„Spolupráci s Fojtíkem mi byl čert dlužen,“ říká bývalý ředitel TS Nymburk Jaroslav Radoň, nyní vyšetřovaný policií. Hrozí mu až 5 let vězení

NYMBURK – V létě roku 2016 si vedení města Nymburk nechalo vypracovat forenzní audit činnosti technických služeb, vlastní příspěvkové organizace. Ten ukázal mnohá pochybení, zejména v účetnictví a celkovém hospodaření organizace. Podle auditorů Město přišlo špatným vedením technických služeb bývalým ředitelem Jaroslavem Radoněm minimálně o 18 milionů korun. Problém se ale zřejmě vleče od doby vzniku příspěvkové organizace za éry starosty Ladislava Kutíka. O to se ale nikdo nezajímá a bývalý ředitel je nyní popotahován „jen“ k vůli tomu, že řádně nevybral externí účetní firmu. Za to mu hrozí až pět let za mřížemi, anebo také podmínka. 

Pravdu o hospodaření a činnosti příspěvkové organizace města se chtěl dozvědět bývalý starosta Tomáš Mach. Na konci června 2016 získala, ve výběrovém řízení, zakázku na forenzní audit činnosti technických služeb společnost ABC Works CZ za bezmála 100 tisíc korun s DPH. Firma vyhotovila elaborát 16. září 2016 a následně jej odeslala na Město. Doručení auditu se Tomáš Mach už politicky nedožil. Na zastupitelstvu města 21. září byl odvolán a do funkce byl zvolen dosavadní místostarosta Pavel Fojtík. Stalo se tak několik minut poté, co se zastupitelům představil nový ředitel Technických služeb města Nymburk Martin Netolický, který nahradil Jaroslava Radoně. Ten rezignoval na funkci ze zdravotních důvodů a to právě v době, kdy už probíhal audit. Výsledky obsáhlého auditu tak spadly do klína novému vedení radnice a především starostovi Fojtíkovi.

Starosta Nymburka Pavel Fojtík ústy mluvčího radnice Petra Černohouse říká: „Po projednání zprávy nezávislého auditora z 16. září 2016 proběhla řada dalších jednání a navazujících kontrolních kroků, jak ze strany auditorské společnosti, tak ze strany města. Výsledkem byly další dvě zprávy nezávislého auditora – poslední ze 16.12.2016. Na základě závěrů z provedeného forenzního auditu, uložila rada města řediteli TS přijmout nápravná opatření dle důvodové zprávy. Pan ředitel  Martin Netolický následně všechny nedostatky napravil. Dále rada města uložila TS odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši neoprávněně použitých prostředků. Z důvodu vzniklé škody podalo město trestní oznámení a doposud probíhá trestní řízení. Vzhledem k probíhajícímu řízení nelze podat více informací.“

Trestní oznámení pro špatnou smlouvu, ztrátu 18,6 milionu nikdo neřeší

Jenže tady narážíme na problém. Podle našich informací, policie vyslýchala a obvinila Jaroslava Radoně kvůli tomu, že v roce 2016 dal bez výběrového řízení vydělat půl milionu extérní poradenské a účetní firmě JH Finance s.r.o. „Ano, zde jsem udělal chybu, připouštím. My jsme začátkem roku 2016 měli problém s vlastním účetním softwarem, tak jsem pro jistotu zadal vedení účetnictví a zároveň poradenství extérní firmě. Původně to mělo být na měsíc, na dva. Pavlovi Fojtíkovi jsem to říkal a ten s tím souhlasil. Bohužel se ta spolupráce nakonec protáhla na sedm měsíců a to i s ohledem na, v té době již připravovaný forenzní audit. Prostě jsem chtěl mít jistotu, že po účetní stránce máme v technických službách všechno v pořádku. Ale nikomu na městě to nevadilo, tvářili se, jako že je to v pořádku. Fojtík to později popřel. Ostatně spolupráci se Změnou pro Nymburk mi čert dlužen. Byl to jeden podraz za druhým,“ říká k pochybení bývalý ředitel technických služeb Radoň. Připomeňme, že právě za sdružení Změna pro Nymburk se Radoň dostal do zastupitelstva města a před čtyřmi lety byl lídrem kandidátky Pavlem Fojtíkem protěžován, jako jeden z odborníků na kandidátní listině. Mluvčí nymburské policie Petra Potočná k případu doplňuje: „Panu Jaroslavu Radoňovi jsme sdělili obvinění z porušení povinnosti při správě cizího majetku, za což mu při prokázání hrozí až pět let odnětí svobody.“ Hospodářská kriminálka už případ uzavřela a spis má nyní na stole státní zástupce. Konkrétně se v tomto případě jedná o nevýhodně podepsanou smlouvu, fakturaci za služby i v době, kdy neexistoval oficiální smluvní vztah a výběr firmy bez soutěže. Technické služby, respektive Město Nymburk za služby společnosti JH Finance s.r.o. zaplatilo úhrnem 463 790 korun s DPH.

Je tu ještě druhý případ a dle našeho názoru závažnější. Ten ale spí u někoho v šuplíku. Závěrečná zpráva nezávislého auditora, společnosti ABC Works CZ, o provedení forenzního auditu činnosti Technických služeb města Nymburk, příspěvkové oragnizace v letech 2014 – 2016. Podívejme se tedy na shrnutí hlavních zjištění šestatřicetistránkového protokolu.

Technické služba města Nymburk ve sledovaném období nesplňovaly zákonné povinnosti:

  • zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  • zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě
  • vyhlášku č. 416/2004 Sb. k zákonu č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě
  • zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Za hlavní nedostatky auditor považuje zejména neúčelné, neefektivní a nehospodárné používání svěřených veřejných prostředků, nedodržování ustanovení daných platnou zřizovací listinou, vynakládání veřejných prostředků v rozporu se schváleným rozpočtem, neprůkaznost účetnictví a mnoho dalších pochybení.

Naprosto děsivě pak vyzní zjištění o chybně fakturované dani z přidané hodnoty. „Za sledované období TS města Nymburk nesprávně vyfakturovaly za služby poskytnuté svému zřizovateli DPH v celkové výši 18 588 566 Kč nad rámec hodnoty těchto služeb bez DPH a Město Nymburk tyto faktury zaplatilo. Za sledované období 1.1.2014 – 30.6.2016 tak bylo zbytečně městem zaplaceno a následně ze strany TS města Nymburk na DPH odvedeno cca 18,6 milionu korun,“ píše se mimojiné v auditu.

Objektivně je ale třeba říci, že všechny nedostatky a problémy nelze automaticky přisoudit bývalému řediteli Jaroslavu Radoňovi. Jak ve zprávě píše auditor, odpovědnost nesou také správní orgány města Nymburk, jako zřizovatele příspěvkové organizace Technické služby města Nymburk. Město neplnilo zákonnou povinost o finační kontrole a selhaly všechny dozorové a kontrolní orgány. A jestli někdo pochybnosti měl, tak si je zřejmě nechal pro sebe. Jaroslav Radoň vinu odmítá. „Neudělal jsem nic špatně. Tento systém byl nastaven již za doby starosty Ladislava Kutíka a celou dobu jsme podle něj fakturovali. Všechny úkony a kroky ve vedení technických služeb jsem dělal na základě zřizovací listiny. Je naprosto nemyslitelné, že bych si dělal, co chtěl. Byl jsem pravidelně kontrolován, naše účetnictví každoročně procházelo podrobným přezkumem a nikdo nic nikdy nenašel. Kdyby byla objevena chyba, tak bych ji pochopitelně odstranil a napravil, ale po celou dobu jsem byl ze strany Města ujišťován, že je vše v pořádku. Jestli nyní někdo objevil takto závažná pochybení, tak s tím zásadně nesouhlasím. To je problém, který má jít za někým jiným, ne za mnou. Zřejmě by někomu přišlo vhod, aby to teď celé na mě hodil,“ uzavírá kauzu Radoň.

Celou záležitost budeme nadále sledovat….

Josef Podolák

 

 

 

 

     

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *