ROZHOVORY: Dotazy posílejte na studio@radiopatriot.cz nebo přes kontaktní formulář na webu..........

  • 1

Vedení Nymburka shrnulo situaci a možnosti řešení uzavřené lávky přes Labe

NYMBURK – Na pěší lávce přes Labe v Nymburce byl 13. prosince 2017 přerušen provoz. K rozhodnutí přispělo náhlé zřícení lávky v pražské Troji, která je téměř totožná a obdobně stará jako ta v Nymburce. Následné vyjádření odborníků doporučilo lávku nepoužívat do doby, než bude zaručen její bezpečný provoz. I když se problém intenzivně řeší, nebude možné v dohledné době lávku zprovoznit. Pěší mají nyní možnost překonat řeku hromadnou dopravou a trasami přes vodní zdymadlo a železniční most. Cyklisté mají vjezd na silniční most povolen.

Autobusová doprava PID

Od 15. ledna mohou všichni cestující pro cestu přes most použít hromadnou dopravu zdarma. Zároveň se od 20. ledna podařilo dojednat posílení školního spoje mezi zastávkami Zálabí PVT a Hlavní nádraží v pracovní dny a zavedení dalších 2 párů spojů v sobotu a v neděli dopoledne mezi zastávkami Zálabí PVT a Náměstí. Od 20. ledna byly přidány dva sobotní a dva nedělní spoje, aby byla zajištěna vyšší obslužnost zálabské lokality i ve víkendovém čase. Od 14. května by měl být přidán ještě jeden večerní spoj.

Mimo uvedenou možnost přepravy zdarma mohou žáci a studenti nymburských škol s trvalým bydlištěm na Zálabí využít možnost zakoupení měsíčních a čtvrtletních jízdenek, které jim město proplatí.

Bezpečnější pohyb cyklistů po silničním mostu

Cyklistům je na silniční most vjezd povolen. Město má projektově připraveno zřízení cyklopiktokoridorů, které by zvýšily bezpečnost cyklistů i motoristů, záležitost je ve stádiu povolování.

Přístup pěších na silniční most

Ve spolupráci s projektanty se pokoušíme nalézt soubor opatření, která by na základě výjimky umožnila legalizovat přechod po alespoň jednom chodníku silničního mostu. Možné by to bylo pouze pro osoby bez snížených schopností pohybu a orientace. Realizace tohoto prozatímního opatření by byla časově nejdostupnější a umožnila by běžným pěším legálně překročit řeku přes most. Na ostatních variantách i tak samozřejmě stále pracujeme.

Ostatní pěší lávky v Nymburce

Město má připravený projekt na opravu lávky přes zdymadlo, tak aby byla pro chodce i cyklisty bezpečnější a pohyb na ni pohodlnější, dále se připravuje oprava technických závad na pěší lávce na boku železničního mostu.

Dočasná provizorní lávka

Město má k dispozici několik technických řešení od různých dodavatelů. Levnější řešení (méně než 5 mil. Kč) fixují provizorní konstrukci do železobetonového silničního mostu, nákladnější by byla provizorní lávka zcela samostatně stojící (asi 15 mil. Kč). Obojí je ve stádiu projednávání s dotčenými správními orgány.

Nová pěší lávka v Nymburce

Okamžitě po uzavření lávky byla zahájena jednání s architekty a stavebními inženýry o přípravě projektu nové pěší lávky. Samospráva města se zatím většinově shoduje na tom, že realizace nové lávky je do budoucna nevyhnutelná. Nová lávka by měla být širší a méně strmá, tak aby ji mohli bezpečně využívat chodci i cyklisté. Město chce výstavbu spolufinancovat u fondů SFDI, se Středočeským krajem jedná o finančním příspěvku na novou projektovou dokumentaci.

Diagnostika stávající lávky

Trojskou i nymburskou lávku zkoumají odborníci, kteří zjistili, že fatální oslabení nosných a  předpínacích lan korozí se může vyskytovat na zcela nahodilých místech v konstrukci. Začátkém května 2018 bude zahájena diagnostika, na jejímž základě získáme informace o aktuálním stavebně–technickém stavu konstrukce a bude možné zodpovědně rozhodnout o budoucnosti lávky.

Zátěžový test

Provedení zátěžového testu by nevedlo k jednoznačnému zaručení bezpečnosti provozu, a to ani dočasnému. Test, stejně jako před lety v Troji, není navíc možné provést bez předchozí podrobné diagnostiky a pracné přípravy.

Kyvadlová doprava

Bylo propočítáno několik variant. S ohledem na vysoké náklady se s variantou celodenní kyvadlové autobusové dopravy zatím nepočítá. Byla projednána také možnost přepravy osob osobním dodávkovým vozem provozovaným městem. Toto řešení bylo ovšem shledáno legislativně problematickým.

Přívoz

Varianta podobně nákladná, jako kyvadlová doprava. Vzhledem k časové náročnosti přeplutí řeky by byla frekvence přepravy asi 2 x za hodinu, což je stejné jako existující hromadná doprava.

Půjčovna kol

Zřízení půjčovny kol, tzv. bikesharingu je velmi drahé a vhodné pro větší města. Navíc neřeší problém chodců s kočárky, psy a pohybově hendikepovaných.

 


1 Comment

Michal

Duben 26, 2018at 8:33 pm

Dobrý den, jen nechápu když je ta lávka tak nebezpečná a nesmí se na ní a hrozí zřícením tak nechápu že se pod ní muže parkovat, chodit děti ze školy a lidi na procházce po cyklostezce . když to muže s někým spadnout muže i na někoho ne ?? proč to nezabezpečíte i pod ní ? když hrozí pádem.

Napište svůj názor

TV Patriot

TV Patriot

Rozhovor - Starosta města Nymburk, Ing. Tomáš Mach

Zveřejnil(a) Rádio Patriot dne Pondělí 4. února 2019

TV Patriot

Sportovní servis - Jindřich Licek, Volleyball Nymburk

Sportovní servis - Jindřich Licek, Volleyball Nymburk

Zveřejnil(a) Rádio Patriot dne Úterý 29. ledna 2019

Reklama

Tip Rádia Patriot

Aktuální akce v Polabí

facebook.com/radiopatriot

Reklama

Vyhledávání na webu