ROZHOVORY: Dotazy posílejte na studio@radiopatriot.cz nebo přes kontaktní formulář na webu..........

Počasí Nymburk - Slunečno.cz

Author Archives: pepapodolak

 • 3

Libická spojka má zrychlit trať Praha – Hradec Králové. Vlaky se vyhnou Velkému Oseku rychlostí 160 km/h

PRAHA/LIBICE NAD CIDLINOU – Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) představila poprvé detailnější plány, jak chce zrychlit jeden z vytížených úseků tratě podél pravého břehu Labe mezi Kolínem a Poděbrady. Nejzásadnější akcí kromě zrychlení stávajícího úseku je vybudování nové Libické spojky. Ta má zkrátit jídní dobu mezi Prahou a Hradcem Králové, vlaky díky ní opustí zajížďku přes Velký Osek. Informace přinesl server www.zdopravy.cz

Tři různé verze Libické spojky SŽDC zveřejnila v materiálu, který poslala do takzvaného zjišťovacího řízení. V jeho průběhu mají úřady zjistit, zda budou detailněji posuzovat vliv stavby na životní prostředí.

Libická spojka je v návrhu vedena ve třech verzích. V první se počítá s jednou kolejí jižně od D11 pro směr z Chlumce nad Cidlinou na Nymburk, druhou kolejí severně od D11 pro směr z Nymburku do Chlumce. Odbočné výhybky v obvodu Libice nad Cidlinou do kolejí Libické spojky jsou navrženy pro rychlost 140 a 120 km/h, ve směru Kolín – Poděbrady je v obou kolejích navržena rychlost 160 km/h.

Ve druhé variantě vedou obě koleje nové spojky severně od D11, rozplet tratí v obvodu Libice nad Cidlinou je umístěn co nejblíže k obvodu Kanín. Kolej ve směru z Nymburku do Chlumce je vedena přesmykem přes obě traťové koleje z/do Kolína. Délka kolejí je zhruba 2,4 km. Stejně dlouhá je i třetí varianta (v nákresu jako v.4) vedená také severně od D11, kdy kolej ve směru z Nymburku do Chlumce nad Cidlinou je vedena přesmykem přes jednu traťovou kolej ve směru z Kolína do Nymburku. V prostoru celé dnešní stanice Libice nad Cidlionou je navržen tříkolejný svazek. Navrhovaná rychlost ve všech hlavních směrech je 160 km/h bez propadů rychlosti. Současně má dojít i ke zrušení některých přejezdů. Zpracovatelé studie variantu 1 nedoporučují kvůli koridorům pro zvěř.

Návrh současně počítá s tím, že stávající železniční smyčka z Velkého Oseka na trať do Hradce Králové, která umožňuje bezúvraťový provoz spojení Praha – Hradec Králové, skončí. Trasa mezi Prahou a Hradcem Králové novou spojkou zkrátí o 4,5 kilometru.

Podle návrhu projektu má mezi Kolínem a Poděbrady dojít ke zvýšení rychlosti na 160 kilometrů v hodině a modernizaci zastávek a stanic. Až dosud je maximem na této trati rychlost 120 kilometrů v hodině. SŽDC podle materiálu počítá s výrazným nárůstem dopravy, u nákladních vlaků o třetinu.

SŽDC nedávno poslala úřadům k posouzení i chystanou modernizaci další části pravobřežní trati v úseku mezi Lysou nad Labem a Nymburkem. Žádost ale stáhla kvůli odstranění některých chyb.

SŽDC přitom současně vypsala i zakázku na aktualizaci studie proveditelnosti, která řeší modernizaci celé pravobřežní tratě. Podle mluvčího SŽDC Marka Illiaše bude další projektová příprava záviset právě na výsledku aktualizace studie proveditelnosti.

Zdroj: www.zdopravy.cz


 • 0

Budou se v Milovicích opakovat volby? Nespokojený volič prý podal podnět k soudu kvůli administrativní chybě

MILOVICE – V oficiálních předvolebních materiálech od milovické radnice chybělo jasné označení volební místnosti pro sedmý okrsek. Překlepem se na seznamu objevil dvakrát okrsek číslo 1. To se nelíbí minimálně jednomu Milovičákovi, který se rozhodl napadnou výsledek voleb podnětem k soudu. Podle starosty Milana Poura zřejmě tato drobnost k vyvolání nového hlasování nepovede a ani by si to nepřál.

 

Velmi těžce se nyní v Milovicích rodí budoucí vládnoucí koalice. Na svoji stranu se snaží získat ostatní zvolené zastupitele vítěz voleb, někdejší starosta Lukáš Pilc, který má s ODS pět mandátů. Pro znovuobsazení starostovského křesla ale potřebuje minimálně osm politiků, úspěšných v letošních volbách. Pokračovat v rozdělané práci by chtěl i současný starosta Milan Pour, který s ANO získal jen tři mandáty a bral stříbrnou medaili. Pro něho je vyjednávání možná ještě složitejší.

Jenže situace se může daleko více zkomplikovat. Podle občana Milovic, který se obrátil na redakci Rádia Patriot, výše uvedená oficiální informace mohla voliče zmást, ti pak nevěděli, kde mají svoji volební místnost a k volbám nešli. Podle emailu, který nám nespokojený Milovičák zaslal, již podal podnět k soudu na přezkum průběhu a výsledků voleb.

Podle starosty Milana Poura by diskutované pochybení nové volby vyvolat nemělo. „Dle mého názoru tato chyba nemá vliv na výsledek voleb. Jedná se totiž o písařskou chybu. Všichni voliči dostali do schránky obálku s volebním lístkem, na kterém bylo správně uvedeno číslo a sídlo volebního okrsku. Oba okrsky jsou v jedné budově – ZŠ T.G.M. a patří do první trojice s nejvyšší volební účastí, takže z tohoto lze usoudit, že to nijak neovlivnilo volební účast, která byla letos v těchto okrscích vyšší než v roce 2014, v okrsku č. 1 o 3,13% a v okrsku č. 7 o 4,9 %.,“ uvádí starosta Pour.

ZŠ TGM v Milovicích. Místo problematických okrsků.

Jenže informace s „překlepem“ visela na oficiálních vývěskách i na webu města. K tomu Milan Pour dodává: „Ve vydaní Milovického echa vyšla správná informace včetne ulic a čp., ke kterým se jednotlivé okrsky vztahují a tato podrobná informace byla zveřejněna i na facebooku města. Takže informovanost voličů byla dostatečně podrobná i s předstihem zveřejněna.“

Aspirant na starostu Milovic, lídr ODS Lukáš Pilc nechce o možném vypsání nových komunálních voleb spekulovat. „Toto je na posouzení správního, popřípadě ústavního soudu, jehož závěr pak bude nutné zcela respektovat. V tuto chvíli pro nás platí aktuálně zveřejněný výsledek voleb,“ vyjádřil se Pilc.

Příprava, průběh a vyhodnocení voleb spadá do působnosti ministerstva vnitra. Na náš dotaz odpověděla tisková mluvčí ministerstva Klára Pěknicová: „O neplatnosti voleb nebo hlasování může rozhodnout jenom příslušný soud. Pokud by se některý volič domníval, že mu byl neoprávněně znemožněn výkon práva volit, má možnost obrátit se na soud s návrhem na neplatnost hlasování, na neplatnost voleb nebo na neplatnost volby kandidáta ve volbách do zastupitelstev obcí. Návrh může podat každá osoba zapsaná do seznamu voličů ve volebním okrsku, kde byl člen zastupitelstva obce volen, jakož i každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do tohoto zastupitelstva, má-li zato, že byla porušena ustanovení volebního zákona způsobem, který hrubě ovlivnil výsledky hlasování, výsledky voleb nebo výsledek volby kandidáta. Návrh je třeba podat nejpozději 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb do zastupitelstev obcí Státní volební komisí, tj. nejpozději 19. října 2018, u příslušného krajského soudu.“

Ve stejném duchu odpověděla také Helena Frintová, tisková mluvčí Středočeského krajského úřadu, který volby dozoruje: „Krajský úřad není příslušný k posouzení, zda chyba na přiloženém dokumentu „Informace o počtu a sídle volebních okrsků“ je takového charakteru, aby mohla mít vliv na výsledek voleb v obci Milovice. Příslušným je pouze soud. Podáním návrhu na neplatnost hlasování, na neplatnost voleb nebo na neplatnost volby kandidáta se může domáhat ochrany u soudu každá osoba zapsaná do seznamu ve volebním okrsku, kde byl člen zastupitelstva obce volen, jakož i každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do tohoto zastupitelstva. Návrh je třeba podat nejpozději 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb do zastupitelstev obcí Státní volební komisí, tj. do 19.10.2018, krajskému soudu.“

Voličům a politikům v Milovicích tak nezbývá, než počkat na datum 20. října, kdy by mělo být jasné, zda se podnětem bude příslušný soud zabývat a zda vůbec k podání takové stížnosti došlo. Probíhající vyjednávání o budoucí vládnoucí koalici na milovické radnici ale do té doby neustrnou.

Josef Podolák

 

 


 • 0

Ladislav Langr post poděbradského starosty zřejmě neobhájí, i když vyhrál volby. Spojili se proti němu Káninský s Červinkou

PODĚBRADY – Volby v Poděbradech s přehledem vyhrálo uskupení současného starosty Ladislava Langra Volba pro Poděbrady. Jenže sedm získaných mandátů plus možná koalice se spřízněnými stranami mu dává potenciál maximálně deseti hlasů v jedenadvacetičlenném zastupitelstvu. Proti němu stojí nově formovaná koalice o jedenácti členech.

„Končím jako starosta. Deset ku jedenácti je volební matematika,“ stroze, ale výstižně okomentoval výsledky voleb dosavadní starosta Ladislav Langr. Na jisto totiž může počítat s podporou sdružení Pro občany Poděbrad, které získalo dva mandáty a s jedním od SNK Mladé Poděbrady.

Protikandidát na starostu vzejde z jednání mezi lídrem sdružení Naše Poděbrady Miroslavem Káninským a jedničkou na kandidátce STAN + KDU-ČSL Jaroslavem Červinkou. Káninského strana získala ve volbách pět mandátů oproti třem pro STAN, Červinka má ale o 119 více preferenčních hlasů. Spojení Káninského s Červinkou je pro mnoho voličů nepříjemným překvapením. Třetí do party je ODS u které je už z principu nemožné, aby podpořila na starostu Ladislava Langra. Ta získala tři mandáty.

Nic ale není ještě pevně rozhodnuto a jednání se stále vedou. Dá se spekulovat o možném „přeběhlíkovi“ z uskupení STAN + KDU-ČSL, kterému by se nemuselo líbit spojení s Káninského Našimi Poděbrady. V podstatě by mohla i ODS navrhnout vlastního kandidáta na starostu a nepřiklonit se ani k jednomu z výše jmenovaných.

Jednání stran budeme nadále sledovat…

 

 


 • 0

„Spolupráci s Fojtíkem mi byl čert dlužen,“ říká bývalý ředitel TS Nymburk Jaroslav Radoň, nyní vyšetřovaný policií. Hrozí mu až 5 let vězení

NYMBURK – V létě roku 2016 si vedení města Nymburk nechalo vypracovat forenzní audit činnosti technických služeb, vlastní příspěvkové organizace. Ten ukázal mnohá pochybení, zejména v účetnictví a celkovém hospodaření organizace. Podle auditorů Město přišlo špatným vedením technických služeb bývalým ředitelem Jaroslavem Radoněm minimálně o 18 milionů korun. Problém se ale zřejmě vleče od doby vzniku příspěvkové organizace za éry starosty Ladislava Kutíka. O to se ale nikdo nezajímá a bývalý ředitel je nyní popotahován „jen“ k vůli tomu, že řádně nevybral externí účetní firmu. Za to mu hrozí až pět let za mřížemi, anebo také podmínka. 

Pravdu o hospodaření a činnosti příspěvkové organizace města se chtěl dozvědět bývalý starosta Tomáš Mach. Na konci června 2016 získala, ve výběrovém řízení, zakázku na forenzní audit činnosti technických služeb společnost ABC Works CZ za bezmála 100 tisíc korun s DPH. Firma vyhotovila elaborát 16. září 2016 a následně jej odeslala na Město. Doručení auditu se Tomáš Mach už politicky nedožil. Na zastupitelstvu města 21. září byl odvolán a do funkce byl zvolen dosavadní místostarosta Pavel Fojtík. Stalo se tak několik minut poté, co se zastupitelům představil nový ředitel Technických služeb města Nymburk Martin Netolický, který nahradil Jaroslava Radoně. Ten rezignoval na funkci ze zdravotních důvodů a to právě v době, kdy už probíhal audit. Výsledky obsáhlého auditu tak spadly do klína novému vedení radnice a především starostovi Fojtíkovi.

Starosta Nymburka Pavel Fojtík ústy mluvčího radnice Petra Černohouse říká: „Po projednání zprávy nezávislého auditora z 16. září 2016 proběhla řada dalších jednání a navazujících kontrolních kroků, jak ze strany auditorské společnosti, tak ze strany města. Výsledkem byly další dvě zprávy nezávislého auditora – poslední ze 16.12.2016. Na základě závěrů z provedeného forenzního auditu, uložila rada města řediteli TS přijmout nápravná opatření dle důvodové zprávy. Pan ředitel  Martin Netolický následně všechny nedostatky napravil. Dále rada města uložila TS odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši neoprávněně použitých prostředků. Z důvodu vzniklé škody podalo město trestní oznámení a doposud probíhá trestní řízení. Vzhledem k probíhajícímu řízení nelze podat více informací.“

Trestní oznámení pro špatnou smlouvu, ztrátu 18,6 milionu nikdo neřeší

Jenže tady narážíme na problém. Podle našich informací, policie vyslýchala a obvinila Jaroslava Radoně kvůli tomu, že v roce 2016 dal bez výběrového řízení vydělat půl milionu extérní poradenské a účetní firmě JH Finance s.r.o. „Ano, zde jsem udělal chybu, připouštím. My jsme začátkem roku 2016 měli problém s vlastním účetním softwarem, tak jsem pro jistotu zadal vedení účetnictví a zároveň poradenství extérní firmě. Původně to mělo být na měsíc, na dva. Pavlovi Fojtíkovi jsem to říkal a ten s tím souhlasil. Bohužel se ta spolupráce nakonec protáhla na sedm měsíců a to i s ohledem na, v té době již připravovaný forenzní audit. Prostě jsem chtěl mít jistotu, že po účetní stránce máme v technických službách všechno v pořádku. Ale nikomu na městě to nevadilo, tvářili se, jako že je to v pořádku. Fojtík to později popřel. Ostatně spolupráci se Změnou pro Nymburk mi čert dlužen. Byl to jeden podraz za druhým,“ říká k pochybení bývalý ředitel technických služeb Radoň. Připomeňme, že právě za sdružení Změna pro Nymburk se Radoň dostal do zastupitelstva města a před čtyřmi lety byl lídrem kandidátky Pavlem Fojtíkem protěžován, jako jeden z odborníků na kandidátní listině. Mluvčí nymburské policie Petra Potočná k případu doplňuje: „Panu Jaroslavu Radoňovi jsme sdělili obvinění z porušení povinnosti při správě cizího majetku, za což mu při prokázání hrozí až pět let odnětí svobody.“ Hospodářská kriminálka už případ uzavřela a spis má nyní na stole státní zástupce. Konkrétně se v tomto případě jedná o nevýhodně podepsanou smlouvu, fakturaci za služby i v době, kdy neexistoval oficiální smluvní vztah a výběr firmy bez soutěže. Technické služby, respektive Město Nymburk za služby společnosti JH Finance s.r.o. zaplatilo úhrnem 463 790 korun s DPH.

Je tu ještě druhý případ a dle našeho názoru závažnější. Ten ale spí u někoho v šuplíku. Závěrečná zpráva nezávislého auditora, společnosti ABC Works CZ, o provedení forenzního auditu činnosti Technických služeb města Nymburk, příspěvkové oragnizace v letech 2014 – 2016. Podívejme se tedy na shrnutí hlavních zjištění šestatřicetistránkového protokolu.

Technické služba města Nymburk ve sledovaném období nesplňovaly zákonné povinnosti:

 • zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě
 • vyhlášku č. 416/2004 Sb. k zákonu č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě
 • zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Za hlavní nedostatky auditor považuje zejména neúčelné, neefektivní a nehospodárné používání svěřených veřejných prostředků, nedodržování ustanovení daných platnou zřizovací listinou, vynakládání veřejných prostředků v rozporu se schváleným rozpočtem, neprůkaznost účetnictví a mnoho dalších pochybení.

Naprosto děsivě pak vyzní zjištění o chybně fakturované dani z přidané hodnoty. „Za sledované období TS města Nymburk nesprávně vyfakturovaly za služby poskytnuté svému zřizovateli DPH v celkové výši 18 588 566 Kč nad rámec hodnoty těchto služeb bez DPH a Město Nymburk tyto faktury zaplatilo. Za sledované období 1.1.2014 – 30.6.2016 tak bylo zbytečně městem zaplaceno a následně ze strany TS města Nymburk na DPH odvedeno cca 18,6 milionu korun,“ píše se mimojiné v auditu.

Objektivně je ale třeba říci, že všechny nedostatky a problémy nelze automaticky přisoudit bývalému řediteli Jaroslavu Radoňovi. Jak ve zprávě píše auditor, odpovědnost nesou také správní orgány města Nymburk, jako zřizovatele příspěvkové organizace Technické služby města Nymburk. Město neplnilo zákonnou povinost o finační kontrole a selhaly všechny dozorové a kontrolní orgány. A jestli někdo pochybnosti měl, tak si je zřejmě nechal pro sebe. Jaroslav Radoň vinu odmítá. „Neudělal jsem nic špatně. Tento systém byl nastaven již za doby starosty Ladislava Kutíka a celou dobu jsme podle něj fakturovali. Všechny úkony a kroky ve vedení technických služeb jsem dělal na základě zřizovací listiny. Je naprosto nemyslitelné, že bych si dělal, co chtěl. Byl jsem pravidelně kontrolován, naše účetnictví každoročně procházelo podrobným přezkumem a nikdo nic nikdy nenašel. Kdyby byla objevena chyba, tak bych ji pochopitelně odstranil a napravil, ale po celou dobu jsem byl ze strany Města ujišťován, že je vše v pořádku. Jestli nyní někdo objevil takto závažná pochybení, tak s tím zásadně nesouhlasím. To je problém, který má jít za někým jiným, ne za mnou. Zřejmě by někomu přišlo vhod, aby to teď celé na mě hodil,“ uzavírá kauzu Radoň.

Celou záležitost budeme nadále sledovat….

Josef Podolák

 

 

 

 

     

 


 • 0

Zrekonstruovaná prodejna Albert v poděbradském „Růžovém slonu“ nabízí zdravé potraviny i wi-fi připojení

PODĚBRADY – Zákazníci poděbradského supermarketu Albert v ulici Na Valech si od středy 3. října mohou užívat nákupy v novém prostředí. Prodejna prošla komplexní modernizací, její interiér odpovídá současným trendům a nabízí zákazníkům hned několik novinek pro pohodlnější nakupování.

Nově zrekonstruovaná prodejna Albert využívá moderních technologií, které navíc výrazně snižují spotřebu energie i celkovou uhlíkovou stopu. Celý prostor nyní působí mnohem elegantněji a zboží je nově uspořádáno tak, aby usnadnilo nakupujícím výběr jejich oblíbených produktů. Díky úspornosti a vzdušnosti interiéru se zákazníci rychle a snadno zorientují v prostoru a vždy tak najdou to, co hledají, ať už jde o čerstvé ovoce a zeleninu, chléb od regionálních pekařů nebo delikatesy z tradičního pultového prodeje. „Věříme, že nakupující v Poděbradech ocení také wi-fi připojení a novinku v podobě koutku Zdravě s Albertem. Najdou v něm na jednom místě desítky výrobků, které vychází vstříc zdravému životnímu stylu i speciálním nárokům zákazníků, kteří musí či chtějí jíst bez lepku, laktózy, diabeticky nebo hledají veganské, raw či produkty v bio kvalitě,“ popisuje Barbora Vanko, mluvčí obchodů Albert, a dodává: „Přejeme našim poděbradským zákazníkům, aby pro ně byla nová prodejna příjemným místem k nákupu i setkávání.“


 • 1

Dva roky sám na radnici. „I tak jsme toho stihli dost,“ říká starosta Lysé nad Labem Karel Otava

LYSÁ NAD LABEM – Současné vedení města Lysá nad Labem nemělo jednoduchou pozici. Poté, co se v červnu 2016, po odvolání dosavadního dlouholetého starosty Jiřího Havelky, ujal postu starosty Karel Otava, nebyl nikdo, kdo by se chtěl naplno, tedy uvolněně  věnovat potřebám obyvatel města z pozice místostarosty. Na všechna důležitá rozhodnutí a jednání zůstal sám starosta Otava. Ten si ale nestěžuje a považuje své dvouleté období v čele krásného historického města za plodné. Do redakce Rádia Patriot zaslal seznam investičních akcí, které se za poslední dva roky podařilo zrealizovat, dokončit nebo alespoň připravit.

DOKONČENO

Vzduchotechnika v Kině (přidělena dotace cca 1,2 mil. Kč), Spojovací chodba v MŠ Mašinka, Výstavba ulice K borku v Litoli, Rekostrukce ulice Spojovací v Litoli, Výstavba ulice Na Výsluní, Chodník v ul. Ke Skále, Denní stacionář pro dospělé, Cyklostezka podél trati Lysá – Milovice, Rekonstukce hasičské zbrojnice v Lysé (přidělena dotace cca 740 tis. Kč), Automatická parkovací věž pro 118 kol: (uvedena do provozu 2017, přidělena dotace ve výši cca 11 mil. Kč, peníze převedeny na rekonstrukci ZUŠ), Rekonstrukce obřadní síně (téměř po padesáti letech se nám podařila zrekonstruovat obřadní síň v historické budově radnice, která slouží ke slavnostním příležitostem, Rekonstrukce ZUŠ (stavba zahájena říjen 2018), Sociální bydlení Na Františku (realizace zasmluvněna od října, přidělené dotace cca 7,5 mil. Kč), Probíhá odkup hlubinného vrtu pitné vody v Kovoně, Dokončení revitalizace Klášterních teras (kde stavba měla být dokončena do konce roku 2015. Přestože některé stavební práce nebyly vůbec dokončeny, došlo k proplacení faktur, které podepsal bývalý starosta. Tuto akci nyní vyšetřuje policie ČR, a to hlavně z hlediska  proplacení faktur za neprovedené práce. Na stavbě nebyl stavební dozor, nevedly se stavební deníky a stavební práce byly odvedeny nekvalitně. Klášterní terasy byly dokončeny téměř se tříletým zpožděním a město za tento nezodpovědný postup zaplatilo 6 mil. Kč navíc.

ROZPRACOVÁNO

Obchvat II. etapa (čekáme na vydání územního rozhodnutí, jehož aktualizace byla vynucena okolnostmi, se kterými jsme Vás již seznámili), Rekonstrukce a vystrojení vodojemu (požádáno o územní rozhodnutí, bude žádáno o dotaci, realizace 2019), Výstavba parkoviště P+R na nádraží pro 160 automobilů (máme stavební povolení, čekáme na rozhodnutí o přidělení dotace ve výši cca 40 mil., bude realizováno na jaře 2019), Rekonstrukce ul. ČSA (máme územní rozhodnutí a kraj se chystá požádat o dotaci), Rekonstrukce ul. Mírová (máme územní rozhodnutí a kraj již požádal o dotaci), Multifunkční sportovní hala (zpracováváme projekt pro územní rozhodnutí), Rekonstrukce křižovatek pod nadjezdem a ve Dvorcích (bude realizována na jaře 2019, vč. rekonstrukce sítí), Rekonstrukce ul. Stržiště (kanalizace a vozovka 2018) a nové chodníky (před vydáním stavebního povolení, realizace jaro 2019), Rekonstrukce a stavba nových chodníků v ul. Družstevní (jsme před vydáním územního rozhodnutí, bude realizována na jaře 2019), Ohradní zeď – stavba probíhá postupně každý rok, přidělena dotace cca 5 mil. Kč, Rekonstrukce smuteční síně: Po čtyřiceti letech jsme se pustili do vybudování nových dlážděných cest, rekonstrukce sociálních zařízení, výměny osvětlení a do revitalizaci zeleně, Hlubinný vrt HV 3 (dokončen v roce 2017 v prameništi, probíhá napojení na úpravnu vody, přidělena dotace cca 2,4 mil. Kč), Rekonstrukce chodníků: Ul. Boženy Němcové, Sídliště, Zvýšení kapacity ZŠ JAK – nástavba patra na obchodní akademii vč. přístavby šaten (máme stavební povolení, soutěžíme stavební firmu, přidělena s dotace ve výši cca 18 mil. Kč, stavba bude zahájena nejpozději na jaře 2019), Rekonstrukce budovy: bývalé PRIVUM stavba bude zahájena na jaře 2019 (momentálně se nenašla vhodná stavební firma, přidělena dotace cca 1,6 mil. Kč), Rekonstrukce ul. Za Zámkem (máme stavební povolení, bude realizováno na jaře 2019), Rekonstrukce ul. 28. Října (jsme před vydáním stavebního povolení, stavba bude realizována na jaře 2019), Rekonstrukce budovy v centru pro Městskou policii a státní policii (máme dokumentaci pro stavební povolení), Nová tělocvična a zvýšení kapacity ZŠ v Litoli – (jsme před podáním žádosti o stavebnímu povolení, stavba bude realizována na jaře 2019 očekáváme dotační peníze), Nová mateřská škola v ul. Na zemské stezce (máme projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení a máme požádáno o dotaci, realizace 2019 i bez získání dotace), Cyklostezka v ul. Poděbradova II. etapa (jsme před vydáním územního rozhodnutí, bude realizována 2019), Nová přístavba hasičské zbrojnice v Lysé n.L. (máme požádáno o stavení povolení), Rekonstrukce ulice U Nové hospody (projektujeme, stavba podzim 2019), Chodníky v ulici Husova (máme stavební povolení, stavba podzim 2018), Most přes Labe – lávka pro pěší a cyklisty včetně napojení na Polabskou cyklostezku a na město (realizace do léta 2019), Přístaviště rekreačních lodí s napojením na město a Polabskou cyklostezku (je podepsaná smlouva s Ředitelstvím vodních cest, které akci zařadí do dotačního řízení), Rekonstrukce cest v zámeckém parku (I. etapa bude dokončena na podzim 2018), Komunikace Ve Višňovce – část (před vydáním stavebního povolení, stavba po dokončení rekonstrukce ul. Mírová), Polabská cyklostezka (v přípravě), Cyklostezka Lysá n. L. – Milovice – Benátky n. J. (v přípravě), Komunikace Brandlova – projektujeme, Komunikace na Na Vysoké Mezi – máme aktualizovanou studii, v roce 2019 poběží projekt.

Dvorce – Kanalizace Dvorce – stavba probíhá (přidělena dotace cca 5,1 mil. Kč), Rekonstrukce lesní cesty ve Dvorcích a k železniční zastávce – hotovo, Doplnění veřejného osvětlení – probíhá, Chodníky podél hlavní silnice – v přípravě

Byšičky – Vodovod a kanalizace (dokončena říjen 2018, přidělena dotace cca 8,4 mil. Kč), Rekonstrukce polní cesty okolo laguny – hotovo, Hřiště na volejbal na Řehačce – hotovo, Sociální zařízení pro hasičskou zbrojnici – požádáno o dotaci

Záměry – Částečná rekonstrukce parku 30. výročí osvobození (park u Penny), Rekonstrukce nevyužitého půdního prostoru staré radnice na komorní kulturní a společenské akce, dále zasedací místnost zastupitelstva, Turistické informační centrum (na místě současné městské polici v přízemí radnice), Rekonstrukce bazénu pro povinné školní plavání v ZŠ JAK (vč. využití veřejností), Aktualizace projektu nového Domova důchodců: Projekt v hodnotě 150 mil. Kč zmařili sousedé a ekologické spolky. Středočeský kraj do této investice půjde za předpokladu, že na ní získá dotaci, Rekonstrukce ul. Jedličkova (ve spolupráci s krajem zahájena projektová příprava).

Rádi bychom pokračovali v práci, kterou jsme započali. Ve stejném tempu chceme investice dokončit. Za pouhé dva roky jsme získali a rozjednali 100 mil. Kč z dotací a dalších 27 mil. z prodeje nádražních hal. A to už konečně začíná být ve městě vidět.


 • 0

Estébák vyhrožuje bublináři! V Lysé nad Labem začínají někteří kandidáti před volbami ztrácet nervy

LYSÁ NAD LABEM – Mezi zastupiteli města Lysá nad Labem a zároveň kandidáty do nového zastupitelstva v nadcházejících volbách to vře. Druhý muž na kandidátce KULTURNĚ! Matěj Kodeš  připomněl na facebooku minulost dvojky na kandidátce KSČM Petra Gregora. Ten je totiž veden ve svazcích StB pod krycím jménem IVOŠ. 

Zveřejněním tohoto dokumentu, který je podle Kodeše pravý, neboť si osobně vyžádal celý svazek vedený na Gregora v archivech StB, se strhla lavina přestřelek a urážek.

Email, který v reakci na zveřejnění dokumentu  adresoval zastupitel Petr Gregor zastupiteli Matěji Kodešovi a zároveň v kopii všem členům lyského senátu, zveřejnil zastupitel za ODS Petr Kopecký. Zde je jeho plné znění:

Pane Kodeši, ty ubohej chlapečku. Na facebook zásadně nechodím, protože tam se prezentují pouze nemocní lidé s negativními lidskými vlastnostmi, v podstatě jsou to zrůdy. Snad kromě těch, co se těm zrůdám snaží bránit. Doslechl jsem se ale, že nejen o mé osobě, ale i o jiných čpíš špínu, lži, nepravdy. Umíš vůbec něco jiného, na ZM jsi toho moc nepředvedl a v životě, bublifukáři- taky nic moc. Někteří mne nabádají ať na ty lži a falza podám žalobu. Ale je to pod mojí úroveň se s takovými jako jsi ty, vůbec bavit. Nesaháš mi ani po kotníky. A důkazů bych mohl předložit o těch lžích mnoho. Nestojíš mi za to. Lidé, normální lidé, znají pravdu a nenechají se bláboly nijak ovlivnit. Ta (zde je uvedeno jméno diskutérky na facebooku, pozn. redakce) taky asi upadla na kámen, chudinka, je mi jí opravdu líto. Čest tvé práci pro blaho lidu.

Ing. Petr Gregor

Profesionální bublinář a držitel 22 zápisů v České knize rekordů a tří dokonce ve světové Guinnessově knize rekordů na Gregorova slova odpověděl, a to opět v kopii všem zastupitelům:

Pane Gregore, ocenil bych abyste mi přestal tykat. Nepásli jsme spolu husy v STB, takže si to tykání laskavě nechte pro své soudruhy. Celou dobu jsem čekal, že se alespoň jednou v životě zachováte jako chlap a omluvíte se za email, který jste nám zastupitelům zaslal, a ve kterém jste lhal o tom, že jste nespolupracoval s STB a ještě nás přitom stihl pourážet. Pokud byste se omluvil, tak bych to vzal a nechal to být. Vaše složka je veřejná a nejsem jediný kdo si pro ní došel. Pokud chcete podejte na mě, prosím, trestní oznámení.

S přáním hezkého dne

Matěj Kodeš

Tím ovšem téměř veřejné napadání obou zastupitelů nekončí. Komunista Petr Gregor si to nechce nechat líbit.

Budu si tykat komu chci, nemám se za co omlouvat. Falešnými dokumenty se nezabývám. Přiveďte mi jednoho jediného člověka, kterého jsem kdy udal. Pokud ne, tak se veřejně za lži omluvte, pokud jste chlap. Neumíte nic jiného než urážet a sázíte pouze na to, že jednou vyslovená lež nejde vzít zpátky. Podobné zkušenosti má např. starosta Poděbrad. Vyhrál soud, že nebyl nikdy agent StB, vyhrál i soud o vymazání ze seznamu, stejně kam přijde, tak je pro lidi agent. O to Vám přeci šlo.Když nic neumíte, tak alespoň někoho očernit. Bohužel lidských zrůd přibývá. Kdyby mi bylo padesát, tak bych se s Vámi vypořádal jinak.

 S pozdravem a přáním hezkého dne Ing. Petr Gregor

Tato rozmíška se brzy přelila mimo soukromá facebooková fóra a dnes tím žije skoro celá Lysá nad Labem.

 

 


 • 0

Studentské volby na nymburském gymnáziu vyhráli Piráti před Nymburskými demokraty a ANO 2011

NYMBURK – Pravidelně se, před řádnými volbami na všech úrovních, zapojují studenti Gymnázia Bohumila Hrabala v Nymburce do takzvaných studentských voleb. O letošní komunální voby nebyl takový zájem, jako o ty z vyšších pater politiky. S účastí 38,3% by nymburští gymnazisté dali nejvíce hlasů Pirátům. Jako druzí bodovali Nymburští demokraté a na třetím místě skončilo ANO 2011. 

Podle ředitele gymnázia Jiřího Kuhna lze z výsledků, respektive z účasti na volbách usoudit, že studenti komunální politiku nesledují. Jednička na kandidátce nymburských Pirátů Petr Procházka i lídr Nymburských demokratů a současný místostarosta Nymburka Jan Ritter si povšimli, že nízký zájem odpovídá i skutečným volbám. Před čtyřmi lety se k volebním urnám vydalo 39,69% Nymburáků. 

Pirát Petr Procházka výsledek studentských voleb okomentoval slovy: „Velice nás těší výsledek studentských voleb na nymburském gymnáziu a věříme, že se k podobnému výsledku přiblížíme i ve volbách reálných. Bohužel volební účast byla podobná, jako bývá v opravdových volbách. A to je něco, co bychom rozhodně rádi postupně změnili alespoň u nás v Nymburce. Pokud dostaneme podobný mandát i ve skutečnosti, jsme připraveni plnit náš program ve spolupráci s odborníky z řad obyvatel města a konzultanty pirátské strany, kteří již úspěšně působí pro kolegy z poslanecké sněmovny.“

Volební systém byl pro studenty zjednodušen a upraven. Oproti reálným volbám nebylo možné kroužkovat a kombinovat hlasy napříč stranami. „Studenti mohli jít jen cestou volby stran. Máme přibližně 600 žáků, z toho je polovinu z Nymburka. Volit mohli jen starší patnácti let,“ vysvětlil pravidla voleb ředitel gymnázia Jiří Kuhn.

S pozicí druhé nejlepší strany je spokojen Jan Ritter, i když by si pochopitelně přál, aby ty skutečné volby dopadly ještě o chlup lépe. „Zajímavý a asi jediný jakýsi předvolební průzkum v rámci města, ač omezen pouze na studenty gymnázia. Netuším, do jaké míry studenti sledují celkové veřejné dění, asi jak kteří. U některých se také může jednat o projev preferencí jejich rodičů. Samozřejmě mě výsledek Nymburských demokratů těší,“ ohodnotil výsledky studentských voleb místostarosta a lídr Nymburských demokratů Jan Ritter.

Výsledky sudentských voleb na Gymnáziu Bohumila Hrabala v Nymburce

 1. Česká pirátská strana  25,8 %
 2. Nymburští demokraté  13 %
 3. ANO 2011  9,4 %
 4. ZDRAVÝ NYMBURK 8,7 %
 5. ČSSD s podporou nezávislých 7,9 %
 6. Nymburk s klidem 7,2 %
 7. ODS 7,2 %
 8. PRO NYMBURK  s podporou TOP 09 7,2 %
 9. Změna pro Nymburk 6,4 %
 10. Svoboda a přímá demokracie (SPD) 3,1 %
 11. KSČM 2,3 %
 12. KRÁSNÝ NYMBURK 2,3 %
 13. NÁRODNÍ DEMOKRACIE <1%

 • 0

Pro záchranu unikátního altánu v Poděbradech zahrají Flat Fly, Zuzana Janiššová, Lipno i Poděbradští tamburaši

PODĚBRADY – V sobotu 22. září 2017 od 14 do 22 hodin proběhne na zahradě evangelické fary v Poděbradech druhý ročník multižánrového rodinného festivalu GlorietFest. Festival je pořádán na podporu obnovy unikátní poděbradské kulturní památky – romantického vyhlídkového altánu Gloriet z roku 1820. Připravována je totiž druhá ze tří etap nákladné rekonstrukce, zahrnující především terasy přímo pod altánem.

Předposlední zářijovou sobotu v Poděbradech proběhne druhý ročník multižánrového benefičního festivalu GlorietFest. Návštěvníci se mohou těšit mj. na divadelní soubor Squadra Sua nebo hudební vystoupení oceňované bluegrassové skupiny Monogram. Anglický hudebník a držitel ceny Apollo Adrian T. Bell pak představí na festivalu písně ze svého zbrusu nového alba Navigator. Zahrají také místní Flat Fly, Zuzana Janiššová nebo Poděbradští tamburaši. Festival se koná na zahradě evangelické fary u altánu Gloriet. Vstup od cyklostezky u altánu nebo bránou v parčíku naproti škole Václava Havla. Začátek od 14 hodin.

Návštěvníky festivalu čeká bohatý kulturní a doprovodný program. Festival zahájí Poděbradští tamburaši a pásmo písní V+W Osvobozené duše v podání zpěvačky Zuzany Janiššové s doprovodem. Po krátkém povídání o Bohumíru Kozákovi, architektu poděbradské „Radiovky“ a budovy evangelické fary, bude následovat vystoupení Fake Bandu (bigband ZUŠ Poděbrady) a bluegrassové skupiny Monogram. Po nich divadelní soubor Squadra Sua zahraje svou hasičskou grotesku Bomberos a pak už bude festival patřit jen hudbě. Zahraje poděbradské ska Flat Fly, hlavní festivalová hvězda Adrian T. Bell s kapelou, skočná balkánská dechovka z Nymburka Lipno a večer uzavře akusticky Privulović Band.

Pro děti bude připraveno malování na obličej nebo keramická dílna s místním keramikem Milanem Exnerem. Antikvariát Poděbrady přichystá dobročinný obchod s dětskými knihami a výtvarné tvoření. Trvale i dočasně bude na festivalu tetovat poděbradská Alushe Tattoo. K festivalu patří i dobré lokální jídlo. Na místě bude káva z poděbradské pražírny Amáres Coffee, čaj z Čajovny Na Kopečku, piva Záhora, Gloriet a Kácov, víno od Sklenky Francie, malinovka od Poděbradky a různé domácí dobroty. Už dopoledne pak proběhne pochod na trase Libice nad Cidlinou – radiostanice – altán Gloriet, připravený ve spolupráci s KČT Poděbrady (sraz v 9:55 na nádraží).

Festival podpořilo Město Poděbrady. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na obnovu altánu Gloriet.

Vstup do areálu je z Husovy ulice čp. 141 naproti ZŠ Václava Havla nebo brankou od cyklostezky podél Labe pod altánem.

Aktuální informace jsou k dispozici na FB profilu akce Altánu Gloriet:

https://cs-cz.facebook.com/glorietpodebrady/

Oficiální web altánu Gloriet: http://gloriet.evangnet.cz/

Více o historii altánu Gloriet: https://cs.wikipedia.org/wiki/Gloriet_(Pod%C4%9Bbrady)


 • 0

Talentovaný mladý filmař Jan Koutek debutuje v nymburském kině sportovním dokumentem. Máme ukázku!

NYMBURK – Nymburské kino Sokol promítne v neděli 16. září 2018 od 19 hodin dokument filmaře, režiséra a také patnáctiletého nymburského studenta Jana Koutka o nymburské běžkyni, která se připravuje na svůj první maraton. Film s názvem „42!“ je symbolikou čtyřiceti dvou kilometrů běžeckého závodu, kterému předchází jeden rok příprav. Pro režiséra Jana Koutka, který započal práce na filmu ve svých 13 letech, byl velkou inspirací krátkometrážní film o závodním běhu od britského filmaře Simona Cada.

„Nápad natočit dokument o maratonu vznikl v momentě, kdy my Adéla, čili hlavní aktérka filmu, oznámila, že chce běžet maraton. Odpověděl jsem jí, že o ní natočím film. Brala to spíše jako vtip, ale když jsem na podzim za ní uháněl s kamerou na kole, začala to brát vážně,“ říká Jan Koutek.

Přípravy, samotné natáčení a postprodukce filmu zabraly celý rok. „Nejtěžší bylo se přemluvit a film dokončit. Leckdy se mi nechtělo jít natáčet – obzvláště v zimě. A když byl film v postprodukci a já trávil hodiny v pracovně mého tatínka a film zpracovával, tak to nejenže vadilo mému okolí, ale i mě. Přece jen v létě v panelovém domě nejsou úplně nejlepší mikroklimatické podmínky. A dokončovat film o Vánočních svátcích bylo také velice zajímavé. Dohromady jsem jenom postprodukcí filmu strávil zhruba 30 hodin,“ doplňuje Koutek.

Filmu a práci v televizi se chce Jan Koutek věnovat i do budoucna. Hlavně v rámci studia Audiovizuální techniky na SPŠST Panské v Praze. Mimo to plánuje natočit nějaké krátkometrážní dramatické dílo a na podzim začít natáčet dokumentární cyklus o zajímavých volnočasových a restauračních místech. Je tak dobře možné, že o nadějném filmařském tvůrci ještě uslyšíme.

„Nymburské kino vždy nabízelo a nabízí prostor pro nemainstreamovou filmovou tvorbu a jsme rádi, že film „42!“ se zařadí mezi promítané filmy. Premiéra se uskuteční v nymburském kině Sokol za účasti tvůrců filmu,“ láká Lukáš Kadava z Nymburského kulturního centra, které na uvedení snímku spolupracuje s Nymburským půlmaratonem, Rádiem Patriot a Nymburským deníkem.

 


 • 0

Zábavní Park Mirakulum u Milovic slaví šesté narozeniny. Na sobotu 8. září je připravena oslava

MILOVICE – Park Mirakulum se rozkládá na více než deseti hektarech. Areál není určen pouze dětem, jeho předností je, že nabízí zábavu celé rodině. Předloni se rozrostl například o monumentální Lesní město, loni se otevřela vesnička a osmá věž, které svým pojetím nemá jinde v Evropě obdobu. Mirakulum baví návštěvníky už šest let.

Když dítě oslaví šesté narozeniny, nastává v jeho životě první změna. Zamíří totiž do školních lavic. Jenže i když má takový človíček pocit, že je konečně „velký“, ještě dlouho se bez rodičů neobejde.

Stejně je na tom i Park Mirakulum: Už odrostl jeslím i školce, ale pořád je to jen šestiletý chlapec, který potřebuje naši péči. „A my mu ji poskytujeme ze všech sil a užitek z toho mají především naši návštěvníci,“ říká Jiří Antoš, majitel a vlastně takový otec Mirakula, který je zároveň autorem koncepce všech atrakcí. A je jich tady požehnaně.

Třeba Vodní svět. Najdete ho kousek od vchodu do parku a kromě osvěžení, které je v letošním horkém létě opravdu vhod, tu najdete také zábavu a poučení. „Proto tu místo bazénů máme vodopád, jezírka, potůčky a říčky. Vodu, která jimi protéká, mohou děti pomocí hrází zastavovat anebo přesměrovat. Věděli jste například, jak vzniká mlha či že voda může téct i pozpátku a do kopce?“ popisuje Jiří Antoš. V další části „vodní oázy“ najdete třeba náhodně stříkající vodotrysky či sloupy s kyblíky, které se plní vodou a převrhnou se na vás zrovna ve chvíli, kdy to nejméně čekáte.

Ve středu parku pak stojí majestátní hrad s osmi věžemi a podzemními chodbami. Je v Mirakulu od samého začátku a před letošní sezonou získal svou definitivní podobu. Novou osmou věž, která je ze všech nejvyšší a stojí přímo uprostřed hradního nádvoří, zvnějšku obíhá drátěný průlez. Všechny věže jsou v několika úrovních propojené schodišti, žebříky, můstky a skluzavkami a celý hrad tak funguje jako mohutná adrenalinová průlezka. Nechybí tu ani dlouhý tobogán, na kterém si užijete sešup až do podzemí.

K velkým atrakcím Mirakula patří také Lesní město, což je vlastně obrovský lanový park. Jeho stezky, tunely, průlezky, skluzavky, ale i rozsáhlé podzemní chodby byly doslova vestavěné do vzrostlého lesa a děti i jejich rodiče se tu mohou procházet vysoko nad zemí (anebo v temném podzemí). Podobně funguje také Lanové centrum, které je však v trochu menší výšce.

„Také tady máme vesničku pro nejmenší děti už od 12 měsíců, několik obrovských trampolín, velké i menší lanové houpačky, podzemní chodby, ptačí městečko, minizoo,…“ vypočítává další lákadla Jiří Antoš a připomíná i habrové bludiště s více než kilometrem cestiček. Stromy už za šest let natolik vyrostly, že přes ně ven nevidí ani dospělí.

Tak co, pořád si nechcete tohle všechno a mnohé další vyzkoušet na vlastní kůži? My věříme, že ano. Proto vás zveme na oslavu šestých narozenin Parku Mirakulum, která proběhne 8. září. Těšit se můžete na všechny zmiňované atrakce, narozeninový program v amfiteátru či výtvarné dílničky. „Děti si budou moci nechat pomalovat obličej či pořídit dočasné tetování. Jezdit bude také vláček a zábavu si budou moci návštěvníci užít rovněž v Tankodromu. To vše za běžné, víkendové vstupné,“ zve Jiří Antoš

Narozeninový program v amfiteátru

13:00 hod. Flying Boys, groteskní gymnastické vystoupení

14:00 hod. Sokolník s cvičenými dravci

15:00 hod. Flying Boys

16:00 hod. Spejbl a Hurvínek


 • 1

V Byšičkách u Lysé nad Labem se po 300 letech opět spojily rody Sweerst a Sporck. Slavnost zaujala stovky návštěvníků

BYŠIČKY – V sobotu 25. srpna patřily malebné Byšičky u Lysé nad Labem Šporkovým slavnostem, letos věnovaným 300 letům od spojení rodů Sweerts a Sporck. Přes chladné počasí slavnosti navštívilo několik set lidí.

Pro děti bylo připraveno Petrpaslíkovo loutkové divadlo Nymburáka Petra Pištěka a výtvarný koutek. Odpolední program pro dospělé otevřela kapela Fobos. Večerní taneční zábava pak byla pod taktovkou „oživené“ formace Druhej dech. Vyvrcholením oslav byla scénka v provedení místních divadelníků. První část se odehrála na byšické návsi, kde divadelníky podpořil lyský ženský pěvecký sbor QuantumTet.

Druhá část proběhla na loučemi osvícené Labské tůni a za pěveckého doprovodu sboru  ZUŠ F. A. Šporka AMA Musica. Roli hraběcího páru tradičně skvěle zahráli Jaroslav Bittner a Věra Škvrnová. Ostatní protagonisté však za nimi nezůstavili pozadu. Ozdobou představení byli i členové Středočeské komendy Řádu sv. Huberta. Hlavním pořadatelem akce, jejíž tradice by se měla znovu obnovit, byl Spolek rodáků a přátel města Lysá nad Labem. Finančně pak akci podpořilo město. Slavnostního zahájení se spolu se starostou města Ing. Karlem Otavou  a předsedkyní spolku dr. Danou Papáčkovou zúčastnil náměstek hejtmanky Středočeského kraje Ing. Miloš Petera.

Jana Křížová, tisková mluvčí MěÚ Lysá nad Labem


TV Patriot

Reklama

Tip Rádia Patriot

Aktuální akce v Polabí

facebook.com/radiopatriot

Reklama

Vyhledávání na webu