Kraj pokračuje v přípravách na výstavbu spalovny v areálu Elektrárny Mělník. Skládkování totiž skončí v roce 2024

MĚLNÍK / PRAHA  – Zastupitelstvo Středočeského kraje se na posledním veřejném zasedání v současném složení v pondělí 19. září bude zabývat i návrhem na aktualizaci Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (ZUR SK) v části dopravní infrastruktury v oblasti u areálu Elektrárny Mělník. Záměr vypracovat studii na změnu ZUR SK pro oblast Mělnicka schválila Rada Středočeského kraje na jednání v pondělí 5. září.

„Cílem zpravování studie a následné aktualizace ZUR SK v širším okolí Elektrárny Mělník je vyhledat vhodnou trasu pro novou komunikaci. Ta by přímo propojila silnici I/16 s areálem elektrárny mimo zastavěná území obcí Vliněves, Křivenice, Horní Počaply a Cítov. Současně by umožnila dopravní napojení pravobřežní oblasti Mělnicka na plánovaný projekt zařízení na energetické využití odpadů (ZEVO), neboli spalovnu,“ vysvětlil hejtman Středočeského kraje Miloš Petera (ČSSD).

elektrarna_melnik

Do roku 2024 by mělo v České republice zcela skončit skládkování komunálního odpadu. Vytříděné zbytky domovních odpadů, které již nebude možné využít k recyklaci, by měly končit ve spalovnách. Ve středních Čechách by měla spalovna vzniknout právě v areálu Elektrárny Mělník. Středočeský kraj pokračuje v přípravě podmínek k realizaci tohoto záměru, jejichž součástí je i plánovaná změna ZUR SK.

Stávající dopravní infrastruktura v oblasti přiléhající k areálu Elektrárny Mělník je pro plánovaný provoz kapacitního ZEVO zcela nedostačující. Silnice II. a III. třídy prochází zastavěným územím a nemají žádoucí technický a stavební stav, který by zvýšenému provozu odpovídal. „Věřím, že se nám podaří najít vhodné trasy k budoucí spalovně tak, aby doprava nevadila obyvatelům dotčených obcí. Čas nás nekompromisně tlačí. Na zásadní změny legislativy v oblasti skládkování, ke kterým dojde po roce 2024, ale musíme být připraveni,“ doplnil hejtman Miloš Petera.