Dva roky sám na radnici. „I tak jsme toho stihli dost,“ říká starosta Lysé nad Labem Karel Otava

LYSÁ NAD LABEM – Současné vedení města Lysá nad Labem nemělo jednoduchou pozici. Poté, co se v červnu 2016, po odvolání dosavadního dlouholetého starosty Jiřího Havelky, ujal postu starosty Karel Otava, nebyl nikdo, kdo by se chtěl naplno, tedy uvolněně  věnovat potřebám obyvatel města z pozice místostarosty. Na všechna důležitá rozhodnutí a jednání zůstal sám starosta Otava. Ten si ale nestěžuje a považuje své dvouleté období v čele krásného historického města za plodné. Do redakce Rádia Patriot zaslal seznam investičních akcí, které se za poslední dva roky podařilo zrealizovat, dokončit nebo alespoň připravit.

DOKONČENO

Vzduchotechnika v Kině (přidělena dotace cca 1,2 mil. Kč), Spojovací chodba v MŠ Mašinka, Výstavba ulice K borku v Litoli, Rekostrukce ulice Spojovací v Litoli, Výstavba ulice Na Výsluní, Chodník v ul. Ke Skále, Denní stacionář pro dospělé, Cyklostezka podél trati Lysá – Milovice, Rekonstukce hasičské zbrojnice v Lysé (přidělena dotace cca 740 tis. Kč), Automatická parkovací věž pro 118 kol: (uvedena do provozu 2017, přidělena dotace ve výši cca 11 mil. Kč, peníze převedeny na rekonstrukci ZUŠ), Rekonstrukce obřadní síně (téměř po padesáti letech se nám podařila zrekonstruovat obřadní síň v historické budově radnice, která slouží ke slavnostním příležitostem, Rekonstrukce ZUŠ (stavba zahájena říjen 2018), Sociální bydlení Na Františku (realizace zasmluvněna od října, přidělené dotace cca 7,5 mil. Kč), Probíhá odkup hlubinného vrtu pitné vody v Kovoně, Dokončení revitalizace Klášterních teras (kde stavba měla být dokončena do konce roku 2015. Přestože některé stavební práce nebyly vůbec dokončeny, došlo k proplacení faktur, které podepsal bývalý starosta. Tuto akci nyní vyšetřuje policie ČR, a to hlavně z hlediska  proplacení faktur za neprovedené práce. Na stavbě nebyl stavební dozor, nevedly se stavební deníky a stavební práce byly odvedeny nekvalitně. Klášterní terasy byly dokončeny téměř se tříletým zpožděním a město za tento nezodpovědný postup zaplatilo 6 mil. Kč navíc.

ROZPRACOVÁNO

Obchvat II. etapa (čekáme na vydání územního rozhodnutí, jehož aktualizace byla vynucena okolnostmi, se kterými jsme Vás již seznámili), Rekonstrukce a vystrojení vodojemu (požádáno o územní rozhodnutí, bude žádáno o dotaci, realizace 2019), Výstavba parkoviště P+R na nádraží pro 160 automobilů (máme stavební povolení, čekáme na rozhodnutí o přidělení dotace ve výši cca 40 mil., bude realizováno na jaře 2019), Rekonstrukce ul. ČSA (máme územní rozhodnutí a kraj se chystá požádat o dotaci), Rekonstrukce ul. Mírová (máme územní rozhodnutí a kraj již požádal o dotaci), Multifunkční sportovní hala (zpracováváme projekt pro územní rozhodnutí), Rekonstrukce křižovatek pod nadjezdem a ve Dvorcích (bude realizována na jaře 2019, vč. rekonstrukce sítí), Rekonstrukce ul. Stržiště (kanalizace a vozovka 2018) a nové chodníky (před vydáním stavebního povolení, realizace jaro 2019), Rekonstrukce a stavba nových chodníků v ul. Družstevní (jsme před vydáním územního rozhodnutí, bude realizována na jaře 2019), Ohradní zeď – stavba probíhá postupně každý rok, přidělena dotace cca 5 mil. Kč, Rekonstrukce smuteční síně: Po čtyřiceti letech jsme se pustili do vybudování nových dlážděných cest, rekonstrukce sociálních zařízení, výměny osvětlení a do revitalizaci zeleně, Hlubinný vrt HV 3 (dokončen v roce 2017 v prameništi, probíhá napojení na úpravnu vody, přidělena dotace cca 2,4 mil. Kč), Rekonstrukce chodníků: Ul. Boženy Němcové, Sídliště, Zvýšení kapacity ZŠ JAK – nástavba patra na obchodní akademii vč. přístavby šaten (máme stavební povolení, soutěžíme stavební firmu, přidělena s dotace ve výši cca 18 mil. Kč, stavba bude zahájena nejpozději na jaře 2019), Rekonstrukce budovy: bývalé PRIVUM stavba bude zahájena na jaře 2019 (momentálně se nenašla vhodná stavební firma, přidělena dotace cca 1,6 mil. Kč), Rekonstrukce ul. Za Zámkem (máme stavební povolení, bude realizováno na jaře 2019), Rekonstrukce ul. 28. Října (jsme před vydáním stavebního povolení, stavba bude realizována na jaře 2019), Rekonstrukce budovy v centru pro Městskou policii a státní policii (máme dokumentaci pro stavební povolení), Nová tělocvična a zvýšení kapacity ZŠ v Litoli – (jsme před podáním žádosti o stavebnímu povolení, stavba bude realizována na jaře 2019 očekáváme dotační peníze), Nová mateřská škola v ul. Na zemské stezce (máme projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení a máme požádáno o dotaci, realizace 2019 i bez získání dotace), Cyklostezka v ul. Poděbradova II. etapa (jsme před vydáním územního rozhodnutí, bude realizována 2019), Nová přístavba hasičské zbrojnice v Lysé n.L. (máme požádáno o stavení povolení), Rekonstrukce ulice U Nové hospody (projektujeme, stavba podzim 2019), Chodníky v ulici Husova (máme stavební povolení, stavba podzim 2018), Most přes Labe – lávka pro pěší a cyklisty včetně napojení na Polabskou cyklostezku a na město (realizace do léta 2019), Přístaviště rekreačních lodí s napojením na město a Polabskou cyklostezku (je podepsaná smlouva s Ředitelstvím vodních cest, které akci zařadí do dotačního řízení), Rekonstrukce cest v zámeckém parku (I. etapa bude dokončena na podzim 2018), Komunikace Ve Višňovce – část (před vydáním stavebního povolení, stavba po dokončení rekonstrukce ul. Mírová), Polabská cyklostezka (v přípravě), Cyklostezka Lysá n. L. – Milovice – Benátky n. J. (v přípravě), Komunikace Brandlova – projektujeme, Komunikace na Na Vysoké Mezi – máme aktualizovanou studii, v roce 2019 poběží projekt.

Dvorce – Kanalizace Dvorce – stavba probíhá (přidělena dotace cca 5,1 mil. Kč), Rekonstrukce lesní cesty ve Dvorcích a k železniční zastávce – hotovo, Doplnění veřejného osvětlení – probíhá, Chodníky podél hlavní silnice – v přípravě

Byšičky – Vodovod a kanalizace (dokončena říjen 2018, přidělena dotace cca 8,4 mil. Kč), Rekonstrukce polní cesty okolo laguny – hotovo, Hřiště na volejbal na Řehačce – hotovo, Sociální zařízení pro hasičskou zbrojnici – požádáno o dotaci

Záměry – Částečná rekonstrukce parku 30. výročí osvobození (park u Penny), Rekonstrukce nevyužitého půdního prostoru staré radnice na komorní kulturní a společenské akce, dále zasedací místnost zastupitelstva, Turistické informační centrum (na místě současné městské polici v přízemí radnice), Rekonstrukce bazénu pro povinné školní plavání v ZŠ JAK (vč. využití veřejností), Aktualizace projektu nového Domova důchodců: Projekt v hodnotě 150 mil. Kč zmařili sousedé a ekologické spolky. Středočeský kraj do této investice půjde za předpokladu, že na ní získá dotaci, Rekonstrukce ul. Jedličkova (ve spolupráci s krajem zahájena projektová příprava).

Rádi bychom pokračovali v práci, kterou jsme započali. Ve stejném tempu chceme investice dokončit. Za pouhé dva roky jsme získali a rozjednali 100 mil. Kč z dotací a dalších 27 mil. z prodeje nádražních hal. A to už konečně začíná být ve městě vidět.

1 Response

  1. Tomáš napsal:

    Titulkář velkou jedničku s hvězdičkou a pochvalu za práci pro třídní kolektiv.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *