K Nejvyššímu správnímu soudu v Brně putuje závažná stížnost na porušení zákona při prezidentských volbách

PRAHA / BRNO – K Nejvyššímu správnímu soudu v Brně putuje závažná stížnost na porušení zákona při prezidentských volbách. Celý text stížnosti exkluzivně přinášíme.

 

Nejvyšší správní soud
Moravské náměstí 6
CZ-657 40 Brno

Věc: NÁVRH NA NEPLATNOST VOLBY PREZIDENTA ČR DLE §66, ODST.1, ZÁKONA Č. 275/2012 SB., ZÁKON O VOLBĚ PREZIDENTA REPUBLIKY A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VOLBĚ PREZIDENTA REPUBLIKY)
Zákonné důvody:
1. Volební kampaň současného Prezidenta ČR byla vedena neregistrovanými třetími osobami (§38a). Za Prezidenta ČR Ing. Miloše Zemana vedly volební kampaň třetí osoby s jeho vědomím, ale bez povinné registrace přes Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí. (§35, odst.2)
2. Kromě porušení registrační povinnosti (dle §35, odst. 2, §38a), porušily třetí strany (především Strana práv občanů a Přátelé Miloše Zemana, z. s.) povinnost transparentního financování přes volební účet (§38a, odstavec 6, 7 a také limity pro třetí osoby podle §38a, odst 8)
3. Volební kampaň Ing. Miloše Zemana a jeho spřízněných třetích osob porušovala po celou dobu a zvláště v posledních 14 dnech výrazně ustanovení §35, odst 4 a 5
4. Ing Miloš Zeman zveřejnil zjevně neúplný seznam sponzorů volební kampaně přes třetí osoby (Strana práv občanů a Přátelé Miloše Zemana, z. s.) až v průběhu předvolební debaty na ČT ve čtvrtek 25.1.2018. Tím porušil podmínku zveřejnění do tří dnů přede dnem volby (§37, odstavec 3).
Odůvodnění návrhu na neplatnost volby:
• Volební kampaň současného Prezidenta ČR probíhala zjevně netransparentně a v rozporu se z.č. 275/2012 Sb., o volbě Prezidenta republiky…(dále: volebním zákonem).
• Porušení celé řady ustanovení volebního zákona, jak co do transparentnosti financování, tak co do prostředků vedení volební kampaně (pomluva, šíření poplašné zprávy, lež, podprahová sdělení) zřejmě mohlo výrazně ovlivnit výsledek hlasování zvláště u skupin obyvatelstva, které nemají možnosti a schopnosti si informace ověřovat . Při téměř vyrovnaném výsledku volby ve druhém kole se lze domnívat, že výhry bylo dosaženo nečestnými prostředky a pomocí netransparentních způsobů financování.
• Zjevně nebyly zveřejněny všechny primární finanční zdroje pro volební kampaň současného Prezidenta ČR a nebo nebyly zveřejněny primární zdroje financování, ale pouze údaje za prostředníky.
• K utajování jmen a údajů o sponzorech volební kampaně mohou vést dva závažné důvody. Buďto se jedná o snahu utajit primární zdroj financí z toho důvodu, že potenciálním voličům by mohly některé subjekty vadit (zahraniční mocnosti, právnické osoby s vazbou na zahraniční mocnosti, fyzické osoby s vazbou na zahraniční mocnosti, politické strany a hnutí nebo významné ekonomické subjekty atd.) a při transparentním informování o financování kampaně by mohli v každém z kol volit jinak než volily. Při těsném volebním výsledku (o 151 tis. hlasů) je možné, že by volby dopadly úplně jinak pokud by byly informace o konfliktních sponzorech voličům předem známy.
• Druhým důvodem utajení sponzorů a netransparentnost financování kampaně by mohla být snaha utajit důvody financování a podpory kandidáta s ohledem na uzavřené interní dohody o jednání „na oplátku“ v případě zvolení. Pokud takové utajované interní dohody existují, je možné, že jsou v rozporu se zájmy ČR i občanů této země a např. s článkem 9 Ústavy ČR. Média a občané ČR mají právo znát sponzory a případné uzavřené dohody mezi kandidátem, případně třetími stranami a sponzory a podrobit je zkoumání s ohledem na veřejný zájem občanů ČR a ČR jako takové.
• Mám za to, že porušení volebního zákona jsou v kontextu veřejného zájmu a těsného výsledku 2. kola hlasování závažná a opravňují mě, jako voliče zapsaného na stálém seznamu voličů k návrhu na neplatnost voleb podle §66 volebního zákona. Z tohoto důvodu podávám tento návrh na neplatnost voleb.
V Praze, dne 6.2.2018

1 Response

  1. Honza napsal:

    Yes! Go!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *