ROZHOVORY: Dotazy posílejte na studio@radiopatriot.cz nebo přes kontaktní formulář na webu..........

  • 3

V Nymburce to vře! Starosta Pavel Fojtík obvinil svého předchůdce Tomáše Macha ze lži. Ve sporu jde v důsledku o problematickou firmu AZOS

NYMBURK – Starosta Nymburka Pavel Fojtík se otevřeným dopisem dotazuje předsedy představenstva VaK Nymburk, a.s. Miloše Petery, kdo byl v roce 2014 ředitelem společnosti. Reaguje tak na vyjádření zastupitele a bývalého starosty Tomáše Macha, který na posledním zasedání zastupitelstva uvedl, že nikdy nebyl regulérním ředitelem VaK Nymburk, a.s. Fojtík v dopise Macha obviňuje ze lži a žádá vysvětlení. Na to odpovídá Mach taktéž otevřeným dopisem.

Konflikt vznikl poté, co na nymburském zastupitelstvu vystoupil mluvčí spolku Permanent Jaroslav Štencl s příspěvkem, že vedení VaK Nymburk mohlo již v roce 2014 tvrdě zasáhnout proti zinkovně AZOS CZ, která v té době neměla funkční a zkolaudovanou čistírnu odpadních vod a odpadní vody z výroby, zatížené toxickými látkami, vypouštěla volně do městské kanalizace. Spolek Permanent dlouhodobě bojuje proti provozu firmy AZOS CZ na nymburském Zálabí, protože zamořuje okolí nepříjemným a zdraví škodlivým spadem. Navíc nemá kolaudaci na užívané budovy, přestože vedení firmy neustále opakuje, že vše mají v pořádku.

Oba otevřené dopisy přinášíme bez úpravy a komentáře. Následně přidáme reakci adresáta, tedy předsedy představensta VaK Nymburk, a.s. Miloše Petery.


 

Otevřený dopis

K rukám Ing. Miloše Petery

Bobnická 712, Nymburk

Nymburk dne 12. prosince 2017

Vážený pane předsedo představenstva,

Vážení akcionáři,

Obracím na Vás za účelem objasnění zásadní informace, kdo byl ředitelem naší akciové společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk v roce 2014? Dne 6. prosince 2017 totiž proběhlo nymburské zastupitelstvo, kde jsem v rámci diskuse požádal o odpověď pana Ing., Tomáše Macha, neboť jsem se domníval, že to byl právě on, kdo byl v roce 2014 ředitelem, tudíž se mi jevil jako nejpovolanější k zodpovězení dotazu na proces povolování připojení ČOVky AZOSu k odběru vody a odpadních vod, k mému překvapení však pan zastupitel Ing. Tomáš Mach odmítl odpovědět se slovy, dovolím si jej přímo citovat: „ Jsem ve Vaku od roku 2002, to je pravdou, ale vždycky jen jako technický náměstek, toto mě nikdy do vínku nepříslušelo, to má na starosti pan výrobní náměstek, Ing. Borecký, ani kdybych chtěl, tak o tom nevím…(…) Nikdy jsem nebyl regulérní ředitel VaKu Nymburk, to říkám tady čestně“. (Konec citace) Zvukový záznam je volně přístupný na stránkách města Nymburka.

Po pravdě jsem velmi překvapen tímto lživým vyjádřením. Jako člen představenstva od roku 2012 vím, že pan Ing. Tomáš Mach sídlil v ředitelské kanceláři po panu Ing. Miloši Peterovi a taktéž docházel na jednání představenstva společnosti jako ředitel. K potvrzení skutečnosti, že pan Ing. Tomáš Mach byl regulérním ředitelem společnosti v roce 2014, se stačí ostatně podívat do kandidátní listiny do komunálních voleb v roce 2014, kde je u Ing. Tomáše Macha uvedeno v kolonce povolání: ředitel VaK a.s. Nymburk, Nymburk, ČSSD! (https://volby.cz/pls/kv2014/kv21111?xjazyk=CZ&xid=1&xv=11&xdz=2&xnumnuts=2108&xobec=537004&xstrana=7

Kde je tedy pravda? Byl nebo nebyl pan Ing. Tomáš Mach ředitelem VaKu? Je tu potřeba něco skrývat? Proč se lže nymburským občanům? Buď lhal tedy pan Ing. Mach občanům města Nymburka v době komunálních voleb 2014, že je ředitelem Vodovodů a kanalizací nebo lhal občanům města na výše zmíněném zastupitelstvu dne 6.12.2017, že nikdy nebyl regulérní ředitel VaKu. Obojí je velmi smutné, zarážející a ostudné a vrhá bezpochyby špatné světlo na celou naši akciovou společnost. Žádám proto o rychlé vyjádření, ať vyplyne skutečný stav věci zcela na povrch.

Děkuji za odpověď

PhDr. Pavel Fojtík

Místopředseda představenstva Vak Nymburk a starosta města Nymburka

 


 

Vážené dámy, vážení pánové,

je mi velmi líto, že jsem v adventním čase nucen obtěžovat Vás těmito řádky, ale nemohu nereagovat na nařčení obsažená v „otevřeném dopise“ pana Fojtíka, která se dotýkají mé cti a vážnosti na veřejnosti a jsou jednoznačně motivována snahou dehonestovat mne před nadcházejícími komunálními volbami v očích širší veřejnosti.

Pan Fojtík byl osobně přítomen na zasedání představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. konaném dne 28. 1. 2014, kde spolu s ostatními hlasoval pro usnesení, podle kterého jsem byl jmenován zastupujícím ředitelem akciové společnosti s omezenými pravomocemi a tuto funkci jsem vykonával necelých 9 měsíců. Stojím si za svými slovy ze zastupitelstva dne 6.12.2017 „Nikdy jsem nebyl regulérní ředitel VAKu Nymburk“ – jež pan Fojtík ve svém otevřeném dopise označil jako „lživé vyjádření“. Poznámka ohledně údaje o mém pracovním zařazení na kandidátní listině je sice pravdivá, avšak šlo o administrativní omyl, který následně nešel napravit, resp. jen se značnými obtížemi, nehledě k tomu, že tato okolnost je pro posouzení věci zcela nevýznamná. Nedovedu si proto vysvětlit, proč jmenovaný, dokonce veřejně, podobné výroky pronáší. Jeho politováníhodné počínání je vysvětlitelné buď selhávající pamětí, případně úmyslnou snahou mne za každou cenu poškodit. Udělejte si, prosím, úsudek sami. Pokud pan Fojtík bude v podobných útocích nadále pokračovat, vyhrazuji si právo na ně odpovídajícím způsobem reagovat.

Přeji Vám krásné prožití adventu a blížících se Vánoc a vše dobré do nového roku 2018

Tomáš Mach


3 komentáře

Honza

Prosinec 30, 2018at 1:33 pm

Přečetl jsem si obě vyjádření
– v „lživém vyjádření“ Mach tvrdí, že byl „vždycky jen technický náměstek“
– ve své odpovědi na otevřený dopis tvrdí, že byl zastupující ředitel s omezenými pravomocemi, k tvrzení, že byl jen „technický náměstek“ se nevyjadřuje. Zůstává tedy pravdou, že předtím lhal.
Nezodpovězená otázka
– otázka se týkala jeho úlohy ve schvalovacím procesu v r. 2014, na to neodpověděl.

Anna Hanušová

Prosinec 14, 2017at 4:13 am

Pan Fojtík si je dobře vědom, že nemá podporu obyvatel Nymburka. Ví, že většina Nymburáků volá zpátky po panu Machovi. Stačí číst komentáře na fb. Snad kromě pana Maroše, jsou všichni proti němu. Dokonce na svých stránkách začal i komentáře mazat! Chová se jako malý usmrkaný kluk, který dupe nožičkami, když mu někdo rozbije bábovočku. No a tak dupe vzteky i po panu Machovi. Tím si však oblibu u Nymburáků nezíská.

    Martin

    Prosinec 19, 2017at 9:27 am

    Mě spíš přijde, že dupe pan Mach. Nechci pana Macha za starostu. Jeho vyjádření jsou hrozná. Jeho činy jen reflektují jeho dotčené ego z následků demokratického sesazení z postu.

Leave a Reply to Anna Hanušová Zrušit odpověď na komentář

TV Patriot

Rozhovor se starostou města Nymburk, Ing. Tomášem Machem

Úterní rozhovor se starostou města Nymburk, Ing. Tomášem Machem, jsme zkusmo streamovali také s obrazem... No, máme co zlepšovat, obraz není úplně ideální, přesto vám celý rozhovor nabízíme, neboť je v něm hodně důležitých a zajímavých informací.Takže příště lépe :-D

Zveřejnil(a) Rádio Patriot dne Středa 16. ledna 2019

TV Patriot

Reklama

Tip Rádia Patriot

Aktuální akce v Polabí

facebook.com/radiopatriot

Reklama

Vyhledávání na webu