ROZHOVORY: Dotazy posílejte na studio@radiopatriot.cz nebo přes kontaktní formulář na webu..........

  • 1

Lávku přes Labe v Nymburce radnice opravovat nebude. Naopak hledá způsob, jak co nejrychleji postavit novou. Člun a dodávkový automobil nabídli potřebám veřejnosti dobrovolní hasiči

NYMBURK – Na veřejné debatě vedení města Nymburka představilo dosavadní kroky v problému se zavřenou lávkou pro pěší přes Labe a nabídlo několik řešení. Je téměř jisté, že do stávající konstrukce se peníze vkládat nebudou a místo opravy půjde k zemi. Od příštího týdne by mohl fungovat přívoz nebo dodávkový automobil, pendlující mezi oběma břehy. Tuto variantu nabídli nymburští hasiči.

V sobotu 2. prosince 2017 se v Pražské Troji zřítila neočekávaně do řeky Vltavy lávka konstrukčně totožná s lávkou, která v Nymburce překlenuje řeku Labe. O týden později zastupitelstvo města Nymburka rozhodlo o uzavření té v našem městě. Od té doby bylo již podniknuto mnoho kroků k tomu, aby byl nalezen způsob, jak co nejrychleji opět propojit nymburskou část Zálabí s centrem.
V úterý 20. března 2018 se v nymburském kině, po 13 týdnech od uzavření lávky, sešli někteří představitelé města na veřejné debatě, kam byla pozvána i veřejnost. Nymburáků se v sále kina Sokol sešlo zhruba stovka a kino bylo zaplněno mnohem více, než je obvyklé.
V původním programu schůzky byla také diskuze k Nymburskému bazénu a stavu hlavního vlakového nádraží. Relativně bouřlivá diskuze občanů však nepřipustila věnovat se jiné problematice a po takřka 2,5 hodinách nakonec zůstalo pouze u lávky s příslibem opakování podobných setkání.


Nejprve krátce pohovořil starosta města Pavel Fojtík o stavu a historii lávky, kdy zmínil i její částečnou rekonstrukci v roce 2006 za 10 milionů kč a povídání zakončil zmínkou o 2.12.2017, kdy došlo k pádu trojské lávky.
Místostarosta města, architekt Jan Ritter poté občanům promítl časovou osu uplynulých 13 týdnů, na které ukázal veškeré činnosti samosprávy, vedoucí k řešení problému. Z této osy je zřejmé, že bylo uskutečněno mnoho jednání o možnostech rychlého řešení situace. Ty místostarosta Ritter představil následující: 1) Připevnění provizorního koridoru na bázi montovaného lešení ke kamennému mostu 2) Uzavření kamenného mostu pro automobilovou dopravu s povolením pouze pro IDS, IZS a TS 3) Kyvadlová doprava umožňující převoz občanů, dětí i turistů 4) pouze jednosměrné zprovoznění kamenného mostu 5) stavba montované lávky nezávisle na kamenném mostě.
Každá z možností však má své problémy. Buď se jedná o ekonomické překážky (3 a 5), nebo město naráží na nesouhlasná stanoviska majitele mostu, tedy ŘSD, nebo by hrozil kolaps dopravy ve městě a jeho okolí.


Zatím veřejností nejvítanější variantou řešení by byla stavba subtilního cyklopěšího koridoru připevněného ke kamennému mostu z jedné, nebo obou stran, dle návrhu známého architekta a odborníka Mirko Bauma. I z hlediska estetiky bylo navrhované řešení pro veřejnost přijatelné. Tato varianta ovšem naráží na plány Povodí Labe na splavnění kanálu, neboť konstrukce by byla z části podvěšena pod mostovkou kamenného mostu a tím by se snížila proplavná výška.
Jako třetí řečník vystoupil inženýr Milan Valný z firmy PONTEX. Na několika obrazech velice výstižně ukázal problémy trojské lávky a nastínil tak možná rizika u té nymburské, která je ještě o několik metrů delší a tedy problematičtější, co se týče údržby i samotných konstrukčních vad a nedostatků. V další tabulce nastínil čtyři možné varianty řešení přemostění, včetně jejich životnosti a nákladů na stavbu. Nejméně výhodná, by dle jeho slov, byla varianty zpevnění staré lávky přidáním dalších ocelových výstuží po stranách s náklady přes 25 milionů, realizací do 2 -3 let a s životností maximálně 20 let. Druhou variantou je zbudování nové lávky připevněné ke kamennému mostu, kde je odhadovaný náklad také cca 25 milionů a doba realizace 2 – 3 roky s životností 50 let. Nicméně zde město naráží na neochotu vlastníka ŘSD, který má most opravit a převést do správy Středočeského kraje. Dalším řešením je stavba lávky nové, kdy doba realizace je odhadována od 3 do 6 let a cena by byla do 55 milionů včetně DPH. Do této částky však není zahrnuta cena za demolici stávající lávky v hodnotě cca 6 milionů korun.
Následovala relativně živá diskuze, kdy se občané dotazovali na možnosti přepravy po 20. hodině, kdy již nejezdí žádné autobusy, které jsou zahrnuty do speciálního nulového tarifu. Padly i dotazy na možnosti přecházení kamenného mostu „na vlastní nebezpečí“, případně otevření lávky „na vlastní nebezpečí“. Opoziční zastupitelé Petr Šmíd a Zdeněk Vocásek, sedící mezi občany, poté ještě trochu rozbouřili debatu, když vyčetli přítomným radním malou aktivitu a malý zájem o řešení situace. Zdeněk Vocásek, zastupitel Nymburka a starosta Sboru dobrovolných hasičů města Nymburk, nabídl vedení města zajištění přívozu člunem nebo „pendl“ dodávkou SDH Nymburk. Přes prvotní podrážděnost i o této variantě vedení města nyní jedná. Pokud by se totiž starosta, místostarosta města a starosta hasičů dohodli, mohl by jeden z těchto spojů začít fungovat třeba hned od příštího týdne a navíc i ve večerních hodinách a víkendech.

Starosta s místostarostou poté občanům vyčíslili náklady na zavedení nulového jízdného v autobusech PID na cca 30 tisíc korun měsíčně a vyzvali všechny k diskuzi a návrhům na lepší, či méně nákladnější řešení situace. Radnice je prý otevřena všem návrhům na výhodné řešení.
Závěrem lze říci, že situace podle všeho již definitivně spěje ke konci Nymburské „houpací“ lávky a že poslední lidé se po ní mohli legálně projít naposledy před Vánoci 2017. Situaci budeme nadále sledovat a těšit se na další vývoj směřující k rychlému řešení situace občanů nymburského Zálabí.

Petr Procházka, Josef Podolák


1 Comment

Vasik Frantisek

Květen 15, 2018at 3:45 pm

Jel jsem v pondeli ven z mesta dopoledne a pracovalo se tam ve vykopu. V 15.hod. jizda zpet a na pracovisti ani noha! Proc?

Napište svůj názor

TV Patriot

Rádio Patriot doporučuje:

Reklama

Aktuální akce v Polabí

facebook.com/radiopatriot

Reklama

Vyhledávání na webu