Budou se v Milovicích opakovat volby? Nespokojený volič prý podal podnět k soudu kvůli administrativní chybě

MILOVICE – V oficiálních předvolebních materiálech od milovické radnice chybělo jasné označení volební místnosti pro sedmý okrsek. Překlepem se na seznamu objevil dvakrát okrsek číslo 1. To se nelíbí minimálně jednomu Milovičákovi, který se rozhodl napadnou výsledek voleb podnětem k soudu. Podle starosty Milana Poura zřejmě tato drobnost k vyvolání nového hlasování nepovede a ani by si to nepřál.

 

Velmi těžce se nyní v Milovicích rodí budoucí vládnoucí koalice. Na svoji stranu se snaží získat ostatní zvolené zastupitele vítěz voleb, někdejší starosta Lukáš Pilc, který má s ODS pět mandátů. Pro znovuobsazení starostovského křesla ale potřebuje minimálně osm politiků, úspěšných v letošních volbách. Pokračovat v rozdělané práci by chtěl i současný starosta Milan Pour, který s ANO získal jen tři mandáty a bral stříbrnou medaili. Pro něho je vyjednávání možná ještě složitejší.

Jenže situace se může daleko více zkomplikovat. Podle občana Milovic, který se obrátil na redakci Rádia Patriot, výše uvedená oficiální informace mohla voliče zmást, ti pak nevěděli, kde mají svoji volební místnost a k volbám nešli. Podle emailu, který nám nespokojený Milovičák zaslal, již podal podnět k soudu na přezkum průběhu a výsledků voleb.

Podle starosty Milana Poura by diskutované pochybení nové volby vyvolat nemělo. „Dle mého názoru tato chyba nemá vliv na výsledek voleb. Jedná se totiž o písařskou chybu. Všichni voliči dostali do schránky obálku s volebním lístkem, na kterém bylo správně uvedeno číslo a sídlo volebního okrsku. Oba okrsky jsou v jedné budově – ZŠ T.G.M. a patří do první trojice s nejvyšší volební účastí, takže z tohoto lze usoudit, že to nijak neovlivnilo volební účast, která byla letos v těchto okrscích vyšší než v roce 2014, v okrsku č. 1 o 3,13% a v okrsku č. 7 o 4,9 %.,“ uvádí starosta Pour.

ZŠ TGM v Milovicích. Místo problematických okrsků.

Jenže informace s „překlepem“ visela na oficiálních vývěskách i na webu města. K tomu Milan Pour dodává: „Ve vydaní Milovického echa vyšla správná informace včetne ulic a čp., ke kterým se jednotlivé okrsky vztahují a tato podrobná informace byla zveřejněna i na facebooku města. Takže informovanost voličů byla dostatečně podrobná i s předstihem zveřejněna.“

Aspirant na starostu Milovic, lídr ODS Lukáš Pilc nechce o možném vypsání nových komunálních voleb spekulovat. „Toto je na posouzení správního, popřípadě ústavního soudu, jehož závěr pak bude nutné zcela respektovat. V tuto chvíli pro nás platí aktuálně zveřejněný výsledek voleb,“ vyjádřil se Pilc.

Příprava, průběh a vyhodnocení voleb spadá do působnosti ministerstva vnitra. Na náš dotaz odpověděla tisková mluvčí ministerstva Klára Pěknicová: „O neplatnosti voleb nebo hlasování může rozhodnout jenom příslušný soud. Pokud by se některý volič domníval, že mu byl neoprávněně znemožněn výkon práva volit, má možnost obrátit se na soud s návrhem na neplatnost hlasování, na neplatnost voleb nebo na neplatnost volby kandidáta ve volbách do zastupitelstev obcí. Návrh může podat každá osoba zapsaná do seznamu voličů ve volebním okrsku, kde byl člen zastupitelstva obce volen, jakož i každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do tohoto zastupitelstva, má-li zato, že byla porušena ustanovení volebního zákona způsobem, který hrubě ovlivnil výsledky hlasování, výsledky voleb nebo výsledek volby kandidáta. Návrh je třeba podat nejpozději 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb do zastupitelstev obcí Státní volební komisí, tj. nejpozději 19. října 2018, u příslušného krajského soudu.“

Ve stejném duchu odpověděla také Helena Frintová, tisková mluvčí Středočeského krajského úřadu, který volby dozoruje: „Krajský úřad není příslušný k posouzení, zda chyba na přiloženém dokumentu „Informace o počtu a sídle volebních okrsků“ je takového charakteru, aby mohla mít vliv na výsledek voleb v obci Milovice. Příslušným je pouze soud. Podáním návrhu na neplatnost hlasování, na neplatnost voleb nebo na neplatnost volby kandidáta se může domáhat ochrany u soudu každá osoba zapsaná do seznamu ve volebním okrsku, kde byl člen zastupitelstva obce volen, jakož i každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do tohoto zastupitelstva. Návrh je třeba podat nejpozději 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb do zastupitelstev obcí Státní volební komisí, tj. do 19.10.2018, krajskému soudu.“

Voličům a politikům v Milovicích tak nezbývá, než počkat na datum 20. října, kdy by mělo být jasné, zda se podnětem bude příslušný soud zabývat a zda vůbec k podání takové stížnosti došlo. Probíhající vyjednávání o budoucí vládnoucí koalici na milovické radnici ale do té doby neustrnou.

Josef Podolák

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *