Válka v krajkách – Bitva u Kolína 1757. Na rekonstrukci bitvy dojedete zdarma kyvadlovou dopravou

KOLÍN – 260. výročí jedné z nejdůležitějších bitev na území České republiky si Kolín a Kolínsko připomenou výjimečným programem, kterého se zúčastní řada vzácných hostů

Tuto významnou a dějinnou událost si každoročně připomínáme sérií vzpomínkových akcí pod názvem „Válka v krajkách – bitva u Kolína 1757“, jež vrcholí velkou bitevní ukázkou u obce Křečhoř. V letošním kulatém 260. výročí tomu nemůže být jinak. Pojďte společně s námi prožít několik dní jako v dobách panování císařovny a královny Marie Terezie. Zažijte atmosféru poloviny osmnáctého století plnou třírohých klobouků, paruk, růžových kavalírů a veselého i smutného života prosté soldatesky. K vidění budou vojáci pěší i jezdci na koních a dělostřelci, kteří rádi předvedou svůj um v řemesle vojanském. Návštěvníkům akce budou k dispozici nejen stánky s občerstvením, ale především s výrobky lidových řemesel, bude znít dobová hudba, tančit rokokové tance a vařit tehdejší běžná jídla, na něž se časem třeba pozapomnělo.

Ve čtvrtek proběhne otevření nové expozice v Regionálním muzeu Kolín s názvem „Bitva u Kolína: osobnosti, dělostřelecká reforma a Vojenský řád Marie Terezie“. Výstava poprvé představí řadu klíčových osobnosti bitvy na originálních portrétech, seznámí návštěvníky s reformou císařko-královského dělostřelectva polního maršála Josefa Václava z Liechtensteinu, které sehrálo klíčovou roli v bitvě u Kolína a představí jim významné dělostřelce, první zbrojovky a dělostřelecké školy a cvičiště, které se nacházely v zemi dělostřelců – v Čechách a na Moravě. Originály vojenského řádu Marie Terezie zase připomenou jeho vznik jako poděkování za vítězství maršála Dauna v bitvě u Kolína. Zajímavá je i kopie obrazu první řádové promoce z roku 1758, jehož originál se nachází v zámku Schönbrunn.

Pátek bude věnován mezinárodní konferenci „Bitva u Kolína 1757 – 2017“ za účasti předních tuzemských i zahraničních historiků na kolínském hradě. Večer bude následovat ukázka nočního střetu v obcích Nová Ves I. a Radovesnice I.

V sobotu dopoledne proběhne slavnostní zahájení celé akce na Karlově náměstí v Kolíně za přítomnosti pozvaných čestných hostů, zazní projevy a uskuteční se dekorování a defilé na tří stovek příslušníků dobového vojska. Přesně v 10 hodin slavnostní akt zahájí přelet stíhacích letounů JAS39 Grippen nad centrem města. Slavnostního nástupu a pochodu se zúčastní i jednotka čestné stráže Rakouské spolkové armády z 1. vídeňského pluku „Hoch- und Deutschmeister“ s bojovou zástavou, jehož předchůdci v roce 1757 s velkými ztrátami bojovali v bitvě u Kolína.

Mezi čestnými hosty bude náčelník generálního štábu Rakouské spolkové armády generál Othmar Commenda, který přiletí na kolínské letiště vrtulníkem Sikorsky UH-60 „Blackhawk“ (od 11 hodin bude veřejnosti mimořádně umožněna jeho prohlídka). Generální štáb Armády České republiky bude zastupovat generálmajor Jaroslav Zůna. Dalšími hosty budou velvyslanci a vojenští přidělenci Lichtenštejnska, Maďarska a Německa, zástupci vojenských škol z České republiky, Maďarska a Rakouska, čeští a zahraniční vojenští historici. Vojenské pochody a státní hymny zahraje Ústřední hudba Armády České republiky.

O sobotním odpoledni následuje v 14:15 hodin pietní akt a položení věnců u památníku v obci Křečhoř kdy mši svatou „Requiem za padlé“ v kostele svatého Václava v 15:00 bude celebrovat J. E. Dominik kardinál Duka arcibiskup pražský. Během doprovodného programu bude k vidění umění sokolnické, nebo ukázka umu jezdců. Odpolední program vyvrcholí bitevní ukázkou s názvem „Křečhoř 1757“. Po ní je možno se těšit na denní ohňostrojnou show.

V nedělním dopoledni si připomeneme padlé a zemřelé vojáky pietním aktem a položením věnců u hrobů v obci Lošany.

Vstupné je do všech prostor bitevních ukázek i pietních aktů včetně dobového tržiště zcela zdarma.

K dopravě z Kolína do obce Křečhoř a zpět bude možno zdarma využít kyvadlovou autobusovou dopravu (13 – 14 h Kolín vlak. nádraží – Křečhoř, 19 – 20 h Křečhoř – Kolín vlak. nádraží). Nezpoplatněná parkovací plocha pro odstavení vozidel bude umístěna v těsné blízkosti obce Křečhoř.

Věříme, že si obyvatelé Kolínska, ani zájemci o vojenskou historii z celé republiky, nenechají ujít příležitost zúčastnit se mimořádně bohatého programu 260. výročí bitvy u Kolína.

Krátce o Bitvě u Kolína

Bitva u Kolína, známá svým současníkům také jako bitva u Chocenic, se strhla nedaleko města Kolín 18. června roku 1757. Střetla se zde vojska císařovny a královny Marie Terezie, pod velením polního maršála Leopolda von Dauna, o síle zhruba 54 tisíc vojáků s voji pruského krále a vrchního velitele v jedné osobě Friedricha II., jenž přitáhl ke Kolínu od nedávno oblehnuté Prahy, což zapříčinila porážka Rakušanů a jejich ústup do města, s asi 34 tisíci muži. Po sedmi hodinách těžkých bojů, jež si vyžádaly kolem 23 tisíc mužů celkových ztrát, a jež se odehrávaly na území několika čtverečních kilometrů v pahorkaté krajině kolem obcí s malebnými názvy jako Chocenice, Bříství, nebo Křečhoř, se válečná štěstěna přiklonila na stranu císařskokrálovského vojska. Pruský král Friedrich II. neunesl svou první vojenskou porážku, zanechal armádu svému osudu a z bojiště ve spěchu odjel. Pruské vojsko následně ustoupilo a postupně opustilo území Čech. Praha i království české bylo zachráněno před pruskou anexí. Bitva u Kolína byla jednou z nejzásadnějších v průběhu celé sedmileté války na evropském kontinentu a nesmazatelným písmem se zapsala do historie.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *