourka

Břišní tanečnice

Ruské dřevěné kolo na ruční pohon

Středověká střelnice