ROZHOVORY: Dotazy posílejte na studio@radiopatriot.cz nebo přes kontaktní formulář na webu..........

  • 0

Místostarosta Nymburka Jan Ritter nabízí možná řešení zavřené lávky přes Labe a zve veřejnost na diskuzi nad tématem

NYMBURK – Informace a aktuální stav řešení situace nymburské pěší lávky a přechodu přes Labe.

• Od poloviny ledna probíhají jednání o provedení etapizovaného postupu diagnostiky. V případě jejího příznivého výsledku by údajně mělo být možno třeba již po první etapě, např. ve dvouletém časovém horizontu, začít znovu používat lávku bez okamžité investice do sanace. Jiný názor ovšem je, že pro úplnou jistotu by bylo nutno ověřit alespoň část lan po celé délce. Záleží tedy na precizní formulaci smlouvy, aby tato případná práce byla smysluplná.

• Byli kontaktováni specialisté z Dánska, kteří zastupují firmu Germann Instruments. Tato firma se specializuje na výrobu, prodej a vývoj zařízení pro diagnostiku staveb. Nabídli firmě Pontex, která vloni navrhla způsob sanace nymburské lávky, že přijedou poslední týden v únoru a budou prezentovat 3 možné metody, kterými by mohli zjistit stav zbytků Trojské lávky a lávky v Nymburce. Jedná se o nedestruktivní metody pro detekci nezainjektovaných kabelů a jejich stav resp. oslabení korozí.

• O problematice zátěžového testu bylo informováno již v prosinci 2017. Není známo, že by na základě výsledku takového testu, byť pozitivního, převzal někdo zodpovědnost nad obnovením provozu lávky. Navíc by mu měl stejně předcházet stavební průzkum a diagnostika, aby bylo prokázáno, zda se konstrukce vůbec může podrobit takovému testu. Byla-li by odpověď kladná, následovala by důkladná numerická (simulační) příprava pro zjištění, zda vůbec zátěžový test relevantně odpoví, jsou-li předpínací lana oslabena, či nikoliv. Rozhodně se ale nelze bez diagnostiky spolehnout pouze na zátěžový test, neboť jeho provádění samotné by bylo bez předchozích údajů získaných zmíněnou diagnostikou rizikové.

• Probíhají jednání o optimálním postupu zadání návrhu, přípravy projektové dokumentace a zajištění stavebního povolení případné nové pěší lávky. V rámci tohoto řešení je počítáno i s dotačními tituly z fondu SFDI na výstavbu nových cyklistických lávek přes řeku Labe. Se Středočeským krajem je již v letošním roce jednáno o finančním příspěvku na novou projektovou dokumentaci.

• Máme k dispozici několik technických řešení od několika dodavatelů na možnou výstavbu provizorní pěší lávky. Ta levnější řešení fixují provizorní konstrukci do železobetonového silničního mostu, což je ale aktuálně s negativním stanoviskem správce stavby mostu – ŘSD. Varianty samostatně stojící lávky jsou proveditelné, správci řečiště i plavební cesty jsou přístupni jednání, ale vzhledem k šířce toku řeky technicky a tím finančně problematické.

• Byly prověřeny možnosti zřízení kyvadlové autobusové dopravy tam a zpět přes silniční most v různých časových variacích. Z hlediska velmi vysoké nákladovosti k tomuto řešení nebylo prozatím přistoupeno.

• Byla prověřena možnost zřízení přívozu včetně určení míst pro osazení přistávacích mol. Bylo by to sice provozně o něco málo levnější řešení než kyvadlový autobus, ale překonání řeky by včetně nalodění, přistávání, vylodění atd. zabralo více času, což již nečiní výrazný rozdíl ve srovnání s existující službou hromadné autobusové dopravy, která během všedních dnů odpovídá asi dvěma spojům za hodinu.

• Od 15. ledna mohou všichni cestující pro cestu přes most použít hromadnou dopravu zdarma. Zároveň se od 20.1. podařilo dojednat posílení školního spoje mezi zastávkami Zálabí PVT a Hlavní nádr. v pracovní dny a zavedení dalších 2 párů spojů v sobotu a v neděli dopoledne mezi zastávkami Zálabí PVT a Náměstí. Za období 15.1.-31.1.2018 byl celkový počet takových bezplatných jízdenek 1551 ks. Město za to tedy dopravci zaplatí 15.510,- Kč. Z uvedeného předpokládáme, že měsíční náklady pro město se pro toto opatření budou pohybovat kolem 30.000,- Kč s tím, že až se začne oteplovat a lidé začnou více jezdit na kolech, tak se potřeba přepravy v autobusech zmenší. Mimo uvedenou možnost přepravy zdarma mohou žáci a studenti nymburských škol s trvalým bydlištěm na Zálabí využít možnost zakoupení měsíčních a čtvrtletních jízdenek, které jim město proplatí.

• Od 20. ledna byly přidány dva sobotní a dva nedělní spoje, aby byla zajištěna vyšší obslužnost zálabské lokality i ve víkendovém čase.

• Je jednáno o zřízení půjčovny kol, tzv. bikesharingu, s několika stanovišti na Zálabí, u mostu, na náměstí i u hlavního nádraží. Cyklistům je na silničním most vjezd povolen a měl by být i komfortnější a bezpečnější, pokud se podaří na vozovku doplnit cyklopiktokoridory, které již jsou po projednání s Policií projektovány.

• Projekčně jsou v rychlém tempu připravována opatření, která vytvoří pohodlnější přechod přes lávku vodního zdymadla do doby, než by byla nahrazena novou bezbariérovou lávkou.
A také je již navržena oprava technických závad na pěší lávce na boku železničního mostu.

Ing. arch. Jan Ritter, místostarosta města Nymburk


Napište svůj názor

TV Patriot

Rádio Patriot doporučuje:

Reklama

Aktuální akce v Polabí

facebook.com/radiopatriot

Reklama

Vyhledávání na webu