Zelení vyzývají vedení města Poděbrady, aby zastavilo kácení zdravých topolů na hřišti FK Bohemia Poděbrady

PODĚBRADY – Poděbradští Zelení viní Město, že chce, v rámci rekonstrukce fotbalového stadionu FK Bohemia Poděbrady a přilehlých ploch, vykácet deset topolů černých. Město se ale k akci nijak nestaví, radnice událost okomentovala slovy: „Pokud návrh na kácení topolů od FK Bohemia bude podán, bude projednán v příslušné komisi a následně předložen do rady města k rozhodnutí.“

Níže bezezměny publikujeme výzvu Zelených, kterou nám zaslali do redakce Rádia Patriot.

Město Poděbrady se chystá pokácet deset vzrostlých topolů černých (pyramidálních) v areálu fotbalového klubu Bohemia Poděbrady. Důvodem je probíhající rekonstrukce sportovních ploch, na kterou město přispělo fotbalistům darem ve výši deset milionů korun. K žádosti o poskytnutí daru, kterou předložili zastupitelstvu v roce 2018, přitom fotbalisté uvedli, že součástí projektu kácení nebude. Vyzýváme proto vedení města, aby s fotbalisty vyjednalo návrat k původnímu projektu a záchranu stromů.

Fotbalový klub získal na investici do majetku města dotaci od státu ve výši 13,5 milionu korun a na dofinancování zbytku nákladů dalších 10,7 milionu přímo od Města Poděbrady. Požadavek na kácení dřevin nebyl ale v projektové dokumentaci předložené zastupitelstvu v červnu 2018 uveden. Projekt s kácením nepočítal a návrh stromy pokácet pravděpodobně vznikl až během realizace stavebních prací, kdy se zjistilo, že vyprojektovaná hřiště se „tam nevejdou“ a budou zasahovat až k patám stromů. Takovýto ad hoc postup vzhledem k rozsahu projektu a vysokým nákladům na jeho realizaci považujeme za amatérismus, který ve svém důsledku vede k tlaku na odstranění funkčních stromů. Topoly jsou v dobrém zdravotním stavu a vitalitě, i když na nich v minulosti byly provedeny ne příliš citlivé redukční řezy. Jejich stáří odhadujeme zhruba na 40 let. Nejde tedy o stromy na hranici životnosti.

Vyzýváme vedení Poděbrad, aby hájilo veřejný zájem, tedy jak zájem na sportovním vyžití dětí, mládeže a dalších obyvatel města, tak veřejný zájem na zachování funkčních vzrostlých stromů, které poskytují stín, transpirací ochlazují okolní prostředí, jsou hnízdními příležitostmi pro ptáky a v neposlední řadě významným estetickým prvkem v krajině města.

Jan Jirka, předseda Zelených v Poděbradech

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *