ROZHOVORY: Dotazy posílejte na studio@radiopatriot.cz nebo přes kontaktní formulář na webu..........

Author Archives: pepapodolak

 • 0

Město Nymburk má schválený rozpočet na rok 2019. S čím se počítá v následujícím roce?

NYMBURK – Na svém posledním zasedání v tomto roce (11.12.2018) zastupitelé města schválili rozpočet města Nymburk na rok 2019. Město bude příští rok hospodařit s celkovou výší příjmů 443 732 030 korun a celkovou výší výdajů 476 879 380 korun. Do příjmů jsou zahrnuty i příjmy z mimorozpočtových zdrojů, rozpočet je tedy tradičně schodkový.

„Děkuji všem zastupitelům, že podpořili a schválili rozpočet města tak, jak byl navržen. Čeká nás řešení řady palčivých problémů města, jako je například bazén nebo lávka přes Labe, kterou bychom chtěli co nejdříve, abychom občanům co nejvíce usnadnili nelehkou situaci a zajistili spojení obou břehů. Chtěli bychom na zmíněné akce získat dotační tituly a věřím, že celé zastupitelstvo bude nejen v tomto ohledu spolupracovat a pomohou s vícezdrojovým financováním i jiných akcí,“ zhodnotil schválení rozpočtu starosta Tomáš Mach.

Sestavení rozpočtu na rok 2019 bylo stejně jako v předchozím roce limitováno zdroji, které má město k dispozici, a požadavky na financování řady investičních akcí. Základní příjmovou položkou zůstávají trvale daňové příjmy, které i nadále tvoří více než polovinu z celkového objemu příjmů. Jejich struktura je obdobná jako v předchozích letech a je ovlivňována příznivým vývojem celkové ekonomické situace. Výdajová část rozpočtu zajišťuje financování jednotlivých oblastí chodu města a úřadu, jako například zajištění přeneseného výkonu státní správy, provozu příspěvkových organizací, školství, kulturní akce, a hlavně požadavku na investice. Město musí počítat také se splátkami úvěrů, financemi na případné odkupy nemovitostí a rozpočtovou rezervou jako povinnou spoluúčastí města v případě získání dotací.

Oproti předchozím rozpočtům a připravenému návrhu, který počítal s výdaji ve výši 533 156 400 korun, přistoupilo nové vedení k rozpočtu na rok 2019 výrazně šetrněji. Rozhodlo se nezahrnout do příjmů použitelné zůstatky účtů a část převodů z účtů z hospodářské činnosti. To znamená, že město nově vytvořilo rezervu pro případ nenadálých událostí.

Část projektů byla přesunuta do tzv. zásobníku investičních projektů a hledají se pro ně i jiné zdroje financování, než jsou jen prostředky města. Nově jsou naopak v aktuálním rozpočtu zahrnuty prostředky na přípravu projektové dokumentace a související opravy mostů a lávek v majetku města. Tato položka v předpřipraveném rozpočtu zcela chyběla, přestože z provedené kontroly a materiálů odevzdaných v červnu 2018 vyplynulo, že část mostů a lávek je v havarijním stavu a žádají si okamžité zahájení oprav.

Mezi velké investiční akce města Nymburk pro rok 2019 patří:

 1. Projekt a rekonstrukce městského bazénu (20,8 mil. Kč)
 2. Rekonstrukce ul. Na Rejdišti (17 mil. Kč)
 3. Rekonstrukce MŠ Větrník ­­- vnitřní rozvody a interiér (16,2 mil. Kč)
 4. Odvodnění pavilonů A, B, C Nemocnice Nymburk (15,4 mil. Kč)
 5. Projekt nové lávky přes Labe a příprava na její realizaci v roce 2020 (5,8 mil. Kč)
 6. Projekt a realizace korza Na Přístavě (5,8 mil. Kč)
 7. Rekonstrukce ul. Vodárenská (5,4 mil. Kč)
 8. Dokončení revitalizace panelového sídliště Drahelice (5,3 mil. Kč)
 9. Projekt a příprava revitalizace panelového sídliště Jankovice (4,8 mil. Kč)
 10. Parkoviště pro bazén (3 mil. Kč)
 11. Chodníky v ul. Pražská (2,1 mil. Kč)
 12. MŠ Adélka klimatizace (1,8 mil. Kč)

Výše jmenované investice patřík těm nejnákladnějším v příštím roce z celkového počtu 65 investic do dopravy, do místního a vodního hospodářstvía do školství a kultury v celkové částce 144 milionů korun.

Finanční prostředky jsou vyčleněny také na tradiční velké kulturní akce v Nymburce (Nymburský jarmark a posvícení, Přístavní slavnost, Polabská vonička, Festival Mateřinka, oblíbené akce Radnice dětem a seniorům, Festival duchovní hudby B. M. Černohorského a také na připomenutí třicátého výročí sametové revoluce). V plánuje také zřízení naučné stezky v Parku na Ostrově, restaurování hlavních dveří do kaple sv. Jana Nepomuckého i oprava a odvodnění jeho kapličky u parkoviště pod Eliškou.

Nemalou měrou město podpoří své sportovní oddíly a vůbec veškeré sportovní i volnočasové aktivity. Celkem se jedná o částku ve výši 12 mil. Kč. Mezi tradiční příjemce dotacepatří například Spolek přátel košíkové Polabí (2,4 mil.Kč), SKP Nymburk (1,3 mil. Kč), TJ Lokomotiva Nymburk (1,2 mil.Kč), Volleyball Nymburk (900 tis. Kč), SK Polaban Nymburk s.r.o. (800 tis. Kč), TJ Sokol Nymburk (600 tis. Kč), z dalšíchpříjemců dotačních prostředků jmenujme alespoň HC Nymburský Lev, Junior MMA Nymburk, Kyusho Karate Czech Republic, TJ Sokol Drahelice a Krasobruslařský klub Nymburk.

Dále město podpoří dotací na provoz a činnost např. Farní charitu Nymburk, Domácí Hospic Nablízku, Centrum pro všechny, Rádio Patriot  nebo Stanici pro zraněné a handicapované živočichy. Podpořen bude také Spolek občanů Permanent částkou 100 tisíc Kč.

Petr Černohous, tiskový mluvčí MěÚ Nymburk

 


 • 0

Technické služby města Nymburk začnou v příštím roce hubit plevel ekologicky. Jako jedni z prvních v republice!

NYMBURK – Jako jedni z prvních v České republice se Technické služby města Nymburk rozhodly hubit plevel ekologickou cestou. Od konce prázdnin vyzkoušely aplikaci několika prostředků a po úspěšných testech je už jasné, že na příští rok jsou pracovníci TS Nymburk připraveni vyrazit do boje s plevelem přírodním postřikem, s účinnou látkou kyselinou pelargonovou, která nijak nezatěžuje životní prostředí a funguje skvěle.

Životní prostředí a přírodu jako takovou musíme ochraňovat a ne ničit. To ví i v Technických službách města Nymburk. Jak si ale poradit s plevelnými rostlinami, které do přírody patří, ale kořenovým systémem narušují naše stavby, nebo nám vadí na některých místech esteticky? Na hubení plevele můžeme používat glyfosáty (například RoundUp), které sice nežádoucí rostlinu usmrtí téměř okamžitě, ale zároveň po sobě zanechají rakovinotvorné látky, které zůstávají v půdě a kontaminují podzemní vody.  „Technické služby města Nymburka jdou ekologickou cestou. Snaží se chovat i pracovat ekologicky a to je ten pravý důvod, proč jsme se rozhodli vyzkoušet ekologický přípravek na hubení plevele. Dále to byly podněty od Nymburáků a ohlasy na hubení RoundUpem,“ vypočítává důvody nasazení postřiku šetrného k životnímu prostředí ředitel TS Nymburk Martin Netolický.

TS Nymburk ale k celé akci nepřistoupily jen z hlediska ekologie, ředitele Netolického pochopitelně zajímala i finanční stránka. „RoundUpem hubíme plevel za 40 haléřů na metr čtvereční a ekologickým prostředkem za korunu šedesát na metr čtvereční. Rozhodli jsme se proto, že na příští rok zařadíme ekologické hubení na konkrtétních lokalitách a ne plošně. Ošetřeny budou parky, školy, školky, dětská hřiště a podobně. Rozhodující slovo má samozřejmě vedení města. Pokud dostaneme úkol používat na území města Nymburka k hubení plevele pouze ekologické prostředky, jsme na to připraveni,“ konstatuje Netolický. 

Samotná aplikace prostředku má určitá specifika, jak vysvětluje vedoucí úseku zeleně TS Nymburk Martin Mejzr: „Tento ekologický prostředek je kontaktní, takže účinkuje jen na části rostliny přímo postřikem zasažené. RoundUp je systémový herbicit, který zahubí celou rostlinu, včetně kořenů. Pro optimální účinek ekologického prostředku je zapotřebí teplota vyšší než 15 stupňů, a to jak prostředí, tak samotného koncentrátu. Hladké povrchy jsou krátce po aplikaci kluzké a subjektivně někomu nemusí prostředek vonět.“  Ředitel TS Nymburk Martin Netolický k tomu dodává: „Nechali jsme si vyrobit varovné tabulky, které umístíme například na chodnících, kde jsme aplikovali postřik na hubení plevele. Nymburáci tak od příštího jara uvidí na veřejných místech buď cedulku Ošetřeno RoundUpem, nebo Ošetřeno ekologickým prostředkem.“

Technické služby města Nymburk dokáží hubit plevel také vysokotlakým parním přístrojem anebo mechanicky, za použití motyčky a dalších ručních nástrojů. Tyto postupy jsou ale časově a personálně náročné.

Josef Podolák

 


 • 0

Vánoční strom si letos vybrali sami Nymburáci. Bude jím 12 metrů vysoký smrk z Dlouhopolska

NYMBURK – Nymburáci si vybrali v anketě města svůj vánoční strom, který bude stát v době adventu na Náměstí Přemyslovců. Vítězem se stal smrk z Dlouhopolska, který se rozsvítí o první adventní neděli 2. prosince. Město si tentokrát připravilo i další novinky.

„Chtěli jsme dát občanům možnost, aby si sami vybrali, který strom ozdobí náměstí v době adventu. Mám radost, že byl vybrán ten nejhezčí strom i když nebude snadné ho do Nymburka přivést,“ informoval starosta Ing. Tomáš Mach, Ph.D.

Celý týden až do neděle 18. 11. mohli lidé hlasovat v anketě o nymburský vánoční strom. Celkem město obdrželo 8 nabídek z blízkého okolí, například z Kamenného Zboží, Poděbrad, Seletic, Velimi nebo Dlouhopolska. Pouze však 3 splnily požadavky na výšku, zdravotní stav, bohatost, přímý růst a také přístup pro jeho snesení a přepravu. Z těchto tří jehličnanů suverénně vyhrál ten z Dlouhopolska, který získal celkem 174 hlasů. Jedná se o smrk s odhadovanou výškou 12 metrů a do Nymburka bude převezen v pondělí 26. listopadu.

Vánoční strom se rozzáří přesně na první adventní neděli (2. 12.) v 16.30 hodin. Letos si adventní svátky užijí Nymburáci přeci jen trochu jinak. Současně se také rozsvítí první adventní svíčka v okně radnice. Během rozsvícení se každý bude moci zahřát svařeným vínem, punčem, teplou medovinou nebo se zakousnout se při poslechu znějících koled do perníku, trdelníku a jiných dobrot. Tentokrát si město připravilo program po celý adventní čas, který zakončí na Štědrý den v 10 hodin pohádka pro děti a rodiče.

Nejedná se jen o změnu výzdoby Náměstí Přemyslovců, vedle tradičního rozsvěcení vánočního stromečku jsou na programu kratší nedělní programy spojené s rozsvěcením adventní svíčky v oknech radnice. Čtvrtou adventní neděli se můžete těšit i na starostův punč, který vám rád osobně naservíruje.

„Na přípravu a realizaci nových nápadů bylo minimum času, ale věříme, že lidé změnu skutečně poznají. Po celý advent bude centrum města vonět vánočním punčem a za celý realizační tým věříme, že „Sejdeme se u stromečku!“ vejde do podvědomí lidí jako další ze zažitých slovních spojení, které udělá nymburské Vánoce ještě hezčí a naše město živější,“ přiblížila místostarostka Stanislava Tichá.

Pódium u vánočního stromečku je k dispozici místním spolkům, školám i všem ostatním, kteří by chtěli prostor oživit vystoupením s vánoční tématikou. V případě zájmu se obraťte na Nymburské kulturní centrum.


 • 0

Česká obchodní inspekce varuje před Českým mincovním obchodem. Místo sběratelské rarity koupíte obyčejnou minci z oběhu

PRAHA / PLZEŇ –  Česká obchodní inspekce obdržela za poslední 3 roky 83 podnětů spotřebitelů, které upozorňují na jednání společnosti, která vystupuje na českém trhu pod názvem „Český mincovní obchod“. Doposud bylo ukončeno 10 kontrol a každá kontrola obsahuje několik desítek kontrolních úkonů. Pravomocně bylo společnosti uloženo 5 pokut v celkové výši 1 580 000 Kč. „Další správní řízení máme ještě v běhu. V drtivé většině šetřených podnětů naši inspektoři prokázali takzvanému Českému mincovnímu obchodu užití agresivní obchodní praktiky, která spočívá v zasílání nevyžádaných zásilek,“ říká Jan Řezáč, ředitel České obchodní inspekce pro Plzeňský a Karlovarský kraj a dodává: „Prodávající také například nepravdivě informoval spotřebitele, že kámen, který byl umístěn na pamětní minci, je tzv. český granát, ačkoli to nebyla pravda. V tomto případě pro změnu došlo k užití klamavé obchodní praktiky“.

Kontroly společnosti byly zahájeny v průběhu roku 2015 na základě značného množství spotřebitelských podnětů, ve kterých bylo poukazováno na zasílání nevyžádaných nabídek a výrobků pod obchodní značkou „Český mincovní obchod“. Převážně byly a stále jsou nabízeny a prodávány pamětní mince a medaile k různorodým tématům. A to jak prostřednictvím e-shopu (nyní https://www.mincovni-obchod.cz/), tak i prostřednictvím klasických letáků distribuovaných do domovních schránek spotřebitelů. Zboží je možné objednat také telefonicky. Jak Plzeňský inspektorát ČOI zjistil, distribuce nabídek a následně objednaných výrobků je realizována z území Německa, spotřebitelský servis však zajišťuje společnost TCS Taurus Servis s.r.o.

Kontrolou společnosti TCS Taurus Service s.r.o., IČ 280 24 133, jejíž sídlo a provozovna se nachází na adrese Plzeň, Plovární 82/3, bylo zjištěno, že uvedená společnost není prodávajícím výše uvedeného zboží, ani vlastníkem obchodní značky „Český mincovní obchod“. Jde pouze o subjekt, který na základě obchodní smlouvy realizuje servisní činnost pro zahraničního partnera na uvedené adrese v ČR spočívající v zajištění zákaznických služeb spojených s vyřizováním objednávek, reklamací a vracením výrobků v důsledku odstoupení od smlouvy.

Jako majitel reklamních nabídek, nabízených mincí a medailí, webových stránek s internetovým obchodem a majitel obchodní značky „Český mincovní obchod“, byla označena švýcarská společnost HMK GmbH, švýcarské identifikační číslo CHE-108 557 927, sídlící na adrese Leubernstrasse 6, CH – 8280 Kreuzlingen, Švýcarsko. U této společností po dlouhou dobu nebylo možné realizovat kontrolu, neboť společnost byla zcela nekontaktní, což bránilo efektivnímu prošetření několika desítek spotřebitelských podnětů a zjednání nápravy ze strany kontrolované osoby.

Na základě intenzivní mezinárodní spolupráce došlo v roce 2015 k průlomu, kdy ČOI byla kontaktována právním zástupcem společnosti a následně tak mohly být řešeny konkrétní případy.

V průběhu prováděných kontrol byla společnost HMK GmbH přetransformována na ANG Swiss AG se stejným identifikačním číslem a sídlem. Vedle této společnosti na stejné adrese existuje další subjekt – společnost HMK V AG, švýcarské identifikační číslo CHE-357.873.257, která totožným způsobem distribuuje identický sortiment.

Podstatou kontrolního zjištění v drtivé většině šetřených podnětů je porušení zákazu užití agresivních obchodních praktik ve smyslu § 5b odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Prodávající také nepravdivě informoval spotřebitele, že kámen, který byl umístěn na pamětní minci, je tzv. český granát. V tomto případě pro změnu došlo k užití klamavé obchodní praktiky ve smyslu § 5 odst. 1 zmíněného zákona.

Z podkladů shromážděných v rámci kontrolní činnosti je patrné, že zejména v písemných nabídkách zboží distribuovaných převážně prostřednictvím domovních schránek, nebo některých periodik, je spotřebiteli upřednostněn a vnucen předem zaškrtnutým, nebo jinak vyjádřeným souhlasem režim tzv. „sběratelského servisu“, tedy že současně s objednaným zbožím obdrží spotřebitel další výrobky. Spotřebitel je sice poučen o možnosti vrácení zboží ve stanovené lhůtě, většinou však tak může učinit až po zaslání „nechtěných“ výrobků. Další výrobky zaslané jako pokračování dané edice jsou již zahrnuty ve vyúčtování objednávky. Je stupňována jejich cena a frekvence zasílání. Spotřebitel, který si nechce tyto výrobky nad rámec „základní“ objednávky ponechat, je nucen vynaložit čas a finanční prostředky na jejich vrácení a na komunikaci s kontrolovanou osobou za účelem úpravy nebo vypovězení obchodního vztahu. Důležité informace uvedené v nabídkových kuponech jsou zejména pro skupinu osob staršího věku, která tvoří převážnou část stěžovatelů, uvedeny nesrozumitelným způsobem, nebo je lze vzhledem k umístění textu a jeho formulaci snadno přehlédnout. Tito zákazníci se tak většinou domnívají, že si objednávají pouze jeden výrobek a po obdržení dalšího zboží z dané série jsou nuceni jej buď odebrat a zaplatit, nebo vracet zpět. Z charakteru podání jednotlivých stěžovatelů vyplývá, že většina těchto osob již při vyplňování objednávky nezamýšlí zakoupení celých sérií ražeb, zejména s ohledem na jejich cenu a frekvenci zasílání, které jsou mnohdy nad jejich finanční možnosti. Řada z nich odmítá zboží vrátit a hradit poštovné s tím, že se jedná o neobjednané výrobky, které si mohou ponechat. Po opakované marné výzvě prodávajícího je však jejich obchodní případ předán k vymáhání inkasní agentuře.

Inspektorát ČOI se sídlem v Plzni doposud pravomocně ukončil 5 správních řízení, v rámci kterých byly uloženy pokuty v celkové výši 1 580 000 Kč. Podle aktuálních informací k dnešnímu dni eviduje Česká obchodní inspekce pokuty ve výši 530 000 korun jako uhrazené, dalších pokuty za 1 050 000 Kč ještě nejsou po datu splatnosti. Podle dostupných informací společnost vystupující jako Český mincovní obchod s rozhodnutím České obchodní inspekce nesouhlasí a podává proti rozhodnutí ČOI žaloby ke správnímu soudu.

Česká obchodní inspekce doporučuje spotřebitelům, aby nenavazovali obchodní vztahy s podobnými prodávajícími. Důležité je také upozornění, že z hlediska dozoru nemůže Česká obchodní inspekce v rámci kontrolní činnosti zasahovat do konkrétních uzavřených obchodních vztahů a z nich plynoucích závazků.


 • 0

Při návštěvě zvířat v ZOO Chleby si můžete vytvořit i vánoční dekorace. Chystají se adventní dílny

CHLEBY – Již tradiční akci s názvem Adventní dílny připravuje ZOO Chleby na Nymbursku na neděli 25. listopadu a sobotu 1. prosince 2018.
Návštěvníci mohou dát prostor své fantazii a vlastnoručně si vyrobit adventní věnec na dveře či stůl. Za poplatek 150–200 Kč bude k dispozici kompletní materiál (korpusy, chvojí, široká nabídka ozdob, stuh, svíček).
Dílny se konají v Mendelově ekocentru od 13.00 do 15.00 hodin. Účast je možná i bez vstupu do zoo. Rezervaci je nutné provést telefonicky na tel. čísle 702 186 910 nebo emailem na lektor@zoochleby.cz
Srdečně zveme všechny zájemce, kteří chtějí načerpat vánoční atmosféru a připravit se na nadcházející období adventu. Pro návštěvníky bude nachystáno i drobné pohoštění.
Akce je vhodná i pro děti, které si mohou ozdobit perníčky. Současně v Mendelově ekocentru probíhá i jedinečná výstava českých betlémů, které laskavě zapůjčil jejich autor, 92letý Jaroslav Mikoláš z Prahy.


 • 1

„Nymburáci musí přesně vědět, o čem zastupitelé hlasují. Nabídneme také spoluúčast na rozpočtu,“ slibuje starosta Tomáš Mach

NYMBURK – Zasedání zastupitelstva města můžeme klidně sledovat z pohodlí svého domova díky online video přenosu. To není žádná novinka. Mnohým bodům, o kterých námi zvolení zástupci rozhodují, ale bohužel nerozumíme. Pokud se totiž bod jednání skrývá jen pod číslem, nebo zkratkou a zastupitelé nemají potřebu o něm dlouze diskutovat, víme jen, jestli návrh prošel, nebo neprošel. To by se podle starosty Tomáše Macha mělo změnit.

„Právě i díky tomu, že jsem byl dva roky v opozici, jsem poznal, že v některých materiálech do zastupitelstva se běžný občan těžko orientuje. Chtěl bych, aby každý Nymburák přesně veděl, o jaké záležitosti se hlasuje. Stejně tak budu chtít, aby byly přehledné a srozumitelné zápisy z rady města,“ slibujte starosta Mach. 

Kromě toho, že budou mít občané Nymburka lepší orientaci v práci politiků, budou moci spolurozhodovat nad částkami v rozpočtu. Zásadní investiční akce samozřejmě zůstanou na volbě zastupitelů, ostatně jsou našimi vyslanci a mají naši důvěru, ale o určité částce by měli rozhodovat sami Nymburáci. „Letos to již nestihneme, rozpočet se bude schvalovat na příštím zastupitelstvu, ale už příští rok bude rozpočet participační. To znamená, že vyčleníme konkrétní objem financí, řekněme pět milionů korun a nabídneme seznam projektů, které by se za to mohly uskutečnit. Na základě hlasování lidí pak zrealizujeme to, co si nejvíce přáli,“ říká starosta Tomáš Mach.


Členové zastupitelstva města Nymburk pro léta 2018 – 2022

Jméno: Mgr. Adriena Gabrielová
Emailová adresa: adrienagabrielova@seznam.cz
Telefon: 774 096 186
Politická strana: ANO 2011

Jméno: Jaroslav Štencl
Emailová adresa: stencl.zelfarm@seznam.cz
Telefon: 723 227 521
Politická strana: ANO 2011

Jméno: Ing. Tomáš Mach, Ph.D.
Emailová adresa: tomas.mach@meu-nbk.cz
Telefon: 602 485 810
Politická strana: Nymburk s klidem

Jméno: JUDr. Jiří Sobotka
Emailová adresa: jiri.sobotka@aknymburk.cz
Telefon: 603 266 266
Politická strana: Nymburk s klidem

Jméno: Simona Lazarová
Emailová adresa: simona.lazarova@meu-nbk.cz
Telefon: 605 472 821
Politická strana: Nymburk s klidem

Jméno: Petr Šmíd
Emailová adresa: pentia.smid@seznam.cz
Telefon: 601 346 869
Politická strana: Nymburk s klidem

Jméno: Stanislava Tichá
Emailová adresa: stanislava.ticha@meu-nbk.cz
Telefon: 731 178 945
Politická strana: Nymburk s klidem

Jméno: PhDr. Dagmar Sitná, Ph. D.
Emailová adresa: dagmarsitna@seznam.cz
Telefon: 601 566 648
Politická strana: Nymburk s klidem

Jméno: Mgr. Bořek Černý
Emailová adresa: borek.cerny@meu-nbk.cz
Telefon: 734 750 570
Politická strana: Nymburk s klidem

Jméno: MUDr. Félix Ndzahabato
Emailová adresa: felix.ndzahabato@seznam.cz
Telefon: 777 611 097
Politická strana: ČSSD

Jméno: Ing. Miloš Petera
Emailová adresa: petera@vak-nymburk.cz
Telefon: 602 357 432
Politická strana: ČSSD

Jméno: MUDr. Aleš Omáčka
Emailová adresa: ales.omacka@seznam.cz
Telefon: 603 819 661
Politická strana: Zdravý Nymburk

Jméno: PhDr. Pavel Fojtík
Emailová adresa: pavel.fojtik@meu-nbk.cz
Telefon: 776 861 407
Politická strana: Změna pro Nymburk

Jméno: Mgr. Tomáš Danzer
Emailová adresa: danzer@seznam.cz
Telefon: 603 423 822
Politická strana: Změna pro Nymburk

Jméno: MUDr. Zdeněk Dyňka
Emailová adresa: z.dynka@seznam.cz
Telefon: 604 733 733
Politická strana: Změna pro Nymburk

Jméno: Zdeněk Vocásek
Emailová adresa: vocasek@prometheus-nb.cz
Telefon: 604 847 775
Politická strana: ODS

Jméno: MUDr. Aleš Toman, MBA
Emailová adresa: toman@gynekologietoman.cz
Telefon: 775 148 792
Politická strana: ODS

Jméno: Ing. arch. Jan Ritter
Emailová adresa: jan.ritter@meu-nbk.cz
Telefon: 774 285 222
Politická strana: Nymburští demokraté

Jméno: Mgr. Kateřina Vokálová
Emailová adresa: vokalova.k@gmail.com
Telefon: 727 980 331
Politická strana: Nymburští demokraté

Jméno: Mgr. et Mgr. Ivan Černovský
Emailová adresa: cernovskyivan@gmail.com
Telefon: 727 895 623
Politická strana: Nymburští demokraté

Jméno: Tomáš Bártl
Emailová adresa: bartltomas@email.cz
Telefon: 739 544 924
Politická strana: Nymburští demokraté

 


 • 0

Česká obchodní inspekce varuje před bývalým webem nymburského básníka Jiřího Tepera. Jako v dalších případech bylo zneužito jméno

PRAHA / NYMBURK – Pokud zavítáte na webové stránky www.jiri-teper.cz v touze si přečíst něco z tvorby básníka, novináře, scénáristy, moderátora a nymburského patriota Jiřího Tepera, budete velmi překvapeni. Místo poezie či fejetonů si zde můžete koupit boty. Jenže pozor, Jiří Teper se obchodníkem s obuví nestal, jedná se o rizikový web, od jehož návštěvy odrazuje i Česká obchodní inspekce (ČOI).

„V poslední době je to velmi častý jev. Webovou adresu, kterou z nějakého důvodu původní vlastník přestal využívat, okamžitě koupí spekulanti a provozují zde podezřelý eshop. Ve většině případů se jedná právě o prodej bot. Proč právě tento artikl, nevíme,“ upozorňuje tiskový mluvčí České obchodní inspekce Jiří Fröhlich. 

Jiří Fröhlich

Zmíněná adresa už byla dokonce zařazena do databáze rizikových eshopů na stránkách ČOI. (Databáze zde) „Stránky nemají v pořádku obchodní podmínky, není uveden žádný kontakt, jsou zcela anonymní. Na doménu nás upozornil i její původní vlastník, který ji neprodloužil. Stránky považuje ČOI za rizikové,“ stojí ve zdůvodnění varování přímo na webu ČOI. Nutno upřesnit, že podezření, že něco není s adresou www.jiri-teper.cz v pořádku, sdělilo ČOI Rádio Patriot, právě na základě rozhovoru s Jiřím Teperem z června letošního roku, kdy jsme představovali aktuální Teperovu knihu Co mně napsal hadilov písař a přišla řeč i na autorovy soukromé webové stránky.

Jiří Teper

Jiří Teper na zjištěnou skutečnost reagoval slovy: „To jsou tedy syčáci (použil peprnějšího výrazu – pozn. red.). Zneužívají dobré jméno básníkovo. Nebo dobrého jména dobrého básníka? (smích)  Stránky jsem před časem přestal platit a vlastnictví mi tak zaniklo. Přišlo mi, že tam nikdo nechodí a je zbytečné, abych adresu dále platil.“ To ale rozporuje Jiří Fröhlich z ČOI. „Spekulanti si vytipovávají adresy, které mají dobrou historii a na které bylo v minulosti hodně přístupů. Předpokládají tak, že se sem budou lidé vracet třeba ze setrvačnosti. Podle dosavadních zjištění vedou vždy stopy do Číny. Buď si tyto podvodné stránky registruje přímo někdo v Číně, nebo to tak má jenom vypadat. Čína totiž na výzvy ČOI o odtajnění vlastníka adresy zásadně nereaguje,“ dodává Fröhlich.

Česká obchodní inspekce ve varování proti takovýmto stránkám jde ještě dále. Okamžitě po zanesení rizikové adresy do databáze, tyto přejímá server seznam.cz a ve vyhledávání je nezobrazí. Stejně tak je blokuje přímo internetový prohlížeč od Seznamu. Český antivirový gigant ESET ve svých produktech uživatele upozorní, že hodlá návšívit rizikovou stránku a od takové návštěvy jej odrazuje. 

Celý rozhovor s tiskovým mluvčím České obchodní inspekce Jiřím Fröhlichem k poslechu zde:

Josef Podolák


 • 0

Po dvou letech se do čela Nymburka vrací Tomáš Mach. Jeho zástupci jsou Bořek Černý a Stanislava Tichá. Všichni ze sdružení Nymburk s klidem

NYMBURK – Překvapení se na ustavujícím zastupitelstvu nekonalo. Přestože končící starosta Pavel Fojtík navrhl na prvního muže na radnici lídra Nymburských demokratů a dosavadního místostarostu Jana Rittera, do čela města byl zvolen bývalý starosta a lídr sdružení Nymburk s klidem, Tomáš Mach.

Před samotnou volbou starosty, která byla letos, oproti zažité nymburské tradici, veřejná, Jan Ritter ve dvacetiminutové prezentaci připomněl, co vše se za poslední dva roky povedlo realizovat a jaké projekty jsou rozpracované. K hlasování o Ritterovi na pozici starosty ale nakonec vůbec nedošlo, protože těsným poměrem 11:10 hlasů byl následně zvolen do čela zastupitelů bývalý starosta Tomáš Mach. Předem deklarovaná koalice Nymburk s klidem, ČSSD a ODS tedy potvrdila, že společně bude vládnout nymburské radnici. 

Místostarosty byli následně zvoleni Bořek Černý a Stanislava Tichá, oba z Nymburk s klidem. Sedmičlennou radu města dále doplnili Petr Šmíd (Nymburk s klidem), někdejší starosta Miloš Petera za ČSSD a bývalý místostarosta Zdeněk Vocásek a Aleš Toman z ODS.

Do čela kontrolního výboru byla zvolena Adriena Gabrielová (ANO 2011), dosavadní místostarostka a finační výbor povede radní Petr Šmíd.

Do opozice tak odchází Změna pro Nymburk, Nymburští demokraté, ANO 2011 a Zdravý Nymburk.

Rozhovor se starostou Tomášem Machem nabídneme na Rádiu Patriot ve čtvrtek 8. listopadu od 11:00 hodin.

 


 • 0

Na „tajné“ předvolební schůzce na nymburské radnici se domlouvalo s kým ano a s kým ne. Starosta Fojtík kupodivu neodmítal spolupráci s Machem

NYMBURK – Tři týdny před komunálními volbami se na nymburské radnici uskutečnila „tajná“ schůzka vládnoucí koalice s potenciálními partnery. Zúčastnili se jí zástupci Změny pro Nymburk, Nymburských demokratů, ANO 2011, Zdravého Nymburka, Pro Nymburk a Pirátů. Hlavním tématem byla povolební spolupráce. Piráti ale asi všem přítomným vyrazili dech, neboť bezprostředně po jednání celý obsah zveřejnili ve svém registru lobistických kontaktů. Ostatně, takto transparentně se Piráti zavázali jednat od samého začátku a to na všech politických úrovních.

Zde předkládáme zápis z jednáni očima a perem lídra nymburských Pirátů Petra Procházky.

Dne 12.9. jsme přijali pozvání několika nymburských stran a uskupení k setkání na radnici města Nymburk. tohoto setkání jsme se zúčastnili ve složení Petr Procházka, Martin Martin, Petr Pištěk. (1.,2. a 3. na kandidátce)

ANO (Adriena Gabrielová, Jaroslav Štencl, Ladislav Gabriel, Václav Šťastný, Vojtěch Krameš), Nymburští demokraté (Ivan Černovský, Jan Ritter), Změna pro Nymburk (Pavel Fojtík, Marek Michl), Zdravý Nymburk (David Šitavanc) a Pro Nymburk iniciovali toto setkání, aby se předběžně ujistili o možnosti povolební spolupráce. Hlavním impulzem bylo zjištění sympatií či antipatií k ambicióznímu hnutí Nymburk s klidem, které vede bývalý starosta Tomáš Mach a jejichž kampaň je velice ostrá a velice finančně nákladná. Mach je známý svým úzkým napojením na bývalého starostu a hejtmana SČK Miloše Peteru, který také jako lídr vede ČSSD do komunálních voleb. Tomáš Mach je také známý aférou, kdy několik let popíral statisícové příjmy ze společnosti VaK Nymburk v době, kdy zastával úřad starosty města.
Za Piráty byly předneseny programové priority a povolební strategie, která je pro nás stěžejní při skládání případné budoucí koalice – transparence, participativní rozpočtování, rozkrytí finančních toků u městských firem a organizací…
Nymburk je nyní před volbami rozdělen na několik táborů. Do jednoho z nich patří výše zmíněné strany, které z části tvoří současnou koalici ve městě (ANO, Nymburští demokraté, Změna pro Nymburk a TOP09) a programově do něho patří také Zdravý Nymburk a blízce i Piráti. Druhým táborem je podle aktuální situace nepsaný svazek ČSSD, ODS a Nymburk s klidem. Do třetího tábora patří SPD, Národní demokracie a KSČM, s nimiž zatím, zdá se, nikdo o spojení neuvažuje. Samostatně stojí Krásný Nymburk (ODA), což je prozatím značně nečitelné uskupení.
Na této schůzce jsme vznesli dotaz, zda představitelé stran připouštějí povolební spolupráci s ČSSD pana Petery, nebo s Nymburkem s klidem. Nymburští demokraté toto jednoznačně odmítli, Zdravý Nymburk také. Odpovědi pana Fojtíka ze Změny pro Nymburk byly částečně vyhýbavé, ač sám hovořil o předchozí velice špatné zkušenosti z koalice 2010, kde byl společně s ČSSD. Odpovědi ANO byly ryze odmítavé, avšak zazněly pouze z úst kandidátů z nižších příček. Lídr Adriena Gabrielová se po celou dobu schůzky nijak zásadně nevyjádřila.

Z Výše uvedeného plyne, že sestavování koalice bude v našem městě velice složitou záležitostí. Avšak je třeba počkat až na výsledek voleb, kde se Piráti pokusí získat co největší podíl a poté budou ostře vyjednávat o svých programových prioritách.


 • 1

Smutný robot Matylda seděl u Obecního úřadu v Budiměřicích. Byl ošetřen v Nymburce a pokračoval v cestě do Pelhřimova

NYMBURSKO – Nezbláznili jsme se, popisujeme jen to, co se ve čtvrtek večer skutečně stalo. Přes Nymburský okres totiž stopoval robot Matylda. Jde o projekt se snahou o zápis do České knihy rekordů. V Nymburce musela být Matylda dokonce ošetřena. Dostala se tak do domácnosti hodné zachránkyně Pavly Šlechtové.

Matylda u zachránkyně Pavly Šlechtové doma

„Pocity ze setkání mám krásné, je teď pro mě jako třetí dítě,“ vyznala se zachránkyně Pavla a k nutnosti ošetření, respektive opravy dodává: „Matylda seděla u Obecního úřadu v Budiměřicích. Děti si ji něvšimly, já jo. No a když jí noha visela na drátkách, tak ji prostě opravit musíte.“  Pavla naložila Matyldu i se speciální sedačkou, kterou má robot sebou, do auta a Matylda se tak dostala do domácnosti Pavly Šlechtové v centru Nymburka.  Robot mimojiné mluví, pořizuje snímky a udává svoji polohu. O tom, kde se právě nachází tak mají přehled nejen tvůrci projektu, ale i široká veřejnost prostřednicvím facebookové stránky Robotí autostop aneb nepropadáme panice – ručník s sebou.

Matylda se synem zachránkyně Tondou

A o Matyldě věděla i paní Pavla.  Takže setkání s robotem pro ni nebylo překvapení, ale spíše potěšení. „O Matyldě jsem věděla a říkala jsem si, že bych ji ráda svezla a přání se splnilo,“ uzavírá první setkání s robotem Pavla.

Kolem deváté večer došlo u čerpací stanice na dálnici D11 u Poděbrad k předem domluvenému předání dalšímu řidiči, který o půlnoci Matyldu odveze do Kolína. V pátek by tak mohla dostopovat do cíle své cesty, Pelhřimova.

Matylda se nabíjí během jízdy právě přes speciální autosedačku. Přes den pak také pomocí solárních panelů.

Pokud se nám podaří sehnat další informace o cestě Matyldy ve Středním Polabí, doplníme. Každopádně přejeme Matyldě šťastnou cestu.

Informace o celém projektu naleznete zde.

 

Josef Podolák


O Matyldě:

MATYLDA je humanoidní open source robot z dílny OpenTechLab Jablonec nad Nisou, určený zejména k edukativním, ale i terapeutickým účelům nebo umění. 

Smyslem bylo stvořit cenově dostupnou platformu, vhodnou jako učební pomůcku pro kybernetiku, robotiku i programování.  

MATYLDA rozhodně není hračka, i když si hraje ráda. Je vybavena různými senzory (gyroskop, akcelerometr, ultrazvukový senzor, mikrofony). Ty jí dovolují při příslušném naprogramování interaktivní i částečné nebo zcela autonomní chování.  

Autorem a konstruktérem je Michal Seidl, pouze část designových prvků (tvar hlavy a rukou) byla převzata z open source projektu Poppy. 

Ovládání MATYLDY zajišťují mikrokontrolery – Arduina, které řídí příslušné servopohony. Síla jednotlivých serv je dimenzována právě tak, aby byla schopná nést vlastní váhu platformy. Zejména cena servomotorů totiž zásadně ovlivňuje celkovou cenu MATYLDY.

Platformu lze snadno upgradovat nejen o další senzory, ale také o mikropočítač (např. Rapsberry Pi). Ten dovoluje výrazně složitější operace, jako například připojení k internetu a spolupráci s volnými vývojářskými nástroji, jako je Google talk. Tím se interaktivita MATYLDY posouvá na úroveň vyspělých robotů, schopných například i rozhovoru s člověkem. 

Velikou výhodou je opět cenová dostupnost takových řešení a také s nimi spojená široká celosvětová komunita. 


 • 0

Máte potíže s konflikty ve vztazích? Nevíte si rady? Obraťte se na psychoterapeuta Respondea. Organizace působí v Nymburce, Kolíně a Mladé Boleslavi

NYMBURK / KOLÍN – Ať už se potýkáte v partnerství, při soužití s rodiči či výchově dětí s problémy, které vrcholí agresí, můžete za pomoci psychoterapeuta Respondea tyto konflikty ve vztazích vyřešit. Psychoterapie, která může být individuální, ale i párová je bezplatná. Psychoterapeutická setkání je možné domluvit v Nymburce, Mladé Boleslavi a Kolíně.

Lenka se obrátila na Respondeo s tím, že se rozvádí s otcem jejich čtyřletého syna, a už je zoufalá z věčných hádek přecházejících až v agresi. Přitom oba mají zájem minimálně o předávání informací o synovi vzhledem k tomu, že si ho otec bere pravidelně na víkendy. Lenka si tedy dohodla termín konzultace s psychoterapeutem, kde nejdříve podrobně celou situaci rozebrali. Pravidelným docházením na psychoterapii se nyní postupně snaží společně nalézt způsob, jak s partnerem komunikovat. „V rámci prvních terapeutických setkání se s klientkou v situaci, kdy se jakýkoliv pokus o domluvu vždy zvrhl v hádku a otevřenou agresi, podařilo nalézt ve vzájemné komunikaci okamžiky, kdy jsou schopni předávat si alespoň základní praktické informace o čtyřletém synovi. V současné době mapujeme způsoby, jak nastavit pravidla komunikace jinak,“ říká k tomu psychoterapeut Respondea, který vede jak individuální, tak i párové terapie zaměřené na konflikty ve vztazích.

Kontakt pro domluvení termínu: 725 554 828 (po-čt: 8-15 hodin)

Projekt je podpořen z programu Ministerstva vnitra.


Respondeo, z. s. je nestátní nezisková organizace, která poskytuje služby lidem a rodinám, kteří se ocitli v složité životní situaci a neví, jak z ní ven. Jejími základními principy jsou bezplatnost (veškeré služby jsou pro klienty bezplatné), nestrannost, nezávislost a důvěrnost, vedle toho také individuální přístup a respekt. Provozuje Občanskou poradnu Respondeo, dále Intervenční centrum Respondeo pro oběti domácího násilí a program Sanace rodiny pro ohrožené rodiny s dětmi. Respondeo je členem Asociace občanských poraden a Asociace pracovníků intervenčních center, o. s. a registrovaným poskytovatelem sociálních služeb a služeb pro oběti trestných činů dle platné legislativy. Působí ve východní a severovýchodní části Středočeského kraje, na území 6 okresů – Mělník, Mladá Boleslav, Praha východ, Nymburk, Kolín a Kutná Hora. Má pobočky v 7 městech Středočeského kraje a každý rok pomůže cca 1 500 lidem v tíživé životní situaci.

 

Zdroj foto: Pixabay.com


 • 1

V Poděbradech je potvrzeno! Starostou se o jeden hlas stal lídr kandidátky STAN Jaroslav Červinka

PODĚBRADY –  Překvapení se při ustavujícím zastupitelstvu města Poděbrady nekonalo. Jak bylo předem avizováno novou koalicí STAN, NAŠE PODĚBRADY a ODS, starostou byl zvolen Jaroslav Červinka, lídr kandidátky STAN v posledních volbách. Uvolněnými místostarosty se stali Roman Schulz z ODS a Miroslav Holas ze sdružení NAŠE PODĚBRADY. Vítěz voleb, dosavadní starosta a jednička na kandidátce VOLBA PRO PODĚBRADY Ladislav Langr vyšel naprázdno. Nebude ani v radě města.

Protikandidáti na post starosty byli navrženi dva. Radek Smejkal (Pro občany Poděbrad) a Ladislav Langr. Ten volby fakticky vyhrál, co do počtu preferenčních hlasů a se svým sdružením získal sedm mandátů v jedenadvacetičlenném zastupitelstvu, tedy největší zastoupení. Sestavit většinovou koalici s ostatními stranami se mu ale nepodařilo. Ladislav Langr tak po osmi letech končí ve vedení města a odchází do opozice. Jak Smejkal, tak Langr v přímé volbě o jeden hlas neprošli. Jedenácti hlasy byl naopak starostou Poděbrad zvolen Jaroslav Červinka, přičemž  Jiří Pacovský (SNK MLADÁ PODĚBRADY) a Milan Suchomel (VOLBA PRO PODĚBRADY) se zdrželi.

V radě města nezůstal nikdo z té minulé. Kromě výše jmenovaného starosty a dvou místostarostů v ní nově zasednou také Helena Štrobl Syrovcová (ODS), Pavel Bažant a Miroslav Káninský (NAŠE PODĚBRADY)  a Zdeněk Havlas (STAN). Starostovo hnutí tak bude mít v radě jen dva mandáty, NAŠE PODĚBRADY tři a ODS dva. Rada města zůstává sedmičlenná.

Předsedou Finančního výboru je Petr Fiala (ODS) a naproti zavedenému zvyku, kdy byla funkce předsedy Kontrolního výboru vždy nabídnuta lídrovi nejsilnější opoziční strany, se jejím předsedou stal Miroslav Káninský (NAŠE PODĚBRADY). Protikandidáti Klára Jirásková (Pro občany Poděbrad) a Ladislav Langr (VOLBA PRO PODĚBRADY) získali vždy jen deset hlasů. V praxi to znamená, že nová koalice bude kontrolovat sama sebe.

Josef Podolák

 


TV Patriot

TV Patriot

Rozhovor - Starosta města Nymburk, Ing. Tomáš Mach

Zveřejnil(a) Rádio Patriot dne Pondělí 4. února 2019

TV Patriot

Sportovní servis - Jindřich Licek, Volleyball Nymburk

Sportovní servis - Jindřich Licek, Volleyball Nymburk

Zveřejnil(a) Rádio Patriot dne Úterý 29. ledna 2019

Reklama

Tip Rádia Patriot

Aktuální akce v Polabí

facebook.com/radiopatriot

Reklama

Vyhledávání na webu