Bilance letošní akce Ukliďme Česko v Nymburce: Dvě tuny odpadu z hůře přístupných míst a skvělá práce Technických služeb

NYMBURK – V sobotu 6. dubna 2019 se v celé republice uskutečnil již 7. ročník ekologické dobrovolnické akce Ukliďme Česko. Dobrovolníci a organizace z celé republiky se k této akci hlásí a po registraci na webu Ukliďme Česko mají možnost o svém úklidu dát vědět všem obyvatelům ve svém okolí. A následně od hlavního organizátora a jeho sponzorů mohou získat i zdarma rukavice, či pytle pro sběr.

Před šesti lety s touto aktivitou v Nymburce začala skupina nadšenců okolo Rádia Patriot. Tehdy se po celé republice konalo několik stovek akcí a mezi pořadatele patřily zejména zájmové skupiny a party nadšených dobrovolníků. V letošním roce bylo do akce zaregistrováno hodně přes 3000 organizátorů. V Nymburce se jednalo o čtyři samostatné akce. Pořadateli byly bez výjimky politické strany a hnutí spjaté s Nymburskou radnicí. Tento fakt mohl odradit některé občany, kteří bohulibou ekologickou činnost s politikou spojovat nechtějí, nicméně jiný pořadatel se v Nymburce neobjevil. I tak se ale akce pod hlavičkou stran a hnutí zúčastnilo několik desítek dospělých i dětí. Jednotliví organizátoři si dopředu vybrali místa a trasy, které bylo potřeba projít a zbavit odpadu. Například Nymburští Demokraté zvolili cestu od hradeb podél řeky Mrliny a poté podle železniční trati k hlavnímu nádraží. Zástupci TOP 09 avizovali sraz na Zálabí u Hrabalova posezení a poté úklid v parku Na Ostrově, Piráti zvolili cestu od hradeb přes skatepark až k prostorám okolo zimního stadionu. A konečně Nymburk s klidem měl sraz u ZŠ Letců RAF a vydal se na přístupové cesty do Nymburka a do lokality u zimního stadionu.

Počasí, navzdory předpovědi, všem účastníkům přálo a přineslo příjemný jasný jarní den. Co do množství byli nejúspěšnějšími uklízeči zástupci Pirátů společně s NsK, kteří se nahodile sešli v prostoru mezi železniční tratí a zimním stadionem, kde se povedlo posbírat a uklidit odpad, který naplnil celý velký kontejner a odhadem jej mohlo být určitě přes 1 tunu. Bylo zlikvidováno několik doupat zřejmě po obyvatelích bez přístřeší, stovky lahví, střepů, pet lahví, matrace, několik injekčních stříkaček i hromada již hůře identifikovatelných předmětů.

Další skupiny sice nevyprodukovaly takové velké množství odpadů, nicméně uklízely na místech více veřejných, kde se o prostor velmi dobře starají nymburské technické služby a tak snad s výjimkou prostorů podél Mrliny a také železnice není nepořádku až tolik. Technické služby města Nymburk aktivně spolupracovaly s jednotlivými organizátory a po upřesnění místa, kde se nachází sebrané pytle, byly tyto během několika desítek minut odvezeny. Na žádost přistavení velkoobjemového kontejneru k zimnímu stadionu operátor reagoval tak rychle, že kontejner byl na místě do 10 minut.

Dohromady se v Nymburce akce zúčastnilo zhruba 55 lidí, včetně asi 15 dětí. Bylo nasbíráno a uklizeno okolo 2 tun odpadu a většina účastníků si akci užila. Zbývá jen se zamyslet, jak úspěšná by taková akce byla bez politického podtextu, kdyby jí například znovu organizovaly zájmové skupiny, školy, nebo například skauti. V jiných městech a obcích je to s organizátory podobné.


Na závěr je třeba vyslovit spokojenost s tím, jak se čistota veřejného prostoru za několik let výrazně zlepšila. Většina černých skládek již byla odklizena, ulice a veřejná prostranství nejen v Nymburce jsou o mnoho čistší. Lidé si také více všímají nepořádku a mnoho z nich se chová mnohem zodpovědněji ke svému okolí. Pokud tento trend bude následovat, nebude během několika málo let akce Ukliďme Česko v této podobě již víceméně potřebná, protože nepůjde o úklid, ale spíše příjemnou procházku jarní přírodou.

Petr Procházka

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *