Projektová dokumentace pro lávku přes Labe v Nymburce je hotová. Tým architektů ji odevzdal čtyři měsíce před termínem

NYMBURK – Jednou z nejsledovanějších investičních akcí v Nymburce je zcela jistě projekt lávky přes Labe. Vítězný návrh nové lávky přes Labe je od společnosti SHP – Stráský, Hustý a partneři. Architekti už městu předali hotovou projektovou dokumentaci pro stavební řízení. Podle smlouvy na to sice měli čas do začátku listopadu, ale jak již dříve uvedl starosta Nymburka Ing. Tomáš Mach, tým profesora Stráského jím byl požádán o co nejkratší možný termín vyhotovení díla.

„Všichni se snažíme celou situaci s lávkou řešit co nejrychleji a maximálně spolupracujeme s veškerými institucemi i projektantem. Současně jednáme se Státním fondem dopravní infrastruktury o dotaci, která by měla kompletně pokrýt veškeré náklady na výstavbu lávky. Pokud všechno půjde dobře, může město v polovině příštího roku zahájit stavbu,“ vysvětlil místostarosta města Mgr. Bořek Černý.

Město Nymburk uzavřelo v lednu 2019 smlouvu na zpracování kompletní projektové dokumentace nové lávky přes Labe. V souladu se smlouvou o dílo byla v červnu předána zhotovitelem, firmou Stráský, Hustý a partneři, s. r. o., projektová dokumentace pro stavební řízení. K této dokumentaci ještě bude potřeba zajistit veškerá potřebná vyjádření od dotčených orgánů a do konce srpna 2019 bude podána žádost o vydání územního souhlasu a stavebního povolení. Následně do konce roku 2019 bude vypracována prováděcí dokumentace a zahájena soutěž na zhotovitele lávky.

Také v souběhu s projekčními pracemi probíhá řešení oponentního posudku, který provádí Prof. Ing. Jan Vítek, CSc. Posudek se zabývá posouzením a připomínkami k celkové koncepci lávky, samotným konstrukčním řešením, postupem výstavby navrženým projektantem a také přepočtem konstrukce na vybrané rozhodující zatěžovací stavy pomocí nezávislého numerického modelu.

Současně vedení města stále jedná se Státním fondem dopravní infrastruktury o možné dotaci. Ta by měla pokrýt až 100 procent uznatelných nákladů na výstavbu lávky. Předpokládaný termín pro podání žádosti o dotaci je první kvartál roku 2020.

Město se snaží celou situaci s lávkou řešit co nejrychleji a spolupracuje s veškerými institucemi a projektantem ve všech ohledech. Ze strany Města Nymburk, jako investora stavby jsou podnikány všechny kroky k dodržování harmonogramu příprav pro stavbu nové lávky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *