Výstaviště v Lysé nabídlo prostor pro nad a podprahové vnímání a rozšířené vědění. Festival věštění stál opět za to!

LYSÁ NAD LABEM – Svoji přítomnost si uvědomuje většina živých tvorů, jedině pak člověk ji chce hlouběji pochopit a třeba ji i ovlivňovat pomocí zkušeností z minulosti (i té přímo nevědomé) a s průhledy do budoucnosti. Tisíce lidí si nenechaly ujít příležitost navštívít místo s maximální koncentrací medií, vědem, šamanů, ezoteriků, astrologů, mágů a prostě všech duší v tělesné schránce, které se o dané zajímají a dokaží poradit, pomoc či zprostředkovat napojení a kontakt. Na Výstavišti v Lysé nad Labem se už po osmé konal Festival věštění a rozhodně stál za to.

Každý z „vystavovatelů“ má jinou cestu, jiný způsob, jak pracovat s tělem a duší. Někdo vykládá události uplynulé i čekající pomocí chiromantie, někdo podle karet, kyvadla, různých výjevů, numerologie, astrologie… Někdo nabízí meditaci, nebo zkvalitnění života pomocí příjímání určitých potravin. Další na to jde přes energie, využívá potenciál kamenů, přírodních pozitivních sil, nebo naopak staví obranu proti těm nežádoucím.  A jiný nabízí měření čaker, aury a vlastní energie člověka. Všichni zároveň a každý jednotlivě ale tvoří určitou skupinu lidí, kteří vědí, že člověk je přijímač a zároveň vysílač a že nevyužít tento krátký život k poznání sebe sama a k pomoci druhým, by byla nedozírná škoda. Díky jim za to.

Alespoň pár fotografií zde: 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *