Pozor na neplatné volební lístky do krajských voleb!

STŘEDNÍ ČECHY – Podle informací Krajského úřadu Středočeského kraje byl v sadách hlasovacích lístků pro volby do Zastupitelstva Středočeského kraje konané ve dnech 7. a 8. října 2016 ojediněle zjištěn výskyt špatně vytištěných hlasovacích lístků. Chybné lístky hlásí zatím Benešovsko a Příbramsko.

volebni_listky

Ilustrační foto

Vada spočívá v tom, že text na hlasovacím lístku je vytištěn šikmo, což způsobuje, že na hlasovacím lístku nejsou uvedeni všichni kandidáti (zejména u oboustranných hlasovacích lístků) anebo chybí některé údaje.

Podle prvotních informací, hlásili voliči chybné, tedy neplatné volební lístky v Příbrami a okolí a také na Benešovsku.

Vzhledem k tomu, že takový hlasovací lístek neobsahuje zákonem stanovené náležitosti a nejsou z něj patrné všechny údaje (§ 24 odst. 2 a § 39 odst. 2 zákona o volbách do zastupitelstev krajů), byl by při hlasování neplatný!!!

Vyzýváme proto voliče, aby, pokud ve svých sadách mají špatně vytištěné hlasovací lístky, požádali okrskovou volební komisi ve volební místnosti o vydání bezvadné sady hlasovacích lístků, kterou využijí pro hlasování.