ROZHOVORY: Dotazy posílejte na studio@radiopatriot.cz nebo přes kontaktní formulář na webu..........

  • 2

SOUD MĚSTO NYMBURK vs. AZOS CZ

Senát dospěl k závěru, že se poradí a rozhodnutí vynese 6.3.2018 od 13:00 hodin.

PORADA SENÁTU

13:40 Krbcová: Vnímání zápachu a následné zdravotní potíže mohou být u lidí psychosomatické. Stejně tak veřejnost mohla podlehnout informacím v médiích, které se problému poměrně intenzivně věnovaly.

13:35 Krbcová: Budovy jsou zkolaudovány a provoz je povolený.

13:33 Krbcová: Provoz, který je předmětem sporu, byl po rozštěpením převeden na APP, ale budovy jsou nyní v majetku Colegium Reality, tedy požadavek žalobce, aby se AZOS zdržel užívání budov, nemůže být předmětem tohoto sporu a požaduji jeho zastavení.

13:30 Sedlatý: Je mi s podivem, že krajský soud nepředvolal žádné svědky a neprovádí proces dokazování.

13:20 Sedlatý: Jestliže máme hodnotit kritéria, která okresní soud pominul, tak jen kvůli zápachu vznikl spolek Permanent, a dále máme tady petici nespokojených obyvatel.

13:19 Sedlatý: Žalovaný má pouze kolaudaci z roku 1961, která naprosto nemůže odpovídat dnes používaným technologiím.

13:17 Sedlatý: Žalovaný nikdy nepředložil, že výroba je povolená. Nikdy nepředložil kolaudační souhlas s místem, kde vyrábí. Stavební řízení bylo přerušeno a žalovaný nemá, čím by doložil kolaudaci.

13:15 Sedlatý: Podle našich poznatků se nic nezměnilo.

13:13 Krbcová: Od listopadu 2017 došlo ke změně lakovacích barev, takže se situace podstatně zlepšila.

13:10 Sedlatý: Jedna z příčin zápachu je nedostatečná teplota při spalování splodin a jak se v dodané zprávě píše, problém byl i ve vyřezaném otvoru, kterým splodiny odchází mimo budovu.

Žalobce dodal  jako další důkazy rozhodnutí Krajského úřadu a ministerstva životního prostředí, které na základě šetření shledaly v provozu AZOS několik pochybení.

Nástupnickou společnost po AZOS CZ, Automotive Painting Partner (dále jen APP) zastupuje Mgr. Eva Krbcová a jednatel společnosti Vojtěch Šimák.

Město Nymburk zastupuje JUDr. Bohuslav Sedlatý, přítomen je také starosta Nymburka Pavel Fojtík a místostarosta Jan Ritter.

Vítejte u online přenosu z Justičního paláce na Náměstí Kinských v Praze. Je úterý 27. února 2018, 13:00

_______________________________________________________________________

 

Jednání bylo odročeno. Nový termín je 27.2. ve 13:00 hodin.

13.53 Sedlatý: Alfa a omega celého sporu je, donutit žalovaného, aby nikoho neobtěžoval.

13:51 Sedlatý: Zaznělo zde několik nepravd. Žalovaná strana nemůže dostat dotaci, protože nemá kolaudaci a nikdy nepožádala o zkušební provoz.

13:50 Krbcová: Problém soužití výroby se zastavěnou oblastí není ojedinělý v Nymburce. Jsou i jiná města, kde se lidem nelíbí, že v jejich sousedství je nějaká výroba, která třeba zapáchá. Pokud by nám žálobce nedělal problémy, už dávno máme dotaci a vše je v pořádku.

13:45 Soud rozhodl, že je potřeba učinit záměnu účastníků a tuto skutečnost společnosti Automotive Painting Partners, s.r.o. písemně doručit.

13:24 Sedlatý: Navrhuji záměnu účastníků. V pozici žalovaného by měla nově být Automotive Painting Partners, s.r.o.

13:20 Krbcová: Kataforézní linku nyní provozuje Automotive Painting Partners, s.r.o.

13:19 JUDr. Tomáš Kučera, člen senátu, namítá, že nikde není přesně stanoveno, která z nástupnických firem přebírá předmětnou kataforézní linku.

13:18 Krbcová: Společnost AZOS CZ se rozdělila na dvě nástupnické organizace, ale na věci to nic nemění.

13:15 Krbcová: Byla nám přiznána dotace 8 milionů korun, která by celý problém vyřešila, ale všechny tyto procesy celé čerpání dotace zdržují.

13:14 Burianová: Se spisem jsme velice dobře seznámeni a je to věc v určitém smyslu zajímavá, ale velice složitá.

13:13 Sedlatý: My nepožadujeme, aby žalovaný ukončil výrobu, ale aby přestal obtěžovat okolí.

13:10 Soudkyně Burianová vyzvala JUDr. Sedlatého, aby specifikoval, čeho se přesně Město Nymburk soudem domáhá.

Město Nymburk dále zastupuje starosta PhDr. Pavel Fojtík, místostarosta Ing. arch. Jan Ritter a místostarostka Mgr. Adriena Gabrielová. Přítomen je také senátor Ing. Tomáš Czernin.

Město Nymburk právně zastupuje JUDr. Bohuslav Sedlatý, společnost AZOS CZ Mgr. Eva Krbcová. Senát vede JUDr. Gordana Burianová.

16.1.2018 12:50 Vítejte u online přenosu z jednací síně Krajského soudu v Praze. Ve 13:00 zde začne odvolací soud ve sporu Město Nymburk proti Azos CZ


20.6.2017 – Vynesení rozsudku.

Město Nymburk prohrálo soud s Azosem.
Soudkyně Zdeňková rozhodla, že firma Azos nepáchne více, než ostatní podniky na Zálabí. Ve věci užívání budovy bez platného kolaudačního rozhodutí se domnívá, že Azos nemá všechny potřebné dokumenty, ale tento spor prý nenáleží civilnímu soudu. Právní zástupce města JUDr. Sedlatý okamžitě potvrdil, že podá odvolání proti rozsudku.

Město Nymburk prohrálo soud s Azosem.Soudkyně Zdeňková rozhodla, že firma Azos nepáchne více, než ostatní podniky na Zálabí. Ve věci užívání budovy bez platného kolaudačního rozhodutí se domnívá, že Azos nemá všechny potřebné dokumenty, ale tento spor prý nenáleží civilnímu soudu. Právní zástupce města JUDr. Sedlatý okamžitě potvrdil, že podá odvolání proti rozsudku.

Zveřejnil(a) Rádio Patriot dne 20. červen 2017


Dnešní jednání bylo velmi rychlé a krátké. Soudkyně Hana Zdeňková mimojiné uvedla, že podle jejího závěru AZOS neobtěžuje okolí zápachem nad míru místních poměrů, protože je na Zálabí mnoho dalších zdrojů zápachu. Právní zástupce města JUDr. Sedlatý se okamžitě vyjádřil, že je v šoku a podle jeho slov se nyní bude intenzivně zabývat argumenty a důkazy, aby přesvědčil soud, že AZOS obtěžuje své okolí nad míru a že zdravotní a komfortní komplikace obyvatel nymburského Zálabí vznikly právě s příchodem firmy AZOS do areálu bývalého podniku ZOM Nymburk. 

Z původního termínu 27. dubna bylo další jednání přesunuto na čtvrtek 4. května od 13:00 hodin.

_____________________________________________________________________________________

Další jednání je stanoveno na 27.dubna ve 14:00 hodin.

10:20 Předsedkyně Zdeňková končí dnešní jednání, protože se musí vypořádat se všemi důkazy.

10:13 Binder: V AZOSu se pracuje s kyselinami, louhy, barvami a pojidly. Byl jsem u několika jednání při získávání jednotlivých povolení pro AZOS. Některé podklady jsem pomáhal připravovat. Vše bylo a je naprosto v pořádku.

10:09 Binder: Pro Azos jsem zajišťoval servis strojních součástí. Jsem jeden z dodavatelů jejich linky, technologie. Přímo v areálu jsem se pohyboval dvakrát, třikrát do týdne. Vím, že firma prováděla několik nezávislých měření na kvalitu ovzduší, respektive emisí, kdy všechna dopadla podlimitně. V AZOSu není cítit zápach, spíše jakýsi charakteristický odér.

10:08 Předvolán svědek František Binder.

10:06 Štencl: Nevím, jestli měl AZOS poruchu. Každopádně to byla naprosto výjimečná intenzita zápachu, která se od té doby naštěstí už neopakovala.

10:04 Krbcová: Pokud uvádíte, že zápach je pořád stejný, jak si vysvětlujete, že k úhynu zvířat došlo jen jednou? V čem byla podle vás tato situace jiná? Měla snad firma nějakou poruchu?

10:01 Štencl na dotaz obhájkyně Krbcové odpovídá, že se změny v integrovaném povolení nijak neprojevily. Pokud ano, tak negativně.

10:00 Štencl: Nemůžeme užívat zahradu. Ráno, když chceme vyvětrat, tak si nejprve musíme takzvaně čuchnout, jestli to veknu smrdí nebo ne. Občas je cítit ČOV. Pivovar nebo sladovnu nemůžu považovat za zdroj zápachu, protože to voní.

9:55: Štencl sumarizuje jednotlivé poznatky o pochybeních v povolovacích procesech a nesouladech v dokumentaci.

9:51 Sedlatý výrokem o možnosti doložení zjištění svědka Štencla k petitu „zdržení se užívání budovy“ jako opodstatněné, získal u soudu prostor pro referát Jaroslava Štencla.

9:48 Jaroslav Štencl se snaží přednést všechny dosavadní poznatky o problematice provozu firmy AZOS v Nymburce a začal pochybením v dokumentu EIA. Soudkyně Zdeňková a obhájkyně Krbcová namítá, že není potřeba tyto informace předkládat, protože pan Štencl je zde jako svěděk.

9:46 Šencl: Byl jsem nakonec „bohužel“ do celého problému vtažen. Protože se u mé dcery objevily závažné zdravotní problémy, začal jsem se o vše hlouběji zajímat.

9:43 Šencl: Počátkem března 2014, ještě před tím, než jsem věděl zdroj zápachu, mi uhynulo 25 malých králíků. Pes mi po zahradě ryl čumákem v trávníků a kňučel. Mláďata králíků uhynula v hnízdě, dospělé kusy vypadaly, jako kdyby měly mixomatózu.

9:41 Štencl: V prosinci 2013 jsem na zahradě u svého domu poprvé ucítil neidentifikovatelný zápach. Bylo to, jako když se pálí barvy. Teprve soused mě po čase upozornil, že zdrojem je AZOS. Od té doby jsem se začal problematikou zabývat a nyní jsem členem spolku Permanent, který bojuje proti AZOSu.

9:40 Předvolán svědek Jaroslav Štencl.

9:35 Vlach: Když jsem pracoval v AZOSu, filtry na stropě haly, většinou večer, když se setmělo, nefungovaly. Poznat to bylo podle hluku, když byly filtry v činnosti, byly hlučné.

9:30 Vlach: Jsem z Kovanic, někteří lidé mi říkali, že když jsou špatné povětrnostní podmínky, tak je to cítit až u nás. Já to cítím ještě u Benziny na výjezdu z Nymburka.

9:28 Vlach: Smrad je sladkokyselý, je to totožný smrad jako můžete cítit třeba u Kauflandu. Cítíte to také z pracovníků, kteří se nepřevlékají a jdou si třeba ve stejném oblečení nakoupit.

9:25 Vlach: V Azosu jsem pracoval asi tři měsíce, jako ještěrkář. Kolem půlnoci to tam většinou strašně smrdělo. Měl jsem zdravotní problémy, zvracel jsem krev. Nastoupil jsem v únoru, v červnu jsem začal marodit. Podle lékařské zprávy jsem měl zvýšené jaterní testy. Ležel jsem na pozorování v nemocnici v Nymburce, Kolíně a Městci Králové.

9:25 Předvolán svědek Tomáš Vlach.

Soudkyně Mgr. Zdeňková předvolává svědky.

9:20 Právní zástupkyně AZOS, magistra Krbcová oponuje, že pokud by nedodali správnou kolaudaci na jejich budovu, nedostali by integrované povolení.

9:15 Právní zástupce žalobce, tedy Města Nymburk, doktor Sedlatý zakládá do spisu dokumenty, že jediná lakovna v areálu ZOM, je stále v majetku současného vlastníka Niehoff. Tedy, že budova, kterou používá AZOS nebyla nikdy kolaudována jako lakovna a důkazy, respektive potvrzení, které předkládá AZOS jsou záměrně předkládány k úplně jiné stavbě / budově.

9:10 Začíná jednání

Je čtvrtek 13. dubna a dnes od 9:00 hodin u Okresního soudu v Nymburce pokračuje spor Město Nymburk proti AZOS CZ. Město Nymburk se domáhá, aby firma Azos přestala obtěžovat majitelé okolních pozemků zápachem a v podstatě nevypouštěla jedovaté látky do ovzduší. Dále se Město Nymburk domáhá, aby AZOS neužíval budovu, ve které má výrobu, protože není stále zkolaudovaná pro účely kataforézy – nanášení barvy elektroforézním způsobem.

Padne dnes rozsudek?

_____________________________________________________________________________________

Pro dnešek Vám děkuji za pozornost. Loučí se a hezký den přeje Josef Podolák.

Jednání odročeno na čtvrtek 13.dubna od 9:00 hodin.

11:35 Sedlatý: Žádám, aby soud obstaral důkaz, že AZOS má povolení k provozování kataforézní linky.

11:30 AZOS předložil jako důkaz článek Josefa Podoláka ze dne 21.6.2014 otištěný v Nymburském deníku s názvem: Co to smrdí na Zálabí, o kterém tvrdí, že je původcem označení zípachu za „kovový.“ Jednalo se o sloupek autora, tedy úvaha nad celou problematikou v době, kdy nebyly ještě známy později dostupné informace. Článek zde.

11:24 Žalovaná strana dodala další písemné důkazy. Jedná se o protokol spolku Arnika, který označuje jako zdroj znečištění v Nymburce firmu Niehoff sousedící s AZOSem.

11:22 Krbcová: Bohumil Kotlík má být protiváhou svědkyně za společnost ODOUR.

11:21 Zdeňková: Svědka Kotlíka jsem na dnešek nepředvolala, protože jste mi nevysvětlili, proč jej chcete předvolat.

11:19 Krbcová: Právě probíhá čtvrtá změna integrovaného povolení, nevím přesně čeho se týká. Stavební řízení bylo tuším zastavano, protože jsme včas nedodali podklady.

11:15 Sedlatý: Jestliže se natolik liší výpovědi, domnívám se, že některý ze svědků se dopouští křivé výpovědi a mělo by to být předmětem šetření policie.

10:51 Zástupkyně žalovaného Krbcová podsouvá svědkyni nápady, co vše bylo v areálu cítit, jestli kantýna, kanalizace… Zástupce žalobce Sedlatý dává na jevo protest.

10:49 Danihelková: Respirátory byly dodávány mistrem, byly vždy na hale k dispozici. Na starosti jsem, jako odpadová hospodářka, měla odpady pevné a kapalné, plyny ne.

10:48 Danihelková: Venku jsem cítila hlavně pivovar a sladovnu.

10:45 Danihelková: V AZOSu jsem pracovala jako odpadový hospodář. Několikrát denně jsem chodila přes halu. Prošla jsem několika chemickými provozy a každá firma má svůj specifický zápach. V AZOSu bylo vše svedeno do dospalu, takže byl na hale cítit jen mírný zápach, jako z barvy.

10:44 Předvolána svědkyně Šárka Danihelková.

10:42 Hájek: I Nyní 10 – 20 hodin v měsíci spolupracuji s žalovanou stranou.

10:37 Hájek: Respirátory na pracovišti byly iniciativou lidí. Pokud někdo nastoupil nový, zřejmě si ho sám koupil. Ale nebyla ve firmě vysoká fluktuace zaměstnanců. Přijde mi, že jsem v provozu viděl stále stejné tváře, jména si nepamatuji, obzvláště, pokud nejsou česká.

10:35 Hájek: Zápach jsem v AZOSu cítil, ale nedokáži ho specifikovat. Zdravotní problémy jsem žádné nepociťoval.

10:33 Hájek: Ve firmě AZOS už nepracuji. Nyní jsem konzultant v automobilovém průmyslu. V AZOSu jsem působil jako projektový manažer. Má kancelář sousedila dveřmi přímo s provozem.

10:30 Předvolán svěděk David Hájek.

10:25 Uvolnilo se místo v soudní síni. Mohu se věnovat online reportáži.

9:27 Pokusím se dostat do soudní síně o přestávce. Prozatím bohužel nevím, co se za zavřenými dveřmi děje.

9:26 Soudkyně Zdeňková pro dnešní den vybrala malou jednací síň č.4. Zájem veřejnosti je dnes velký. Bohužel jsem se do ní nedokázal protlačit a nebylo mi umožněno sledovat soudní jednání.

9:20 Právě začal třetí den přelíčení sporu mezi Mestěm Nymburk a firmou AZOS CZ, ve kterém se právní zástupce města domáhá, aby se Azos zdržel obtěžování okolí zápachem a užívání budovy.

_____________________________________________________________________________________

Reklama

Děkuji Vám za pozornost. Loučí se s Vámi Josef Podolák.

11:50 Dnešní přelíčení je u konce. Soudkyně Zdeňková odročila jednání na úterý 28.2. od 9:00 hodin.

11:47 Krbcová navrhuje svědka Bohumila Kotlíka ze Státního zdravotního ústavu.

11:45 Krbcová: Charakter zápachu jako kovový, poradili obyvatelům Zálabí novináři, kteří takto zápach sami charakterizovali.

11:42 Krbcová: Spolek Arnika vede seznam znečišťovatelů ovzduší v ČR. Na ulici Pražská v Nymburce je jako znečišťovatel vedena společnost Niehoff.

11:40 Sedlatý navrhuje svědky Štencla a Vlacha.

11:37 Krbcová: Přílohou pasportu stavby je původní stavební povolení z roku 1961 a je pochopitelně poplatné době vzniku. Je ale platné, rozšířené právě doloženým pasportem stavby. Technologie, které jsou umístěny uvnitř budovy, jsou povoleny integrovaným povolením a povolením EIA.

11:35 Sedlatý předkládá dokument od Krajského úřadu Středočeského kraje, kde se říká, že integrované povolení není povolení k provozu jako takového.

11:33 Sedlatý: Pokud bylo v roce 1961 povoleno užívání budovy k účelům lakovny, svařovny a klempírny, tak ale dle tehdy známých technologií, dnes jsme o padesát let dál.

11:30 Sedlatý: V listině z roku 1961 o povolení k užívání stavby jako lakovny, svařovny a klempírny postrádám určení pozemku, na kterém stavba leží. Toto určení, nutné již dle tehdy platných zákonů, chybí.

11:15 Soudkyně Zdeňková sumarizuje listinné důkazy obhajoby a žalobce.

11:10 Jednání pokračuje.

Přestávka do 11:00

Reklama

10:42 Mezulianek: Vysoký počet zahraničních agenturních pracovníků v AZOSu je dán nedostatkem českých pracovníků na trhu práce.

10:40 Mezulianek: Je možné, že dospal není schopen spálit některé pachové částečky. Halu jsme důkladně utěsnili. Veškerá opatření k zamezení úniku vzdušniny mimo halu byla instalována možná už před rokem 2016. Některá okna jsme zavařili, některá zbavili kliček.

10:30 Mezulianek: Chlorid amonný se u nás nevyskytuje a nikdy nevyskytoval. Kyselinu octovou používáme jednou za půl roku v množství asi dva litry, na pročištění potrubíčka zaneseného vodním kamenem.

10:25 Mezulianek: Dal jsem lidem k dispozici své telefonnní číslo a celé léto jsem jezdil na místa, odkud mi zavolali, že tam právě cítí zápach. Než jsem tam dojel, což bylo třeba 7 minut, už tam nic cítit nebylo. Vždycky jsme se nakonec shodli, že není možné jednoznačně říci, že zápach pochází z AZOSu. Asi naštvu hodně lidí, ale vždycky, když přijedu na Zálabí, řekněme k AZOSu, tak mě přes nos práskne sladovna.

10:20 Mezulianek: Každá fabrika má charakteristický zápach. Ve skladu je cítit kovový materiál. Na lince může být náznak chemikálie. Na KTL lince cítím barvu. V místě sušení už cítit nic není. Všechno, co se tam vypaří je odsáváno. Samozřejmě, že při výrobě mohou vzniknout škodlivé látky, ale veškerá vzdušnina je svedena do dospalu, kde při vysoké teplotě shoří.

10:15 Mezulianek: Chemii bereme výhradně od firmy Henkel, která má všechny potřebné atesty a certifikáty. V automobilovém průmyslu většina výrobců používá výrobky právě firmy Henkel. Přípravná fáze materiálu probíhá omytím suspenzí na bázi jaru.

10:13 Mezulianek: V AZOSu jsem pracoval pět let, v Nymburce tři roky jako technický ředitel. V září jsem pracovní poměr ukončil. Nyní pracuji pro společnost Aurel, ta patří stejnému majiteli jako AZOS.

10:10 Předvolán svědek Jan Mezulianek.

10:08 Kubík: Opravuje se zhruba 300 kusů za den.

10:07 Kubík: Ani v letních měsících dveře neotevíráme, máme zákaz. Když je potřeba otevřít vrata, jsou zde „sahary,“ které foukají vzduch zpět, aby ven nic neuteklo.

10:04 Kubík: Na hale je cítít atypický zápach, ale nevnímám to jako smrad. Smrad jsem zařil horší. Venku něco cítím, ale nepoznám jestli je to sladovna, pivovar nebo AZOS.

10:03 Kubík: Pracuji čtvrtým rokem jako mistr výroby. Zažil jsem jeden výpadek dospalu, ale to se během půlhodiny opravilo. To byl jediný problém za celou dobu.

10:01 Předvolán svěděk Petr Kubík.

10:00 Starosta Fojtík se ptá na stupeň zmetkovitosti ve výrobě. Svědkyně neví.

9:58 Klímová: Dveře se otevírají v létě i v zimě, podle potřeby. Oprava probíhá stříkáním sprejem, černou barvou.

9:56 Sedlatý se dotazuje svědkyně, proč jsou v hale k dispozici respirátory, když zaměstnavatel nikomu nepřikazuje ani nedoporučuje respirátory používat. Svědkyně neví.

9:55 Klímová: Opravuje se denně (nepovedené kusy), při tom jsou třeba otevřená vrata, protože ještěrkáři jezdí pro materiál nebo prázdné bedny.

9:50 Klímová: Málokdy cítím i zápach venku, když jdu do práce a z práce. Tak jednou za měsíc. V AZOSu pracuji tři roky a nemám žádné zdravotní problémy způsobené touto prací.

9:48 Klímová: Pracuji jako kvalitářka na výstupní kontrole. Někdy zápach cítit je, někde ne. Pracuji u kataforézní linky a je cítit kovový zápach. Ochranné pomůcky k dýchání používám jen když se opravují nepovedené díly.

9:45 Předvolána svědkyně Renata Klímová.

Reklama:

9:40 Gašpar: Pracuji jako mistr ve výrobě. V AZOSu pracuji třetím rokem. Podle mě v každé firmě, kde se něco vyrábí, je cítit nějaký zápach. Tady je cítit železo, ale nic chemického.

9:38 Předvolán svědek Lukáš Gašpar.

9:33 Miková: Spolek Permanent neznám. Paní Štěrbovou znám, byla učitelka mých dětí a pracovali jsme spolu v Kauflandu. Mám s ní špatné zkušenosti. (Eva Krbcová se tímto snaží vyvolat nevěrohodnost svědků obžaloby.)

9:31 Miková: Pracuji s materiálem, používám rukavice. Jiné ochranné pomůcky nepoužívám. Někteří pracovníci používají „náhubek“, když opravují nepovedené díly.

9:28 Miková: V AZOSu pracuji jako operátor výroby. Je tam smrad, ale je to z materiálu. Chemický zápach přímo z linek žádný není. Mám nemocné plíce, chodím pravidelně na kontroly a můj stav se nezhoršuje, naopak.

9:27 Předvolána svědkyně Věra Miková.

9:23 Bekr: V AZOSu jsem byl už v Přelouči. Tam byla linka oproti té nymburské stará. Zde je nejmodernější technologie. Pokud by došlo k nějakému úniku zápachu mimo objekt, vysvětluji si to chybou ventilace.

9:21 Bekr: Při práci je nutné používat ochranné pomůcky pouze při pravidelném čistění linky. To se děje většinou v sobotu.

9:18 Bekr: 70% procent zaměstnanců v AZOSu jsou agenturní zaměstnanci. Střídají se nepravidelně.

9:14 Bekr: Pracuji v AZOSu jako směnový mistr. Je to chemický provoz, na hale malý zápach cítit je, mimo halu jsem poslední třičtvrtě roku nic necítil. Předtím občas, ale bylo to témeř neznatelné. Nemám žádné zdravotní problémy.

9:12 Předvolán svědek obhajoby Martin Bekr.

9:10 Soudkyně Zdeňková připustila změnu žaloby požadovanou Sedlatým, tedy „aby se AZOS zdržel užívání budovy.“

9:00 Dobrý den, začíná další stání soudního jednání Město Nymburk vs. AZOS CZ.

_______________________________________________________________________________________________________


Soud bude pokračovat předvoláním svědků obhajoby v pátek od 9:00. Budeme opět u toho.

15:31 Dnešní přelíčení končí. Za pozornost děkuje Josef Podolák.

15:30 Sedlatý předkládá důkazní materiál, kde je uvedeno, že budova ve které je kataforézní linka firmy AZOS je vedena jako obrobna, nikoliv lakovna.

15:25 Vokál: Podle mě nefunguje dopalovací jednotka, ze který by do komína měl jít normální vzduch. Nebo jí schválně nepoužívají, protože ten provoz je drahý. Všechno, co AZOS říká, jsou lži!

15:22 Vokál: Ale salmiak, nebo kyselina octová je cítit z první fáze, z přípravy. Ještě musím zmínit zápach z kataforezní linky, tam jsou zase cítit ftaláty. Naše společnost, pro kterou jsem pracoval, v minulosti dodávala výrobky do ZOMky a byl jsem několikrát v původní lakovně, která by podle AZOSu měla být nyní totožná a na co má údajně AZOS povolení. To je nesmysl. Ta původní lakovna byla malá linka, něco jako malý autoservis. To se vůbec nedá srovnávat s tím, co v té budově nyní provozuje AZOS.

15:20 Vokál: Je to vtíravé, nebezpečné, protože je to karcinogenní. Jedná se konkrétně o salmiak, tedy chlorid amonný.  Je to jasné, že to je z AZOSu, v okruhu 50ti kilometrů není žádný jiný závod, který by pracoval s podobnými látkami. To, co tam mají, s čím pracují, je daleko horší, než s čím pracuje Spolana Neratovice.

15:16 Vokál: Jsem původním povoláním chemik, mám chemickou průmyslovku, takže mám dejmetomu výhodu v tom, že zhruba vím, co se v té fabrice děje. Ten smrad obsahuje látky, které jsou těžší než vzduch a ten se drží na dvorku ještě půldne poté, co jej z ulice vítr rozfouká.

15:15 Předvolán svědek Václav Vokál.

15:10 Louda: Od počátku jsem cítil něco jako barvu, ale to jsme ještě nevěděli, co to je. Měl jsem záchvaty dávivého kašle, ale na vyšetření se nikdy nic nenašlo. Je zajímavé, že někdy to cítit není. Intenzitu na stupnici 1-5 hodnotím jako 3, 4. Pětku bych nerad říkal, protože se nechci stěhovat kvůli fabrice. Byl jsem několikrát v Kolíně a Mladé Boleslavi na plicním, protože jsem měl obrovské záchvaty kašle.

15:05 Předvolán svědek Oto Louda.

15:03 Kubáček: Vedle mě v bytě bydleli lidi, co tam pracují a pak jsem ten zápach cítil třeba ve výtahu.

15:00 Kubáček: Když fouká od západu, jihozápadu, tak to cítím. Nejprve jsem si myslel, že je to z Hořátve, hnojiva, ale tohle je něco jinýho. Nedovedu to popsat, je to takový kyselý zápach. Poslední dobou jsem to ale moc neregistroval.

14:55 Předvolán svědek Petr Kubáček.

Další přestávka do 14:45

Reklama – datové zařízení pro přenos poskytla firma VIDEO DATA MEDIA Nymburk.

14:15 Brhel: Na sladovně pracuji na vlečce, takže jsem skoro pořád venku. Smrad cítím chvilkově, někdy i několikrát denně. Záleží na směru větru.

14:13 Brhel: Pracuji na sladovně. Kovový pach z AZOSu cítím každý den, asi tak poslední rok. Takovýhle smrad není příjemný, ale nedokážu posoudit, jestli to na mě má ještě nějaký další vliv.

14:10 Předvolán svěděk Adam Brhel.

13:40 Předsedkyně senátu Zdeňková vyhlašuje další pauzu do 14:00

13:35 Eva Krbcová předkládá pasport stavby a považuje ho za náhradu kolaudačního rozhodnutí.

13:30 Sedlatý: To dokládá, co tvrdíme od začátku, že AZOS nemám kolaudaci prostor.

13:27 Sedlatý: Město systematicky reagovalo na stížnosti obyvatel na zápach tím, že na místo vždy vyjížděla hlídka městské policie. Zde jsou seznamy výzev občanů adresovaných městu. Městský úřad Kolín zastavil řízení o vydání dodatečného stavebního povolení. Řizení bylo nepravomocně zastaveno, AZOS se odvolal.

13:26 Sedlatý předkládá nové listinné důkazy.

13:25 Živnůstka: Před třiceti lety jsem přestal kouřit, abych nekašlal. A teď opět kašlu. Nejsem členem spolku Permanent, jen bydlím na Zálabí.

13:22 Živnůstka: AZOS cítím poslední dva roky, nebo od té doby, co tam je. Záleží na tlaku vzduchu, když to jde dolu, je to cítit každý den, jinak nepravidelně. Záleží samozřejmě na větru.

13:20 Předvolán svědek Karel Živnůstka.

13:15 Pokračuje jednání.

Reklama – Provoz Rádia Patriot finančně podporuje společnost Thermoservis Nymburk.

12:54 Soudkyně Zdeňková vyhlašuje přestávku do 13:15.

12:52 Odchází starosta města Nymburka Pavel Fojtík. Město nadále zastupuje místostarosta Jan Ritter a právní zástupce Bohuslav Sedlatý.

12:48 Svoboda: Záleží na větru. Někdy je zápach cítit v Kauflandu, někdy u pivovaru, je to nepravidelné. Cítím také sladovnu, ale to je vůně. Dále občas Hořátev. Ze Zomky žádný pachy nejdou.

12:47 Svoboda: Do konce minulého roku jsem jezdil do práce do Píst a pravidelně už ráno jsem cítil sinlý zápach. Ne každý den, ale dost často. Pach vnímám jako když si dejchnu baterky od auta, nějaká kyselina.

12:45 Předvolán svědek Jaromír Svoboda.

12:40 Drhalová: Právě teď, když jsem odjížděla z domu, byl cítit nesnesitelný zápach. Ztratila jsem mnoho kamarádů, kteří k nám chodili na návštěvu. Nyní už k nám nechodí, protože na zahradě sedět nemůžeme kvůli smradu. Syn mi odmítá dávat vnoučata z obavy o jejich zdraví.

12:38 Drhalová: Dokud nebyl na Zálabí AZOS, cítila jsem jen sladovnu, ale ta nesmrdí. Domnívám se, že silné zaněty spojivek a chrapot a záněty horních cest dýchacích mám poslední tři roky, tedy od zahájení provozu AZOSu.

12:37 Drhalová: Ten smrad cítím prakticky denně a ten zápach mi připadá, jako když rozmačkám berušku. Zápach pochází určitě z AZOSu, bydlím přímo naproti.

12:35 Předvolána svědkyně Dagmar Drhalová.

12:32 Štěrbová: Zápach cítím od prosince 2013. To byly haldy dýmu z AZOSu.

12:31 Svědkyně Štěrbová předala soudkyni Zdeňkové protokol o technickém měření ze dne 2.2.2016 od společnosti ODOUR.

12:30 Štěrbová: Tři roky mám silné zdravotní problémy, krvácení v oku, svědění celého těla. Bydlím 8 metrů od AZOSu. Citím silný kovový zápach, který mi způsobuje pachuť, jako když sním pepř. Zápach pociťuji téměř pokaždé, když vyjdu z domu. Dále jej silně citím z kanalizačních jímek.

12:25 Štěrbová: Od roku 2013 sleduji kauzu AZOS. Jsem předsedkyní spolku Permanent. Jednala jsem s Ministerstvem životního prostředí, Českou inspekcí životního prostředí, Krajským úřadem a dalšími institucemi.

12:22 Předvolána svědkyně Miloslava Štěrbová

12:21 Omáčka: Sám sebe jsem muset začít léčit, objevily se mi dýchací potíže a astmatické potíže.

12:20 Omáčka: Vždy, když je zápach cítit, nemůžeme využívat zahradu a větrání okny je také složité. Nemůžeme nechat okna otevřená přes noc, nebo delší dobu. Nejsem si vědom žádného jiného obtěžujícího zápachu. Jednou za 14 dní je cítit sladovna.

12:15 Omáčka: Poté, co tato továrna začala se svým provozem začaly nám i našim sousedům zdravotní problémy. Zápach charakterizuji jako dráždivý, kovový, velmi často silné intenzity. Často způsobuje podráždění sliznic, bolest hlavy. Domnívám se, že zápach je z AZOSu, protože jej cítím vždy, když vane vítr právě od této továrny. Zcela ojediněle cítím ještě slad.

12:10 Předvolán svěděk MUDr. Aleš Omáčka

12:08 Omáčková: Z počátku jsme vůbec nevěděli o co jde a netušili jsme, že v našem sousedství vznikla taková továrna jako AZOS. Na Zálabí cítíme také pivovar, ale ten voní.Chodím pravidelně na ORL, mám pravidelně zánět nosohltanu, zánět průdušek… Jinak jsem naprosto zdravá.

12:07 Omáčková: Od roku 2014 cítíme nesnesitelný zápach. Máme zdravotní problémy. Když jdu ráno k autu, nemůžu vůbec dýchat. Je to neuvěřitelný zápach, kdo to nezažil, neví o co jde. Prakticky vůbec nepoužíváme zahradu, nejde to. Nemůžeme ani větrat. Je to něco strašného.

12:05 Předvolána svědkyně MUDr. Markéta Omáčková.

REKLAMA – Zařízení pro datový přenos poskytla firma VIDEO DATA MEDIA Nymburk

12:00 Vítáme Vás u prokračování soudního přelíčení.

Prozatím se s Vámi loučíme.

Soudkyně Zdeňková vyhlásila přestávku do 12:00.

10:40 Čtení listinných důkazů je u konce.

10:35 Krbcová: Azos sídlí v průmyslové zóně. Vedení města slíbilo obyvatelům, že AZOS zmizí z Nymburka. Zatím se tak nestalo a obyvatelé mohou být zklamaní, což se mohlo projevit právě i v této petici.

10:30 Jako další listinný důkaz má soudkyně petici obyvatel proti AZOSu.

10:25 Nyní soudkyně Zdeňková probírá hlášení obyvatel o detekci zápachu.

10:20 Jednání bude pokračovat i v pátek od 9:00 hodin.

10:15 Dopolední část dnešního jednání je věnována listinným důkazům. Odpoledne přijdou na řadu svědci.

REKLAMA – Zařízení pro datový přenos poskytla firma VIDEO DATA MEDIA Nymburk

10:10 Sedlatý:Změny integrovaného povolení reflektují problémy, které provoz AZOSu způsobuje. Ovšem nedostatečně.

10:05 Nyní se probírají změny integrovaného povolení.

10:00 Starosta města Pavel Fojtík připomněl, že v AZOSu pracuje zhruba 103 lidí, přitom naprostá většina je agenturních.

9:57 Krbcová předložila zdravotní dokumentaci zaměstanců AZOSu, ze které vyplývá, že nemají žádné zdravotní komplikace.

9:55 Sedlatý: Zdravotní obtíže obyvatel začaly se spuštěním provozu AZOS.

9:50 Krbcová: AZOS přispívá ke znečištění ovzduší, ale v dané lokalitě není rozhodně sám. Není možné prokázat, že zdravotní obtíže obyvatel mají spojitost s AZOSem.

9:40 Sedlatý: Ač může být zařízení žalovaného způsobilé problémy nezpůsobovat, zde je jednoznačně způsobuje.

9:35 Nyní jsou na stole důkazy z roku 2014. Zpráva Státního zdravotního ústavu a měření společností ODOUR označují AZOS jako zdroj znečišťujících látek.

9:30 Soudkyně Zdeňková se ptá žalované strany, zda AZOS provozuje linku ve zkolaudovaných prostorách. Eva Krbcová potvrzuje, že AZOS má kolaudaci, což je ochotna doložit v průběhu řízení. Bohuslav Sedlatý namítá, pakliže by existovala kolaudace na lakovací linku, tak určitě ne na linku KTL.

9:25 V soudní síni je, krom přímých účastníků, nyní přitomno asi deset lidí, z toho čtyři novináři.

9:20 O změně v žalobě, požadované Sedlatým, soudkyně nerozhodne dnes.

9:15 Soudkyně Zdeňková předčítá listinné důkazy, protokoly měření.

9:10 Sedlatý navrhl změnu žaloby v bodě 5 na požadavek „aby se žalovaný zdržel užívání stavby,“ protože je přesvědčen, že nyní má v ruce důkazy, že AZOS užívá nemovitost bez kolaudace, tedy protiprávně.

9:05 Jednání začalo. Na straně žalobce je přítomen starosta Nymburka Pavel Fojtík a místostarosta Jan Ritter. Právním zástupcem města je JUDr. Bohuslav Sedlatý. Žalovanou stranu v soudní síni zastupuje pouze právní zástupkyně Mgr. Eva Krbcová.

Vítejte u online přenosu ze soudní síně Okresního soudu v Nymburce.

Na úterý 10. ledna 2017 je od 9:00 hodin stanoveno pokračování jednání ve věci Město Nymburk proti AZOS CZ. Přelíčení pod spisovou značkou 6 C 190 / 2015 povede soudkyně Mgr. Hana Zdeňková. Žalobce bude opět zastupovat JUDr. Bohuslav Sedlatý.

Online přenos zahájíme krátce před devátou hodinou….


Jednání je přerušeno za účelem výslechů svědků a doplnění důkazních materiálů, bez udání data, kdy bude jednání pokračovat.

15:45 Předsedkyně soudu přerušuje jednání a vyzývá protistrany k předložení dalších důkazních materiálů. Sedlatý působí jistě, Krbcová je značně nervozní.

15:40 Soudkyně Zdeňková upozorňuje účastníky řízení, že debata se přenáší do osobní roviny.

15:30 Krbcová: My jsme skutečně těžká chemická výroba. Nepečeme rohlíky. To ale bylo známo Městu a občanům ve chvíli, kdy jsme do Nymburka vstupovali.  Ale máme všechna platná povolení, máme měření. Všechno jste nám zde povolili a proti ničemu jste při schvalování neprotestovali. Teď nám přeci nemůžete říkat, že nás tu nechcete, že máme zastavit výrobu. Jsou tu samozřejmě ekonomické aspekty…

15:25 Sedlatý: Iniciativa vzešla zespoda, od nespokojených obyvatel. To není aktivita na objednávku Města. Nemůžete přehlížet podpisy na petici, přítomné zde, hlášení lidí, počty demonstrujících, to by bylo pokrytecké.

15:20 Krbcová: Město Nymburk si samo nechalo vypracovat měření u ČIŽP, které nic neodhalilo. Město řeklo, že i přesto bude dál podnikat kroky k zastavení výroby a  pokračuje ve štvavé mediální kampani.

15: 18 Protistrany se začínají chytat za slova. Sedlatý výrazně zvýšil hlas na Krbcovou, která mu skočila do řeči.

15:10 Krbcová: AZOS má velmi přísné limity a ve všem vyhovuje. ČIŽP kontrovala i jiné procesy než jen vypouštěné emise.

Jednání je zdlouhavé a zatím nic překvapivého nepřineslo. Řady veřejnosti prořídly. V současné době je v jednací síni č.5 Okresního soudu v Nymburce přítomno 16 občanů Nymburka, pět novinářů, zástupce žalobce, zástupkyně žalovaného, starosta Nymburka, předsedkyně soudu, zapisovatelka a justiční stráž.

14:58 Sedlatý zpochybňuje, zda je ČIŽP skutečně schopna měřit hodnoty požadovaných látek.

14:55 Předsedkyně soudu je zavalena technickými zprávami, popisujícími technologii a procesy na kataforézní lince AZOS. Předčítá protokoly z jednotlivých kontrol a měření České inspekce životního prostředí.

14:50 Krbcová: Obhajoba předkládá výsledky měření, které dokazují, že máme vše v pořádku.

Již je jasné, že dnes k vynesení verdiktu nedojde.

14:33 Krbcová: Máme i zaměstnance, kteří u nás pracují déle a žádné zdravotní problémy nemají. Předložíme rozptylovou studii EIA, proti které nebyly při schvalovacím procesu vzneseny žádné námitky.

14:32 Sedlatý: V AZOSu pracují převážně agenturní zaměstnanci a to po dobu dvou, tří měsíců.

14:31 Krbcová: Předložíme zdravotní dokumentaci našich zaměstnanců, kde je zřejmé, že žádné zdravotní komplikace nemají.

14:25 Krbcová: Ano, ČIŽP skutečně měří jen kvalitu emisí ve výduchu k tomu určenému. Nerozumím, kudy jinudy by nám měly případné škodliviny unikat. To je snad vozíme ven v kamionech?

14:23 Sedlatý: Česká inspekce životního prostředí měří kvalitu emisí v komíně, ale už se nezajímá o to, jestli škodliviny neunikají také někudy jinudy. Zdravotní zpráva o výrazném zhoršení zdravotního stavu obyvatel je v tuto chvíli jedna, ale budou postupně přibývat.

14:20 Sedlatý: Sladovna nezapáchá, sladovna voní. Problémy začaly v lednu 2014, kdy AZOS spustil výrobu. Do té doby si nikdo z občanů nestěžoval. Je tedy jasné, kdo je původcem zápachu.

14:17 Krbcová: Zatím nikdo nepředložil relevantní lékařskou zprávu, kde by bylo jasně napsáno, že zdravotní problémy jsou zapříčiněny zápachem, krom předsedkyně spolku Permanent. Navíc není jasné, jestli tento zápach je opravdu z firmy AZOS. Stěžovatelé, kteří hlásí zápach jsou členové spolku Permanent, jehož jediným cílem je ukončení výroby firmy AZOS. Tento spolek je finančně podporován Městem Nymburk a Město dokonce na svém webu vybízí občany, aby se zapojovali do kampaně a pravidelně hlásili pocit zápachu.

14:15 Krbcová uvádí, že v této lokalitě (Zálabí) jsou i další výrobny, jako například Sladovna.

14:10 Sedlatý předkládá seznam hlášení – stížností, od listopadu 2015 systemizovaných, dle české normy. Tato norma rozlišuje 6 stupňů intenzity pachu. V hlášeních se uvádí nejčastěji: silný kovový zápach, dusivý zápach, nesnesitelný zápach.

14:05 Předsedkyně soudu předčítá obsáhlé zápisy z výjezdů strážníků městské policie na základě oznámení obyvatel, stěžujících si na nesnesitelný zápach. V některých případech je přímo zaprotokolováno potvrzení citelného zápachu ze strany hlídky. Dokonce si strážník stěžoval na následné zdravotní problémy.

13:55 Pokračuje předkládání důkazních materiálů. Jednání je od začátku přítomen starosta Nymburka Tomáš Mach.

REKLAMA – Zařízení pro datový přenos zapůjčila firma VIDEO- DATA- MEDIA Nymburk.

13:50 Jednání pokračuje.

13:30 Předsedkyně soudu vyhlašuje 15 minut přestávku.

13:29 Sedlatý opravuje obhajobu, že jednání probíhají v Praze a Kolíně.

13:28 Krbcová navrhuje přerušení řízení z důvodu probíhajícího řízení o vydání dodatečného stavebního povolení, probíhajícího současně v Nymburce a v Praze.

13:20 Sedlatý: Důkazní povinnost je na straně žalovaného. Nechť AZOS stavební povolení soudu předloží.

13:15 Krbcová: Žalobce má zřejmě v nepořádku archiv, když nemá původní stavební povolení z 60. let. My ho máme.

13:00 Začíná předkládání důkazních materiálů.

12:57 Krbcová znevažuje tvrzení o důkazech žalobce a zesměšňuje svědectví obyvatel Zálabí. Plénum reaguje hlasitým kašláním. Soudkyně Zdeňková uklidňuje přítomné.

12:54 Sedlatý zpochypňuje výsledky měření České inspekce životního prostředí, které jsou v rozporu s měřením Odboru životního prostředí Krajského úřadu Středočeského kraje a připomíná, že Město Nymburk podalo podnět k protikorupční policii na prošetření této záležitosti.

12:50 Sedlatý používá metaforu: AZOS má jistě špičkovou technologii, ale namontoval ji do nevhodné budovy. Je to jako, když budu mít špičkový motor a dám ho do staré shnilé rachotiny. Integrované povolení se vztahuje k lince, ale ta je naprosto  nevhodně umístěna ve staré budově, kde se běžně otevírají okna a dveře.

12:47 Krbcová: AZOS nemá stavební povolení na část své výroby, ale toto není předmětem tohoto sporu.

12:46 Krbcová: Žalobce směšuje otázku, zda je provoz firmy AZOS v Nymburce povolený a otázku privilegovaných imisí, tedy povolených. Ty vyplývají z integrovaného povolení.

12:35 Sedlatý: Podle nálezu Nejvyššího správního soudu, je provoz firmy AZOS nepovolený.

12:32 Krbcová: AZOS původně do této lokality nechtěl, ale bylo mu to nabídnuto Městem Nymburk.

12:30 Krbcová: Žalobce svoji žalobu dokládá jen na základě svědectví a tvrzení. Žalovaný má všechny protokoly z několika měření, ve kterých není žádné pochybení. AZOS má vše  v pořádku.

12:28 Krbcová: Žaloba je změť několika žalob a my se nemáme k čemu vyjadřovat. Žalovaný má platná povolení k užívání stavby z 60. let.

12:26 Právní zástupknyně firmy AZOS, Mgr. Krbcová uvádí, že žaloba je proti povolenému provozu.

12:20 Sedlatý: Žalobce má důkazy a svědky, že žalovaný obtěžuje své okolí zápachem.

12:18 Sedlatý: Nový zákon o ochraně ovzduší nově nerozlišuje obtěžující a znečišťující pachové látky, čímž se celá věc zjednodušuje.

12:16 Sedlatý: Žaloba se nese v duchu ochrany vlastnických práv. Opět se Město domáhá, aby AZOS neobtěžoval zápachem a zdravotně škodlivým spadem na městských pozemcích a pozemcích občanů Nymburka. Zároveň se domáhá zastavení nepovolené výroby.

12:14 Sedlatý hovoří pomalu a rozvážně.

12:12 Sedlatý: Z hlediska obtěžování zápachem se za rok nezměnilo nic. Provoz firmy AZOS je provozován, bez  patřičného povolení.

12:11 Právní zástupce Města Nymburk, JUDr. Sedlatý předkládá žalobu.

12:08 Soudkyně Mgr. Hana Zdeňková zahajuje řízení.

12:05 V soudní síni je více než 30 lidí z veřejnosti. Všichni se nevešli a čekají venku, na chodbě.

Online přenos ze soudního jednání začne ve 12:00


2 komentáře

pracovnik azosu

Leden 22, 2017at 7:35 am

zdravím jsem zamestnanec azosu
takže
Halu jsme důkladně utěsnili ?? jako jedno rozbite okenko zatesnily poliostyrenem jedny vrata nejdou odtevřita ale vedle dalši vchod je nonstop otevřeny a hlavní vrata na logistice nejdou zavřit uš víc jak rok při kotnrole tam staji osoba a nenapadne manualne zavira a otvira ješterkařum

10:03 Kubík: Pracuji čtvrtým rokem jako mistr výroby. Zažil jsem jeden výpadek dospalu, ale to se během půlhodiny opravilo. To byl jediný problém za celou dobu. OPET LEŽ SMRAD A PRAŠNY MRAK NAD HALOU JE NEUSTALE SAHARY PRACUJI NA BAZI TOPENI NE NA ODSAVANÍ

10:00 Starosta Fojtík se ptá na stupeň zmetkovitosti ve výrobě. Svědkyně neví. JEJICH TAN TISICE PALETA SPREJU JE NA CCA 5 DNI STRIKAJI TAM NONSTOP KTL KA NEDOBARVI SCHOVANE ROHY TAM MUSI SPREY

9:40 Gašpar: Pracuji jako mistr ve výrobě. V AZOSu pracuji třetím rokem. Podle mě v každé firmě, kde se něco vyrábí, je cítit nějaký zápach. Tady je cítit železo, ale nic chemického. OPET LEŽ OTEVŘENE NADOBY NA ZINKU MUSI BYT NA HŘATY NONSTOP ABY NEKLESLA VYROBA ODSAANI NA ZINKU JE NEDOSTAČUJICÍ JETAM MALA SAHARA A ZBYTEK DE PO HALE + Z KTL KY

9:28 Miková: V AZOSu pracuji jako operátor výroby. Je tam smrad, ale je to z materiálu. Chemický zápach přímo z linek žádný není. OPET LEŽ ZAPACH JE TAM NONSTOP + SVEDCI JSOU OVLIVNENI PENEZI

9:21 Bekr: Při práci je nutné používat ochranné pomůcky pouze při pravidelném čistění linky. To se děje většinou v sobotu. ANO TOJE PRAVDA PŘIP RAVIDELNE UDRŽBE NASKOČI PARTA CIKANU DO NADŽI VEZMOU SKRABADLA A OSKRABUJI ZBYTKY ANI JEDEN ZNICH NEVI CO VLASTNE ČISTI JAKE CHEMIKALIJE + PSAT ČIST VETŠINA NEUMI MAJI 1000 KČ NA RUKU JINAK BY FIRMA MUSELA SOLID VETSI PENIZE ZA TAKOVU UDŽBU

PROČ SE NEPŘIZNAJI ŽE MAJI MECHANIZMUS NA VUNI KTERA SE VIPOUŠTI DO KOMINU „““!!!!!!!!!!!!!!!!!!!????????

AZOS CELKOVE JE JEDNA VELKA EKOLOGICKA BOBMBA NEDAVNO MELI AUDIT Z SKODOFKY TEN DOPAD KATASROFALNE ADITOŘI NECHAPALI PANI CO PRACUJE JAKO CHEMIČKA PROTO DOSTALI KATEGORIJI C

Petr

Leden 11, 2017at 1:27 pm

Děkuji za pěknou reportáž, pro nás co nemůžeme být na místě a už se těším na pokračování. Nejen spolku Permanent, ale všem občanům Nymburka držíme palce! Petr Podstawka – předseda spolku Za klidný domov – Nehvizdy.

Napište svůj názor

TV Patriot

Rozhovor se starostou města Nymburk, Ing. Tomášem Machem

Úterní rozhovor se starostou města Nymburk, Ing. Tomášem Machem, jsme zkusmo streamovali také s obrazem... No, máme co zlepšovat, obraz není úplně ideální, přesto vám celý rozhovor nabízíme, neboť je v něm hodně důležitých a zajímavých informací.Takže příště lépe :-D

Zveřejnil(a) Rádio Patriot dne Středa 16. ledna 2019

TV Patriot

Reklama

Tip Rádia Patriot

Aktuální akce v Polabí

facebook.com/radiopatriot

Reklama

Vyhledávání na webu