ROZHOVORY: Dotazy posílejte na studio@radiopatriot.cz nebo přes kontaktní formulář na webu..........


  • 0

„Přijďte si popovídat o Nymburských ulicích a uličkách,“ zve veřejnost vedení města

NYMBURK – Ve čtvrtek se koná setkání s veřejností na téma koncepce dopravy na území města Nymburk. Občané města se mohou přijít vyjádřit k dopravě a životu v okolí jejich ulice. Bude se diskutovat o tématech, jako jsou priority města v oblasti dopravy, nové silnice v Nymburce a okolí, charakter ulic, chodci, cyklisté, parkování a další funkce ulic. Přijďte na setkání ve čtvrtek 22. 6. od 18 do 20 hodin v malém sále Obecního domu.

„V Nymburce je všude blízko, dobře se tu jezdí na kole a tranzitní doprava není tak významná jako v jiných městech. Jako téměř každé město na světě má i Nymburk své dopravní problémy, ale řada věcí tu funguje dobře a další věci by se mohly zlepšit,“ říká Vojtěch Jirsa z Dopravní fakulty Jana Pernera, kterou město oslovilo pro hledání současných dopravních řešení.

„Vznikne jakýsi návrh dopravního manuálu pro město. Na setkání se chceme lidí zeptat, co všechno by v něm podle nich mělo být a co by chtěli změnit,“ zve na setkání s veřejností místostarosta města Jan Ritter. V rámci setkání budou lidé rozděleni k jednotlivým stolům na základě oblasti, ve které bydlí. Následně budou odpovídat na otázky týkající se významu jednotlivých ulic pro dopravu a pobyt a na další otázky zaměřené na hodnoty a problémy, které pociťují v jejich lokalitě.

„Informace od lidí zobecníme a překlopíme do jakéhosi manuálu, který pomůže projektantům krok po kroku zlepšit dopravní situaci, potažmo kvalitu života v Nymburce: zklidnit centrum a obytné části, zajistit bezpečný průjezd na kole i po hlavních ulicích, uspořádat parkování, zvýšit plynulost dopravy apod.,“ říká Vojtěch Jirsa.

Na závěr bude stručně prezentován návrh nadřazené komunikační sítě, která by měla výhledově pomoci odvést zbytnou dopravu z centrální části města. „V posledních měsících jsme ve spolupráci s dopravní fakultou vyhodnocovali možné varianty trasování přeložek silnic II. a III. třídy v okolí města. Myslím, že nyní máme lepší představu o tom, jak by měla vypadat výhledově celá komunikační síť. Zároveň jsme si určili prioritu jednotlivých úseků,“ uvedl Ritter.

Důležitým podkladem pro návrhy Dopravní fakulty Jana Pernera budou názory veřejnosti shromážděné na tomto setkání. Finální návrh bude přes prázdniny dopracován a veřejnosti představen na podzim.

Nová koncepce bude dílčím způsobem aktualizovat a doplňovat stávající dopravní generel, který vznikl před 5 lety. Dojde například k aktualizaci hierarchizace uliční sítě. Na rozdíl od generelu není cílem nové koncepce nalezení konkrétních řešení pro tu či onu ulici a křižovatku. Cílem je nalezení typických řešení pro město – jakýchsi zásad či manuálu pro navrhování hlavních i obytných ulic, zásad pro návrh organizace dopravy a zklidnění dopravy, infrastruktury pro cyklisty, parkování atd. Každá ulice bude řešena detailně až v dalších studiích a dokumentacích. Koncepce bude sloužit jako základní podklad pro detailní návrh.

Petr Černohous, tiskový mluvčí MěÚ Nymburk


Napište svůj názor

Reklama

Tip Rádia Patriot

Aktuální akce v Polabí

TV Patriot

Reportáž - Přívoz v Nymburce, 27.9.2018

Pro přepravu pěších a cyklistů přes řeku Labe slouží od 1. září 2018 v Nymburce přívoz. Městskou pokladnu to stojí zhruba 200 tisíc korun měsíčně. Převozce vybrala radnice "na přímo," bez výběrového řízení. Byli jsme se podívat, jaký je o službu zájem ze strany veřejnosti.

Zveřejnil(a) Rádio Patriot dne Čtvrtek 27. září 2018

facebook.com/radiopatriot

Reklama

Vyhledávání na webu