ROZHOVORY: Dotazy posílejte na studio@radiopatriot.cz nebo přes kontaktní formulář na webu..........

  • 0

Nepřízeň počasí a také archeologické nálezy brzdí rekonstrukci ulic Na Příkopě a Na Rejdišti v historickém centru Nymburka

NYMBURK – V říjnu loňského roku začala rekonstrukce v ulicích Na Příkopě a Na Rejdišti. Špatné klimatické podmínky a archeologický výzkum ale brání pokračování první etapy rekonstrukce. Přesto město v omezeném rozsahu zahájilo druhou etapu Na Rejdišti.

V první etapě je kompletně řešena ulice Na Příkopě, kde byl stržen povrch komunikace a společností VAK Nymburk položen nový kanalizační řad.

V této fázi stavby došlo k odkrytí pozůstatků středověkých budov, u kterých bude proveden další výzkum. Sedmnáctidenní archeologický výzkum provedou archeologové z Ústavu archeologické památkové péče středních Čech. Ten však nelze za současných klimatických podmínek bohužel ani začít.

Počasí zabránilo i položení nového vodovodního řadu včetně přípojek, nelze dodržet správný technologický postup a rovněž hrozí zamrznutí stávajícího vodovodního řadu. Město si je vědomo obtížné situace obyvatel ulice a do zahájení archeologického výzkumu nechalo zpřístupnit cestu ke garážím obyvatelům bytového domu čp. 2553.

„Samozřejmě vnímáme, že v souvislosti se stavebními pracemi se zkomplikovala dopravní situace v centru města. Vzhledem ke špatnému technickému stavu mostků přes Vala a jejich snížené únosnosti není možno zajistit příjezd na staveniště z ulice Poděbradská. V ulici Palackého došlo ke zrušení původně navrženého zákazu stání po celé levé straně komunikace. Aktuálně jsou vyznačeny dvě „výhybny“, kde je možno se bezpečně minout s protijedoucím nákladním vozidlem stavby. Byl tak uvolněn maximální možný počet parkovacích míst, jak pro zásobování, tak pro rezidenty a návštěvníky. Zhotovitel díla přislíbil, že ve fázích stavby, kdy se nebude očekávat pohyb vozidel v protisměru, značky zákazu stání zneplatní a celá ulice bude v těchto časových úsecích fungovat v běžném režimu. Děkujeme všem obyvatelům, živnostníkům i návštěvníkům za pochopení a současně žádáme řidiče, aby respektovali dopravní značení a umožnili bezproblémový přístup na staveniště,“ řekla místostarostka Stanislava Tichá.

V souvislosti s pozastavením první etapy bude zahájena etapa druhá v ulici Na Rejdišti, kde budou provedeny prozatím pouze výkopové práce pro kanalizaci a položen nový kanalizační řad, protože tyto stavební práce lze provádět i za nepříznivých klimatických podmínek.

Zhotovitelem stavebních prací je firma Dopravní stavby BOHEMIA, s. r. o., ze Zásmuk.

Petr Černohous, tiskový mluvčí MěÚ Nymburk


Napište svůj názor

TV Patriot

Rádio Patriot doporučuje:

Reklama

Aktuální akce v Polabí

facebook.com/radiopatriot

Reklama

Vyhledávání na webu