ZŠ Juventa v Milovicích za půl miliardy korun bude slavnostně otevřena s koncem prázdnin

MILOVICE – Ve středu 31. srpna 2016 od 13:00 proběhne slavnostní otevření poslední etapy nové základní školy Juventa v Milovicích, ul. Komenského 578.

Projekt rekonstrukce a dostavby bývalé ruské školy na novou základní školu s kapacitou 1500 žáků je jednou z nejvýznamnějších událostí v novodobých dějinách města Milovice. Historie stavby školy sahá do roku 2007, kdy město získalo od státu do svého majetku budovu bývalé ruské školy. Původně budova sloužila pro potřeby dětí sovětských vojáků a po odchodu armády došlo k jejímu značnému zchátrání. Přípravné práce přestavby a dostavby školní budovy probíhaly od roku 2009 a stavební práce byly zahájeny v roce 2012. Projekt byl rozdělen z důvodu finanční náročnosti  do 4 etap. Celkové náklady všech etap dosáhly částky téměř 500 milionů Kč.

juventa

Žáci ZŠ Juventa mají k dispozici 35 učeben, tělocvičnu, gymnastický sál, venkovní sportovní areál, školní knihovnu, víceúčelový hudební sál a moderní kuchyň s kapacitou 2500 jídel denně. Škola zaměstnává celkem 87 zaměstnanců. Součástí školy je i mateřská školka, která má celkem 4 třídy a kapacitu 100 dětí.

Název školy Juventa pochází z latiny a v překladu znamená mládí, tedy slovo symbolizující nejen věkovou skupinu které je budova určena, ale i místo kde je umístěna, tedy část města Mladá.