Nepřízeň počasí a také archeologické nálezy brzdí rekonstrukci ulic Na Příkopě a Na Rejdišti v historickém centru Nymburka

NYMBURK – V říjnu loňského roku začala rekonstrukce v ulicích Na Příkopě a Na Rejdišti. Špatné klimatické podmínky a archeologický výzkum ale brání pokračování první etapy rekonstrukce. Přesto město v omezeném rozsahu zahájilo druhou etapu Na Rejdišti.

V první etapě je kompletně řešena ulice Na Příkopě, kde byl stržen povrch komunikace a společností VAK Nymburk položen nový kanalizační řad.

V této fázi stavby došlo k odkrytí pozůstatků středověkých budov, u kterých bude proveden další výzkum. Sedmnáctidenní archeologický výzkum provedou archeologové z Ústavu archeologické památkové péče středních Čech. Ten však nelze za současných klimatických podmínek bohužel ani začít.

Počasí zabránilo i položení nového vodovodního řadu včetně přípojek, nelze dodržet správný technologický postup a rovněž hrozí zamrznutí stávajícího vodovodního řadu. Město si je vědomo obtížné situace obyvatel ulice a do zahájení archeologického výzkumu nechalo zpřístupnit cestu ke garážím obyvatelům bytového domu čp. 2553.

„Samozřejmě vnímáme, že v souvislosti se stavebními pracemi se zkomplikovala dopravní situace v centru města. Vzhledem ke špatnému technickému stavu mostků přes Vala a jejich snížené únosnosti není možno zajistit příjezd na staveniště z ulice Poděbradská. V ulici Palackého došlo ke zrušení původně navrženého zákazu stání po celé levé straně komunikace. Aktuálně jsou vyznačeny dvě „výhybny“, kde je možno se bezpečně minout s protijedoucím nákladním vozidlem stavby. Byl tak uvolněn maximální možný počet parkovacích míst, jak pro zásobování, tak pro rezidenty a návštěvníky. Zhotovitel díla přislíbil, že ve fázích stavby, kdy se nebude očekávat pohyb vozidel v protisměru, značky zákazu stání zneplatní a celá ulice bude v těchto časových úsecích fungovat v běžném režimu. Děkujeme všem obyvatelům, živnostníkům i návštěvníkům za pochopení a současně žádáme řidiče, aby respektovali dopravní značení a umožnili bezproblémový přístup na staveniště,“ řekla místostarostka Stanislava Tichá.

V souvislosti s pozastavením první etapy bude zahájena etapa druhá v ulici Na Rejdišti, kde budou provedeny prozatím pouze výkopové práce pro kanalizaci a položen nový kanalizační řad, protože tyto stavební práce lze provádět i za nepříznivých klimatických podmínek.

Zhotovitelem stavebních prací je firma Dopravní stavby BOHEMIA, s. r. o., ze Zásmuk.

Petr Černohous, tiskový mluvčí MěÚ Nymburk

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *