Oslavy výročí bitvy u Kolína se radnici povedly. Spokojeni byli významní zahraniční hosté i veřejnost

KOLÍN – V sobotu 17. června 2017 vyvrcholil program letošního připomenutí 260. výročí bitvy u Kolína dvěma významnými akcemi. První byl slavnostní nástup historických vojenských jednotek a čestné stráže Rakouské spolkové armády z 1. vídeňského pluku „Hoch- und Deutschmeister“ a nejstarší vojenské akademie na světě Tereziánské vojenské akademie z Vídeňského Nového města s bojovými zástavami. Vojenské pochody hrála Ústřední vojenská hudba Armády České republiky.

Po přeletu stíhacích letounů JAS39 Grippen v 10:00 pronesl projev starosta města Kolína Mgr. Vít Rakušan, který zdůraznil význam bitvy u Kolína pro zachování českého státu a jazyka. Velvyslankyně Lichtenštejnska Maria-Pia Kothbauer princezna Liechtenstein a Chargé d´Affaires Maďarska David Szesztai připomněli význam mezinárodní spolupráce. Náčelník rakouského generálního štábu generál Othmar Commenda a generálmajor Jaroslav Zůna z Generálního štábu Armády České republiky vyzdvihli přínos reformy dělostřelectva maršála Josefa Václava z Liechtensteinu pro bitvu u Kolína a připomněli nutnost připravenosti armád čelit výzvám současného světa.

Náčelník rakouského generálního štábu generál Othmar Commenda s darem pro starostu Kolína.

Starosta města Kolína poděkoval všem, kteří se zasloužili o přípravu akcí spojených s bitvou u Kolína, zejména ing. Pavlu Juříkovi a radnímu města Petru Královi. Poté dekoroval pamětní stuhou na tři desítky vojenských jednotek. Po státních hymnách vojenské jednotky odpochodovaly za zvuků starého vojenského pochodu „Princ Evžen Savojský“. Na oficiálním obědě starosta města Kolína převzal od generála Commendy model moždíře – těžkého obléhacího děla.

Druhá část programu se odehrála na bojišti u Křečhoře, kde byly za vojenských poct položeny věnce u památníku a kardinálem Dominikem Dukou byla sloužena zádušní mše za 23.000 padlých vojáků. Vyvrcholením programu, který sledovalo asi 3.000 diváků, byla ukázka průběhu bitvy u Kolína.

V neděli se rakouské vojenské čestné stráže a vojenské historické spolky zúčastnily kladení věnců a hromadných hrobu v Lošanech. „Naši zahraniční i domácí hosté byli překvapeni, jak bohatý program město Kolín a partnerské obce připravily.“ řekl Vít Rakušan, starosta města Kolína. „Rádi přijedeme znovu.“ řekl plukovník S.Koroknai z pluku „Hoch- und Deutschmeister“.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *