Respondeo pomáhá i mladým lidem na cestě životem. Pomoc nabízí v Nymburce, Poděbradech a Mladé Boleslavi

NYMBURK – Rodinné zázemí je pro nás všechny a hlavně děti velmi důležité. Teenager Petr o tom ví své. Vyrůstal bez matky a s otcem si nedokázali vytvořit dobrý vztah. Šancí na lepší život je teď pro něj nová škola.

Šestnáctiletý Petr žije pouze s otcem, matka se ho v raném dětství zřekla a nestýkají se spolu. S tím se Petr stále jen těžko vyrovnává, matka mu chybí. Navíc rodina nemá peněz nazbyt. Na klidu Petrovi nepřidá ani to, že se s otcem často stěhovali a on si tak jen obtížně hledal kamarády. Vše vyvrcholilo tím, že se Petr začal se toulat, občas jej musel otec hledat, když domů vůbec nepřišel.

Vhodné prostředí

V té době se táta Petra obrátil na Respondeo s žádostí o pomoc. A jelikož to bylo ve chvíli, kdy Petr ukončil základní školu, bylo nutné nejdřív ze všeho najít pro Petra vhodnou střední školu. A jelikož projevil zájem vyučit se o v oboru kuchař – číšník, začali jsme hledat pro něj tu nejvíce vhodnou. „Našli jsme ve vzdálenějším koutu Čech, malou školu s téměř domácím prostředím, kde je ve třídě pouze několik dětí, s nimiž je pracováno individuálně. Navíc ke škole patří také internát, což je pro Petra, který se doma necítí dobře a proto často z domu utíká, určitým východiskem,“ říká sociální pracovnice, která s rodinou pracuje.

Šance na lepší život

Petr možnost navštěvovat tuto školu velmi přivítal a na nový začátek se velmi těšil. Společnými silami jsme zařídili vše, co bylo k přijetí na školu třeba. A Petra opravdu na školu přijali, navíc se podařilo vzhledem k složité finanční situaci rodiny domluvit splátkový kalendář placení ubytování a stravy.

Nyní už nezbývá, než Petrovi držet palce, aby dokázal nového začátku plně využít, školu dokončil a v budoucnu si našel zaměstnání, které ho bude bavit.


O Respondeo z.s.:

V rámci programu Pomoc rodinám s dětmi nabízíme pomoc a podporu rodinám s dětmi do 18 let, které se dostaly do nepříznivé životní situace, jsou v agendě orgánu sociálně-právní ochrany dítěte (OSPOD) a bydlí na území Nymburska, Poděbradska a okresu Mladá Boleslav.

Pomoc a podpora  je vždy bezplatná,  realizuje ji tým Respondea, z. s. v úzké spolupráci s příslušnými rodinami a OSPODy. Služba je poskytována převážně terénní formou, konzultace jsou možné po telefonické domluvě také v prostoru Respondea, z. s.

Toto je skutečný příběh, který nám do redakce Rádia Patriot zaslaly pracovnice zapsaného spolku Respondeo.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *